Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een nietszeggende Kadernota 2016

Euro briefjes

Raadsvergadering Kadernota

14 juli 2015

Betoog Lijst Pim Fortuyn

Voorzitter, dank u wel,

Wat wil het Eindhovens college de komende jaren in- en met onze stad? Ja inderdaad, dat zijn vragen die je als bestuurder aan jezelf moet stellen als je een Kadernota produceert.

Wil het college een veilige en levendige stad met veel werk- en sportgelegen-heid en

- Hoe stelt zij zich dat dan voor?

Wil dit college meer busbanen, en onze binnenstad autoluw maken en hoever gaat zij daarin?

- Of kiest zij voor een goede bereikbaarheid van de binnenstad, waarbij zij de doorstroming van het verkeer belangrijk acht, i.v.m. de luchtkwaliteit?

Koestert het college de sportcultuur van deze stad?

- Of gooit zij dat over boord omdat het organisatorisch en financieel niet zo goed uitkomt?

Wil dit college een platte bestuurlijke en betaalbare ambtelijke organisatie?

- Of ziet dit college de doorberekening van gemeentelijke overhead niet als een groot probleem voor hen die dat moeten betalen?

Wil dit college een financieel gezonde stad?

- Of is dat minder belangrijk en is het na mij de zondvloed in de vorm van artikel 12?

Voorzitter,

Zo zijn er honderden vragen die elke wethouder zichzelf moet stellen om verantwoord zijn of haar bijdrage in de Kadernota te kunnen verwoorden. En natuurlijk hangt aan elk plan of idee een kostenplaatje. Maar juist dat kostenplaatje moet ook in de Kadernota globaal binnen de kaders die je hebt zichtbaar zijn.

Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat het huren van een sporthal volgens een onderzoek van het Eindhovens Dagblad in randgemeenten veel goedkoper zijn als in onze stad. Of een pas verbouwde sporthal met de beste bezettingsgraad wil slopen.

- Of is het college van mening dat het huren van een sporthal in de stad veel duurder mag zijn? Ik hoor graag uw antwoord.

Maar wat in deze kadernota zeker niet mag ontbreken en toch niet worden benoemd, zijn de bekende en lopende hoofdpijndossiers die schreeuwen om een oplossing. Zoals:

- De structurele financiële problemen bij het Muziekgebouw. Wat doet het college daar aan?

- Het tekort van 80 miljoen bij het IHP. Hoe gaat het college dat oplossen?

- En hoe ziet het college de oplossing van het IJssportcentrum? En waarom lezen wij niets van plan B in de Kadernota? Waarom is deze geheime agenda alleen voor de raad verborgen gehouden? Terwijl mijn gevoel zegt dat het college daar naar toe werkt.

- En dan hoorden wij gisteren van het rekenfoutje van 12 miljoen euro bij de Internationale School. Of dat tijdig bekend was om in de kadernota opgenomen te worden kan de wethouder, hoop ik mij straks wel vertellen.

Voorzitter,

De Lijst Pim Fortuyn ziet een Kadernota als een wensenlijstje. Je mag ook zeggen een verlanglijstje wat je als college wilt bereiken, binnen de financiële mogelijkheden die je als gemeente hebt. Maar helaas zijn de financiële mogelijkheden niet of onvoldoende te vinden in deze kadernota.

De LPF-fractie is heel benieuwd naar de begroting voor 2016 waarbij hopelijk de pm posten zullen ontbreken.

Dank u wel.

 

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina