Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Ondanks dit betoog van de LPF toch meer opvang

Gemeenteraad Eindhoven laat zich (mis)leiden door emoties i.p.v. het gezond verstand 


Betoog Raadsvergadering

N.a.v. Actuele moties AcM1A  ‘Extra opvang in Eindhoven’ en AcM5  ‘Bied vluchtelingen kans om waardevolle bijdragen te leveren’

Voorzitter, dank u wel,

Als wij als Lijst Pim Fortuyn bij stemming over de Actuele Motie AcM1A, die ‘Extra opvang in Eindhoven’ wil bewerkstelligen en ook Actuele Motie AcM5, genaamd ‘Bied vluchtelingen kans om waardevolle bijdragen te leveren’ tegen zullen stemmen, is de kans groot dat de LPF-fractie wordt neergezet als harteloos, egoïstisch en misschien wel als racistisch zal worden bestempeld.

Voorzitter,

Niets is minder waar. De huidige problematiek dat miljoenen mensen aan een ware volksverhuizing naar noord en west Europa bezig zijn, laat ook onze fractie niet ongemoeid en zeker niet koud. Tegelijkertijd beseft mijn fractie maar al te goed dat beide moties echte oplossingen in de weg staan en juist een aanmoediging zullen zijn voor mensensmokkelaars en huidige achterblijvers om ook het avontuur aan te gaan. Via social media zijn zij binnen één minuut op de hoogte van onze gastvrijheid. Daar komt bij dat later de generaal pardon ’s en gezinsherenigingen zullen plaatsvinden, waardoor het aantal mensen dat nu komt zeker met 4 vermenigvuldigd kan worden.

Voorzitter,

Echte vluchtelingen moeten worden geholpen. Daar zijn wij het snel over eens, maar de manier waarop is het discussiepunt. Opvang moet geschieden zo dicht mogelijk in de buurt van de eigen regio waar zij vandaan komen. Daar heb je dezelfde cultuur en religie. Zij vallen niet in handen van meedogenloze mensensmokkelaars en zij hoeven niet zover te reizen en/of gevaarlijke tochten te ondernemen en besparen zo veel leed en geld. Deze opvangkampen bij voorkeur geregeld en gefinancierd door de Europese Unie. Als het in hun eigen land weer veilig is moeten zij weer terug om hun land weer op te bouwen. Al met al veel goedkoper en veel beter dan deze mensen een aantal landen te laten doorreizen.

Voorzitter,

Via de mainstream media vernemen wij de dagelijkse situatie op TV, social media en andere nieuwsbronnen. Maar wij lezen en horen ook de commentaren van journalisten die ter plaatse hun indrukken hebben opgedaan en deze op papier en in filmpjes hebben toevertrouwd, maar welke vaak niet door de mainstream media worden gedeeld. Het schijnt dat circa 15% echte vluchtelingen zijn die uit Syrië komen en de overige 85% zijn economische asiel- en gelukszoekers, met- of zonder of misschien wel met een vervalst Syrisch paspoort, die op kosten van de west Europese landen hier hun geluk komen beproeven. Veel van deze mensen komen via meerdere veilige landen zoals Turkije, Griekenland en Italië Europa binnen en dus ook naar ons land.

Voorzitter,

Ik hoop dat ook u de videoreportage van oorlogsjournalist Arnold Karskens hebt gezien. Met meerdere mensen is hij vanuit een veilig Turkije in een rubber bootje naar Griekenland gevaren. Zo niet zal ik u deze alsnog toesturen. Ondanks dat zijn paspoort een dag in beslag werd genomen was Arnold Karskens twee dagen later weer in Nederland terug. Zo eenvoudig kunnen ook de vluchtelingen en gelukzoekers de reis naar Ter Apel maken. Ons land en ook onze stad kan de sterk groeiende stroom asielzoekers niet aan. Niet financieel en ook niet logistiek. Meer opvang in onze stad kan zeker niet op voldoende maatschappelijk steun rekenen en sociale onrust veroorzaken.

Voorzitter,

Is er dan op zeer korte termijn een oplossing voor dit dringende probleem? Jazeker wel! Jazeker!

1. Op de eerste plaats zal per direct onder leiding van de EU grote humane opvangkampen in landen in de betreffende regio’s moeten verrijzen.

2. Op de tweede plaats zal duidelijkheid gegeven moeten worden dat iedereen die nu al in Europa is, inclusief de echte vluchtelingen, na de onrusten in Syrië en Eritrea terug gebracht worden naar hun eigen vaderland.

3. Diegenen die via allerlei wegen en spoorlijnen onderweg zijn naar het land van hun dromen, ter plaatse opvangen en onder begeleiding z.s.m. terugsturen naar hun eigen veilige vaderland of naar bestaande of nieuw te bouwen opvangkampen in de regio. Als dit in Nijmegen kan, kan het ook daar in die regio.

4. Dan is een hekwerk om Europa en sluiten van de grenzen niet meer relevant, omdat deze mensen niet al hun geld uitgeven aan mensensmokkelaars en het reizen, omdat zij weten dat zij na de onrust in hun land worden teruggebracht.

Voorzitter, tot slot,

Het zal duidelijk zijn dat met halfzachte maatregelen deze massale stromen asielzoekers naar Europa nog jaren kan en zal aanhouden. Door deze twee Actuele Moties te steunen, spelen wij de mensensmokkelaars danig in de kaart. In wezen leveren wij als gemeenteraad van Eindhoven dan een bijdrage aan het mensensmokkelaarsnetwerk. Dat moet u goed beseffen!

Volgens diverse polls die de laatste tijd zijn verschenen is 70 tot 80 % van de Nederlandse en Eindhovense burgers tegen opvang van meer mensen die uit het Midden Oosten en uit diverse landen van Afrika komen. Laten wij dat dan in Eindhoven zeker niet doen. Besturen doe je met een zorgvuldig beleid en niet alleen op basis van emoties.

Het zal duidelijk zijn dat de Lijst Pim Fortuyn tegen beide actuele moties AcM1A en Acm5 zal stemmen.

Dank u wel.

Rudy Reker