Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Goede communicatie voor Eindhovens college een brug te ver


Opinie: Eindhovens Dagblad
16 oktober 2014
Auteur: Rudy Reker, fractievoorzitter

Veel conflicten tussen de Gemeente Eindhoven en de inwoners van de stad zijn al jaren toe te schrijven aan een gebrekkige communicatie. Dat is jammer omdat daardoor het vertrouwen in het Eindhovens bestuur onder druk komt te staan. De laatste communicatieve misser heeft het college begaan door de burgers in Blixembosch en de Achtse Barrier veel te laat te informeren en niet te raadplegen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in de Orangerie. Dat is burgerparticipatie op zijn smalst.

Een terugblik. Eind mei jl. heeft de Lijst Pim Fortuyn (LPF) raadsvragen gesteld omdat wij informatie hadden gekregen dat er een Asielzoekers Centrum (AZC) in de Orangerie zou komen, na vertrek van de laatste bewoners van het verzorgingshuis. De standaard behandeltijd van raadsvragen is maximaal vier weken. In dit geval echter niet want de volgende dag ontvingen wij al een reactie die luidde: ‘Vanwege de vermelde ontstane onrust en vragen vanuit de media, achten wij het zinvol om snel duidelijkheid te geven en nu niet de standaardprocedure te doorlopen’. Tevens werd een duidelijk antwoord op onze raadvragen gegeven: ‘Er zijn geen plannen om in de vrijgekomen containerwoningen asielzoekers onder te brengen’.

Dit antwoord werd kort toegelicht. ‘De Orangerie is geplaatst t.b.v. tijdelijke huisvesting voor de Archipel (ouderenhuisvesting). Dat was oorspronkelijk alleen voor Gagelbosch. Daarna is het ook gebruikt voor tijdelijke huisvesting voor de vervangende nieuwbouw van De Landrijt. De laatste bewoners keren nu terug naar hun nieuwe huisvesting. Het is voor de eigenaar van het complex niet mogelijk het complex voor andere doeleinden in te zetten. Gelet op de tijdelijkheid van de indertijd verstrekte vergunning kan dit alleen als er een nieuwe procedure wordt doorlopen. (…)’. Was getekend Lenie Scholten (wethouder GroenLinks). Prachtig, iedereen gerustgesteld en weer over tot de orde van de dag.

Maar op vrijdagmiddag 19 september jl. belde de burgemeester de fractievoorzitters op om hen doodleuk te vertellen dat het college in de ochtend unaniem had besloten om toch asielzoekers in de Orangerie toe te staan. Vrijwel meteen daarna bracht het college een persbericht naar buiten. Daarin de mededeling dat de Orangerie per 27 oktober a.s. aan het Centraal Opvang Asielzoekers (COA)verhuurd ging worden waardoor het COA er maximaal 700 asielzoekers in kan onderbrengen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen voorspellen dat er door deze onverwachte mededeling veel onrust onder de burgers zou ontstaan. En ja hoor, het AZC de Orangerie heeft de laatste weken de gemoederen in Eindhoven maar ook elders in het land flink beziggehouden.

Het Eindhovens college neemt - in tegenstelling tot wat zij vier maanden eerder schriftelijk had meegedeeld - zonder de gemeenteraad vooraf om advies te vragen of hen te informeren een beslissing, die tot in lengte van dagen en misschien wel jaren een grote invloed zal hebben op de huisvesting en de uitgaven van de stad Eindhoven. Een links clubje bestuurders, gekozen door nog geen 15% van de stad meent die keuze legitiem te kunnen maken zonder vooraf burgers te raadplegen.

Ook de gemeenteraad heeft hierin geen stem gehad en mocht min of meer verplicht alleen maar ja knikken. Alleen de LPF heeft meteen aangegeven tegen de opvang van 700 asielzoekers te zijn. U zult misschien zeggen: ‘Moeten wij deze mensen die hun land ontvluchten dan maar aan hun lot overlaten?’. Nee, deze mensen moeten zo goed en verantwoord mogelijk worden geholpen. Maar de Lijst Pim Fortuyn wil om ernstige toekomstige problemen te voorkomen aansturen op opvang in hun eigen regio en wel zo dicht mogelijk bij hun vaderland. De EU kan en moet daarbij organisatorisch en financieel bijspringen. Alle vluchtelingen kunnen dan wanneer de situatie weer veilig is terugkeren en meehelpen om hun vaderland op te bouwen. Dat is de enige weg die leidt naar een adequate oplossing, niet alleen voor onze stad en Nederland maar ook voor alle andere EU landen.

In 2002 vertelde Pim Fortuyn al dat de massale opvang van asielzoekers moest stoppen. Nederland kon toen al de forse toestroom niet aan. In de eerste plaats niet economisch omdat de asielzoekersproblematiek de schatkist vele miljarden euro’s per jaar kost. Op de tweede plaats doet de massale toestroom van asielzoekers een pijnlijke aanslag op onze sociale voorzieningen. Daarnaast is er bij de meerderheid van de Eindhovense burgers veel weerstand tegen de komst van de zoveelste groep mensen met een andere soms strijdige cultuur waarvan een groot aantal vaak ook getraumatiseerd is. Je kunt ervan uitgaan dat de meeste, zo niet alle asielzoekers nooit meer teruggaan naar hun vaderland. De volgende serie van een generaal pardon zie je nu al aankomen. Een poll in het Eindhovens Dagblad heeft de weerstand aangetoond omdat 71% van de invullers, die allemaal weten dat de asielzoekers uit een oorlogsgebied komen, tegen de opvang is. Maar met deze duidelijke boodschap is niets gedaan. Het is toch aan de media om beide kanten gelijk te belichten en op zoek te gaan naar de ongemakkelijke boodschap. De lezer verwacht een objectieve krant en niet dit. Kritische raadsvragen van de LPF waar ook burgers een antwoord op willen hebben worden doodgezwegen. Het college en de media bepalen wat burgers van onze stad wel of niet mogen weten. Er zijn landen waar dit normaal is maar in democratisch Nederland hebben burgers recht op de waarheid, hoe ongemakkelijk die misschien ook is.

Veel burgers zullen het met onze fractie eens zijn (denk aan die 71%) als wij zeggen dat er eerst orde op zaken gesteld moet worden. Niet alleen in Eindhoven maar in heel Nederland, zowel financieel als organisatorisch. Zo ligt er nog geen plan klaar voor de doorstroming van vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen naar huurwoningen (zonder ingezetenen die al jaren op een wachtlijst staan te passeren). Eerst de kraan dichtdraaien voordat wij kunnen gaan dweilen heeft Pim Fortuyn destijds al meerdere keren gezegd. Vandaag, ruim 12 jaar later herhalen wij als Eindhovense LPF fractie deze woorden.

Rudy Reker, fractievoorzitter

Laat reactieformulier zien