Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering inzake ontwikkeling Eindhoven Airport

Door een motie van VVD, D66, Lijst Pim Fortuyn (LPF), CDA, OAE en LE wint het gezond verstand in de Eindhovense gemeenteraad het van de PvdA, SP, BBL, CU en GroenLinks inzake vermeende overlast die linkse millieupartijen en belangenclubjes zeggen te ondervinden van de luchthaven.

Eindhoven, 30 juni 2015

Luchthavenontwikkeling Eindhoven Airport

Betoog LPF

Voorzitter, dank u wel, Geboren in het verlengde van de start- en landingsbaan van destijds Vliegveld Welschap, heb ik heel mijn leven de vliegtuigen al gezien en gehoord. Het grote verschil van toen en nu is dat in begin jaren 80 de start- en landingsbaan is verlegd, er nadien meer vliegbewegingen zijn bijgekomen en ondanks aanzienlijk meer vliegbewegingen, de hinder door verminderende militaire activiteiten en niet op de laatste plaats de modernisering van de luchtvloot is afgenomen. Opinie ED 4/7

Hoewel ik al die jaren de discussies over Eindhoven Airport met aandacht heb gevolgd, heb ik op 11 juni jl. de informatieavond bezocht waar de heer Hans Alders een uitstekende uitleg heeft gegeven over de vorderingen van de ‘Alderstafel’.

Voorzitter,

Wat mij deze avond op is gevallen is de grote aandacht die er binnen de ‘Alderstafel’ is voor hinder die tegenstanders en bezwaarmakers zeggen te ondervinden. Daar wordt zeer serieus mee omgegaan en men wil- en doet er ook alles aan om de hinder verder in te perken. Maar dit mag niet zover gaan dat homecarriers er geen brood meer in zien en Eindhoven Airport gaan verlaten.

Voorzitter,

Wij moeten beseffen dat Eindhoven Airport van groot economisch belang is voor de gehele regio Zuidoost Brabant. Het is een moderne luchthaven die in de wereld voorop loopt wat betreft duurzaamheid. Vele duizenden arbeidsplaatsen heeft deze regio te danken aan activiteiten die dankzij Eindhoven Airport zijn ontstaan. Maar ook niet te vergeten de vele bedrijven die juist in déze regio zijn neergestreken omdat er een goed bereikbare luchthaven aanwezig is.

Maar hoe je het ook wend of keert voorzitter ook Eindhoven Airport is bij haar exploitatie afhankelijk van het aantal vliegbewegingen en de vestiging van homecarriers. Het aantal vliegbewegingen dat men kan maken levert de broodnodige revenuen op om een gezonde exploitatie van zowel Eindhoven Airport als wel van homecarriers mogelijk te maken.

Voorzitter,

Met de huidige openstelling van 16 uur en op zondag slechts 15 uur breng je een gezonde exploitatie van Eindhoven Airport in gevaar. Mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn is voor een zakelijke benadering van de exploitatie van zowel Eindhoven Airport alsook van de homecarriers. Uiteraard met oog voor omwonenden die er hinder van ondervinden.

En dat betekend dat Eindhoven Airport zich maximaal moet inzetten op de ontwikkeling van homecarriers met dien verstande dat homecarriers zich dienen te conformeren om met moderne en de minste overlast gevende toestellen op Eindhoven Airport te vliegen. Maar volgens mij voorziet de ‘Alderstafel’ daar ook al in.

Dank u wel.

Rudy Reker 

 

ED Digitaal 30/6

 

Studio 040 30/6

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina