Thema-avond vluchtelingen bij D66 Eindhoven


D66 Debat in Eindhoven

Het doel van de avond is het informeren van D66-leden en eventuele andere geïnteresseerden en hen kritisch over de vluchtelingenproblematiek laten nadenken. De fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn was uitgenodigd om (ook) daar zijn kritisch geluid te laten horen.

 

De stellingen

1. We moeten ons inzetten op opvang in de regio, en dan met name landen als Saudi-Arabië, Oman en de golfstaten.

2. Asielzoekers moeten zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en participeren in de Nederlandse maatschappij, ook als de asielprocedure nog loopt.

3. Als de EU de vluchtelingencrisis en de herverdeling niet goed geregeld krijgt, moeten we onze eigen grenzen bewaken ten koste van het Schengenverdrag.

4. We moeten het voorbeeld van Denemarken volgen en de vluchtelingen voordat ze naar Nederland komen realistische voorlichting geven over Nederland en de asielprocedure.

5. De spanningen in de Nederlandse maatschappij kunnen opgelost worden door betere informatievoorziening naar bezorgde Nederlanders.

6. Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen / gelukszoekers. Elk mens heeft recht op geluk.

Betoog Rudy Reker voorafgaand aan het debat

De huidige problematiek dat miljoenen mensen aan een ware volksverhuizing naar noord en west Europa bezig zijn, laat ook ons als Lijst Pim Fortuyn-fractie niet ongemoeid. Wij als LPF zijn niet harteloos, egoïstisch en zeker niet racistisch. Integendeel, wij zijn heel sociaal!

Maar, het zal u allen duidelijk zijn dat zonder een goed beleid, zowel Europees als in de afzonderlijke landen en met halfzachte hap en snap maatregelen deze massale stroom asielzoekers naar Europa nog jaren kan en zal aanhouden. Door alles en iedereen die nu aankomt op te vangen en geen duidelijkheid te geven, over het feit dat zij maar tijdelijk worden opgevangen, vormen wij als land maar ook als gemeenteraad van Eindhoven de ontbrekende schakel en maken u en wij deel uit van het mensensmokkelaarsnetwerk. Dat moet u goed beseffen!

Echte vluchtelingen moeten worden geholpen. Daar zijn wij het snel over eens, maar de manier waarop is het discussiepunt. Zoals ook Pim Fortuyn destijds al heeft gezegd moet de opvang geschieden zo dicht mogelijk in de buurt van de eigen regio waar de vluchtelingen vandaan komen. Daar spreekt men dezelfde taal. En heb je dezelfde cultuur en religie. Al met al ook veel goedkoper en na de oorlog zijn zij weer snel in hun eigen vaderland terug om dat weer op te bouwen. Tevens hoeven zij ook niet zover te reizen en/of gevaarlijke tochten te ondernemen. En de kans dat zij in handen vallen van meedogenloze mensensmokkelaars is dan veel kleiner of wellicht helemaal nihil. Bovendien besparen zij zo veel geld en leed.

Deze opvangkampen in hun regio moeten worden geregeld en gefinancierd door de Europese Unie. Als het in hun eigen land weer veilig is moeten alle vluchtelingen weer terug om hun land weer op te bouwen. Daar moeten wij heel duidelijk in zijn. Al met al veel goedkoper en veel beter dan deze mensen een aantal landen te laten doorreizen totdat zij in het land van hun vooraf geplande bestemming aankomen. Wij geven hen daarmee valse hoop en ondertussen laten zij de achterblijvers via social media binnen één minuut weten dat onze gastvrijheid wel heel erg ruim uitgelegd mag worden.

De onafzienbare stroom asielzoekers naar Noord Europa zal dan zeker niet minder worden. Niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar en de jaren daarna zullen zij blijven komen. De vraag die u zich moet stellen is; wanneer is genoeg ook genoeg? Wanneer zeggen wij dat Nederland het niet meer aan kan? Niet financieel maar ook niet logistiek.

Het verhaal dat alle asielzoekers uit Syrië hoog opgeleid zijn werd enkele weken terug tijdens een interview op de radio onderuit gehaald door een vrouwelijke Amsterdamse wethouder, die binnen 5 minuten daarop terugkwam en de woorden 'allemaal hoog opgeleid' snel veranderde in 'zeker wel 15% is hoog opgeleid'.

- Is er wel voldoende werk of blijven de statushouders vele jaren aan het uitkeringsinfuus?

- Blijft de zorg nog wel betaalbaar?

- Zijn er voldoende woningen beschikbaar?

- Kan de overheid onze veiligheid wel garanderen?

- Komt de samenleving niet zwaar onder druk te staan van de islam?

- Want een ding is zeker, wij weten niet wat we binnen halen.

Tijdens een interview maandagavond van Twan Huys bij Nieuwsuur mochten wij Joël Voordewind van de Christen Unie horen dat er dit jaar misschien wel 30 duizend asielzoekers konden komen. In dezelfde uitzending noemde Malik Azmani van de VVD tegen Twan Huys een getal van 50 a 60 duizend asielzoekers voor 2015. Daar komt bij dat later de gezinsherenigingen zullen plaatsvinden, waardoor het aantal mensen dat nu komt gemiddeld met 4 vermenigvuldigd kan worden.

Ook het aantal generaal pardon ’s van hen die niet mogen blijven zullen met een grote regelmaat op de agenda staan in ons parlement. Al met al komt er later ontzettend veel werk af voor asieladvocaten, die van uw belastinggeld worden betaald. Is het dat wat wij willen?

Laten wij realistisch zijn. Deze massale volksverhuizing is helemaal uit de hand gelopen. Niet alleen door de lokroep van Angela Merkel als Bondskanselier van Duitsland. Maar ook omdat noch de Europese Unie, noch de afzonderlijke lidstaten, dus ook onze regering Rutte II niet, een beleid hadden om dit probleem aan te kunnen. En nu zie je, dat er een hap en snap ideeën worden geroepen, maar niets wordt uitgevoerd. Maar dat is geen beleid.

Het beschermen van de buitengrenzen en wateren van de EU door Frontex is een fiasco gebleken. Maar het duurde wel erg lang voordat de bollebozen in Brussel dat door hadden. Frontex belemmerde geen bootjes maar brengen deze bootvluchtelingen naar Italië en Griekenland. Dus binnen de grenzen van de EU en de mensensmokkelaars en asielzoekers weten dat maar al te goed. Een hekwerk langs de grenzen bouwen is ook niet afdoende, maar ook geheel onnodig als je een goed beleid hebt. Maar wat is dan een goed beleid?

1. Op de eerste plaats verscherpte grenscontroles instellen en illegaliteit in Nederland strafbaar stellen.

2. Verder zal wereldwijd duidelijkheid gegeven moeten worden dat iedereen die als asielzoeker of gelukzoeker niet uit een oorlogsgebied komt zo spoedig mogelijk – als het kan binnen enkele dagen – terug moet en ook daadwerkelijk teruggaat naar hun eigen vaderland. Want illegaliteit is immers strafbaar.

3. Aan echte vluchtelingen uit het oorlogsgebied moet duidelijk gemaakt worden dat ook zij na de onrusten in Syrië terug moeten naar hun eigen land.

Maar dat niet alleen! Deze maatregelen moeten alle vluchtelingen maar zeker ook de asiel- en gelukszoekers weten voordat men de navigatie al voor het vertrek in hun eigen land op Nederland instellen.

Je zult dan merken dat de asielstroom of asieltsunami naar ons land met meer dan de helft en wellicht met meer dan 75 % afneemt.

4. Verder zullen er per direct onder leiding van en betaald door de EU grote humane opvangkampen in landen in de betreffende regio’s moeten verrijzen.

5. Diegenen die via allerlei wegen en spoorlijnen onderweg zijn naar het land van hun dromen, ter plaatse opvangen en z.s.m. terugsturen naar hun eigen veilige vaderland of naar bestaande of nieuw te bouwen opvangkampen in de regio. Als dit in Nijmegen kan, kan het ook daar in die regio.

6. Dan is een hekwerk om Europa niet meer relevant, omdat deze mensen niet al hun geld uitgeven aan mensensmokkelaars en het reizen, omdat zij weten dat ook zij na de onrust in hun land worden teruggestuurd. Alleen met een duidelijk beleid dat breed in die landen wordt uitgedragen en duidelijke toezeggingen, dat gelukszoekers  niet welkom zijn en ook opvang van echte vluchtelingen maar tijdelijk is, kan de Nederlandse regering de onrust en de weerstand tegen de komst van meer AZC onder de Nederlandse bevolking stoppen.

Rudy Reker

Overige deelnemers waren:

- Zuster Bets van de Hoogstraatgemeenschap

- Ralph Severijns, expert vluchtelingenproblematiek

- Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

- Mpanzu Bamenga, gemeenteraadslid D66 Eindhoven

Het geheel stond onder leiding van Jorien Migchielsen, bestuurslid D66 Eindhoven