Opinie ED - Nog meer opvang is risico


Het land is in rep en roer. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff werd in het dorpje Oranje belaagd door boze inwoners, omdat zonder overleg nog eens 700 vluchtelingen in het dorp moeten worden opgevangen. Ook elders in het land vinden vormen van protest plaats tegen de talloze azc's die in no-time in ons land verrijzen. Meestal is het een vreedzaam protest en soms zijn er excessen, die we vooral in Duitsland zien. De burgers zijn radeloos aan het worden en dat is te begrijpen.

Bezwaren terzijde schuiven
Sinds het begin van de vluchtelingencrisis worden overal in Nederland in razend tempo asielzoekerscentra uit de grond gestampt. Hierbij gaat het COA steeds op dezelfde manier te werk. In het geheim worden gesprekken gevoerd met gemeenten om te bepalen waar een volgend asielzoekerscentrum kan komen. Mocht die locatie zijn gevonden dan wordt géén overleg gevoerd met omwonenden maar wordt hen alleen maar meegedeeld dat er een azc komt. Omwonenden kunnen daarna alleen nog inspreken op een informatieavond of tijdens de vergadering van de gemeenteraad. In 99 procent van de gevallen worden de bezwaren van de bewoners terzijde geschoven en wordt het besluit tot realisatie van het azc er gewoon doorgedrukt.

Orangerie
In Eindhoven is dit gebeurd toen de Orangerie werd verbouwd tot azc. Enkele maanden voordat de bewoners te horen kregen dat de Orangerie een azc zou worden, antwoordde wethouder Lenie Scholten op vragen van de LPF dat er absoluut geen sprake van was dat daar een azc zou komen. Een paar maanden later arriveerden toch 700 vluchtelingen in de Orangerie. De rechter oordeelde later dat het COA en de gemeente Eindhoven onzorgvuldig hadden gehandeld, maar vond de noodzaak tot de opvang van vluchtelingen zo groot dat azc de Orangerie er mocht komen. Deze manier van werken leidt tot veel onrust onder de bevolking. Burgers zijn vaak wanhopig omdat zij geen echte inspraak hebben bij de besluitvorming en omdat gemeenteraden en overheid klakkeloos over ze heen walsen. Dat werkt ontwrichtend in de samenleving. Onlangs heeft een meerderheid in de Eindhovense gemeenteraad toch weer ingestemd met de opvang van nog meer vluchtelingen. Naar aanleiding daarvan zal naar een geschikte locatie worden gezocht. Hiermee neemt de gemeente een groot risico. Zij gooit hiermee olie op het vuur en wakkert een toch al fel debat aan met alle gevolgen van dien.

Ongerust
Ook Eindhoven heeft veel inwoners die ongerust zijn over de massale toestroom van vluchtelingen en de realisatie van zoveel azc's. Waarom nog een azc in onze stad terwijl vluchtelingen al worden opgevangen in de Orangerie? Wat heeft dat voor gevolgen voor de veiligheid? Zijn er dadelijk wel genoeg sociale huurwoningen voor de Eindhovense burgers? Kunnen de onderwijsinstellingen de stroom vluchtelingenkinderen wel verwerken? Is daar wel capaciteit en geld voor? Gaat er al niet veel te veel belastinggeld naar de vluchtelingenopvang toe? Waarom krijgen zij gratis eten, gratis onderdak, gratis medische zorg en rechtsbijstand, voorrang op huisvesting en onderwijs? Dat terwijl veel Nederlandse burgers sinds de financiële crisis aangewezen zijn op bijvoorbeeld de voedselbank en de schuldsanering. En ouderen door de bezuinigingen langer thuis moeten blijven wonen waar ze vaak niet afdoende zorg krijgen. Allemaal terechte vragen waar de burger geen antwoord op krijgt.

Blanco cheque
Het COA heeft een blanco cheque van de overheid gekregen en daarmee kan het schijnbaar eindeloos doorgaan met het zoeken naar nog meer geschikte locaties voor nieuwe azc's. De gemeente Eindhoven zou de burgerprotesten in Nederland eens ter harte moeten nemen en het besluit om nog meer vluchtelingen op te vangen moeten terugdraaien. Het vizier was veel te lang op de buitenlandse problematiek gericht, mede onder druk van de landelijke overheid en het COA. Nu is het tijd om het vizier op onze eigen burgers te richten en goed voor hen te zorgen. Staatssecretaris Dijkhoff zei een paar weken geleden dat hij stoere burgemeesters zoekt die opvangplekken ter beschikking stellen voor de opvang van vluchtelingen. Onze stad is meer gebaat bij een stoere burgemeester die dit verzoek negeert en weer aan de slag gaat met de alledaagse problematiek in onze stad.

De auteur Tjerk Langman is commissielid voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven.

9 oktober 2015