Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bewoners in de Bennekel zijn woedend


Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Gestel Willaertplein
27 mei 2014

Voorzitter, dank u wel. Toen dit plan vorig jaar bekend werd, heeft onze fractie over dit onderwerp in mei 2013 al raadsvragen gesteld, met als titel:

‘Huidige bewoners zijn woedend over dit plan’.

Dus de opstand die er nu in de Bennekel heerst had u als college kunnen verwachten. Op zich voorzitter is er met het bouwplan als zodanig niets mis. De wijk de Bennekel ontbeerde zelfs een appartementencomplex waar senioren die geboren en getogen zijn in de Bennekel, naar toe kunnen verhuizen. 

Nee, de woede van de Bennekel bewoners richt zich tegen het besluit van het college om juist op deze locatie, direct langs een winkelcentrum een bouwvergunning aan Wooncoöperatie Trudo af te geven om daar een appartementencomplex te bouwen uitsluitend en alleen voor ouderen met een Turkse achtergrond.

Geboren en in de Bennekel getogen Eindhovense senioren staan hier met lege handen en zijn boos. Terecht boos! En dat voorzitter en leden van deze commissie moet u kunnen begrijpen. Niet alleen dat, maar u als wethouder, als college en commissie- en raadsleden, moeten er ook iets aan doen.

Waarom niet de verplichting stellen aan Wooncoöperatie Trudo om dit appartementen-complex open te stellen voor alle bewoners uit de Bennekel, ongeacht wat voor etnische achtergrond deze mensen hebben? Nu leven zij in deze wijk ook langs- en door elkaar heen.

Voorzitter, Het college doet, zoals zij altijd hebben gezegd niet aan doelgroepenbeleid maar dit is de reinste vorm van discriminatie. Het is volgens mijn fractie dan ook een teken dat de integratie in Eindhoven is mislukt. Daarnaast worden bejaarde Nederlanders gepasseerd, die niet in aanmerking komen voor een bejaardenflat in hun eigen buurt. Dit heeft niets meer met loyaliteit jegens minderheden te maken. Dit is discriminatie van Eindhovense senioren.

Voorzitter, De Lijst Pim Fortuyn wil de vaststelling van dit bestemmingsplan niet  tegenhouden. Maar in de bouwvergunning, of in welke onderliggende vergunning dan ook, kan en moet wel worden bepaald en geregeld dat de 14 appartementen in dit complex beschikbaar moeten zijn voor alle bewoners uit de Bennekel. Ongeacht hun etnische achtergrond.

Dank u wel Betoog: Rudy Reker Eindhovens Dagblad

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina