Zware tijden voor auto in Eindhoven

 

 

Opiniepagina
Eindhovens Dagblad 26 augustus 2014

 

Door: Rudy Reker en Tjerk Langman

 

Foto: Ton van de Meulenhof

HET EINDHOVENS COLLEGE VERKLAART DE AUTOMOBILIST TOT PERSONA NON GRATA

De automobilist en daarmee ook de lokale economie krijgen het in Eindhoven steeds zwaarder te verduren. Eerst schrapt dit college definitief de Noord Oost Corridor (NOC), beter bekend als de ‘Ruit’ om Eindhoven waar het vorige college (PvdA, D66, GL en VVD) unaniem mee had ingestemd. Enkele dagen geleden kunnen de inwoners van onze regio in het Eindhovens Dagblad lezen dat het huidige college (PvdA, D66, Gl en de SP) voornemens is de Vestdijktunnel definitief voor het autoverkeer af te sluiten. Aan de consequenties die deze afsluiting tot gevolg heeft, is dit college door een chronisch gebrek aan een middel- of lange termijn visie niet toe gekomen. Voorbeelden van het ontberen van een lange termijnvisie zijn er al vele jaren in overvloed.

De NOC (de ‘Ruit’) die voor Brainportregio onmisbaar is, vormt al vele jaren een discussiepunt waar vooralsnog geen eind aan lijkt te komen. Hierdoor blijven de provinciale wegen in deze regio, de Eindhovense Rondweg/Ring en de J.F. Kennedylaan in onze stad ernstig overbelast en dendert het transport bij gebrek aan een deugdelijk alternatief ongestoord door.

Tegelijkertijd zegt het huidige college de luchtkwaliteit in Eindhoven te willen verbeteren, wetende dat de meeste luchtverontreiniging vanuit Duitsland komt aanwaaien. Veel beter kan zij instemmen met de ‘Ruit’ om Eindhoven en daarbij gebruik maken van de meest milieuvriendelijke technieken en constructies. Dit  door onder meer een aansluiting op het huidige verkeersknooppunt A50 bij Ekkersrijt en een geboorde ondertunneling onder het Dommeldal. Dit tracé en de gehanteerde constructies bepaal je nu tot in de verre toekomst! De meerprijs van de ideale oplossingen mag dan geen breekpunt zijn. Dan pas zal het (vracht)verkeer om de stad heen rijden en komt de doelstelling van een betere luchtkwaliteit in de stad dichterbij. Maar …

Ondertussen wordt de infrastructuur in de stad grondig verpest door de aanleg van onnodige en kostbare HOV-lijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Hierdoor is de Sterrenlaan inmiddels al een lachertje geworden omdat er aan twee zijden open einden zitten (aan de grens van Nuenen en bij de Winston Churchilllaan), waar nog geen kant en klare oplossing en ook geen budget voor is. Verder rijden er maar enkele bussen per dag met een minimale bezetting van 0 tot 5 passagiers. De chauffeur niet meegerekend. Dit terwijl het autoverkeer zich langzaam of in files langs de busbaan moet voortbewegen. Ja, of dat nu goed is voor de luchtkwaliteit, nog afgezien van de ergernis voor de automobilist, mag iedereen voor zichzelf bepalen.

Op de Aalsterweg aan de andere kant van de stad is het gedeelte voor het autoverkeer inmiddels opengesteld. Ongetwijfeld zie je daar na de zomervakantie dezelfde problemen ontstaan als op de Sterrenlaan.

Hoe de Winston Churchilllaan vanaf de Rooseveltlaan tot aan de Huizingalaan eruit komt te zien is op papier al een wirwar van kruisingen. Overigens is dit nog niet door het college goedgekeurd en voorzien van een budget, maar dat tracé wordt één grote verkeerschaos. Temeer omdat je daar rekening moet houden met drie verschillende wegenconstructies. De Huizingalaan nu met 2 x 2 rijbanen waarvan de binnenste rijbanen busbaan worden. Een gedeelte van de Winston Churchilllaan die aan de zuidkant een aparte busbaan heeft en het autoverkeer daardoor aan de noordzijde moet rijden. Tenslotte de Veldmaarschalk Montgomerylaan waarvan de oostelijke kant een busbaan wordt en de westzijde bestemd wordt voor het autoverkeer. En dat moet dan zonder hindernissen van overstekende bussen ‘naadloos’ in elkaar vloeien. Dat wordt daar dus dringen waardoor er files zullen ontstaan, wat wederom de luchtkwaliteit niet ten goede zal komen. Zeker niet omdat op de Montgomerylaan ook nog 300 bomen gekapt worden ter realisatie van de overtollige HOV2 lijn. Ook zal nog moeten blijken of alle HOV lijnen uiteindelijk rendabel zullen zijn. Verder is het nog maar de vraag wanneer de gemeente Nuenen het HOV2 traject dat over de Sterrenlaan loopt zal doortrekken naar hun gemeente. Dat er na realisatie van het gehele HOV2 tracé ook bussen uit Gemert en Beek en Donk via Nuenen naar Eindhoven rijden zal voor Nuenen niet interessant zijn.

Dan hebben we nog het probleem met de aan- en afvoerwegen van onze stad die onder beheer vallen van Rijkswaterstaat. De A58 is al jaren zwaar overbelast wat dagelijks leidt tot files en veel ernstige ongevallen. Van enige druk door het Eindhovens college bij Rijkswaterstaat, voor het zoeken naar een duurzame oplossing om de A58 te verbreden is ons als raad niet bekend. Een verbreding naar drie volwaardige rijstroken heeft deze weg simpelweg nodig omdat de A58 drie grote steden (Eindhoven, Tilburg en Breda) met elkaar verbindt en een snelle en veilige doorstroming moet garanderen.

Op de A67, ook maar een simpele tweebaans autoweg, maakt Rijkswaterstaat daarbij nog de cruciale fout om geen algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens in te stellen. Hierdoor ontstaat regelmatig filevorming met gevaarlijke verkeerssituaties en bijbehorende ongevallen. Veel geïrriteerde automobilisten moeten om de haverklap op de rem trappen omdat de ene na de andere vrachtwagen aan het inhalen is waardoor er filevorming en vaak ook kop-staart botsingen ontstaan. Over zowel de A58 als de A67 komt veel transport vanuit Rotterdam en Antwerpen. Ook hier geen druk vanuit het Eindhovense college op Rijkswaterstaat, terwijl de bereikbaarheid van de Brainportregio onder druk staat. In Duitsland, 55 km verder is er wel goed over transportverkeer nagedacht en is er tussen 06.00 en 20.00 uur een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens. Vrachtwagens die op de A67 rijden mogen alleen rond Eindhoven niet inhalen, maar minister Schultz van Haegen is van plan, als wij dat goed hebben gehoord, om dat inhaalverbod ook te schrappen zodat de verkeerschaos op de A67 alleen maar groter zal worden.

Nee, de automobilist heeft het niet gemakkelijk in en rond Eindhoven. De bereikbaarheid van buiten de stad laat nu al te wensen over en nu wil het college de Vestdijktunnel, de belangrijkste ontsluitingsweg van de binnenstad, ook nog definitief afsluiten voor het gemotoriseerd verkeer. Dit om de binnenstad autoluwer te maken en daardoor de luchtkwaliteit te verbeteren, kunnen wij lezen. Hoe het gemotoriseerd verkeer dat wel ongehinderd de stad kan inrijden dezelfde stad dan moet verlaten, mogen de bezoekers van onze stad dan zelf uitzoeken. Hierbij vergeet het college gemakshalve dat de vele kilometers van het omrijden en het ontstaan van filevorming verslechtering van de luchtkwaliteit veroorzaakt. Ook hier geen lange termijnvisie met een compleet doordacht verkeersplan, maar wel ad-hoc beslissingen nemen waar men achteraf spijt van krijgt.

Hoewel het management van de binnenstad bij de afsluiting van de Vestdijktunnel vooralsnog geen problemen ziet, gaat een vergelijking met andere steden volledig mank. Eindhovense parkeergarages liggen in de binnenstad en als bezoekers de stad niet of moeilijk kunnen verlaten laten zij Eindhoven de volgende keren wel links liggen. Ook in omliggende gemeenten is alles te koop. Ondernemers in de binnenstad zullen daar niet blij mee zijn.

Nee, het Eindhovens college heeft het niet goed voor met de automobilist. Ze probeert het hen zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, dat in Eindhoven niet voldoet aan de behoefte van hen die daar gebruik van zouden willen maken. Het kostbare prestige project de HOV2 lijn dat in de afgelopen vier jaar is gerealiseerd onder een VVD wethouder, is een naïeve gedachtegang geweest. Ondanks de hoge brandstofprijzen en fikse parkeertarieven blijven mensen kiezen voor het comfort van de auto. Een auto die steeds minder vervuilend is door het toepassen van nieuwe technieken, gaat het argument van dit college voor minder luchtvervuiling door afsluiting van de Vestdijktunnel niet op.

Als het college niet snel tot andere inzichten komt, kampt Eindhoven binnenkort met een enorm mobiliteitsprobleem en heeft dit grote gevolgen voor de economie van onze stad.

Fractie Lijst Pim Fortuyn
Rudy Reker Raadslid/Fractievoorzitter
Tjerk Langman Commissielid

Laat reactieformulier zien