Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Verzelfstandiging Van Abbe-museum

van abbe museum

Commissienotitie mogelijke verzelfstandiging Van Abbe Museum

Voorzitter, dank u wel.

Al vele jaren is het de wens van de Eindhovense politiek om het Van Abbe-museum te verzelfstandigen. Maar voor zover ik weet voorzitter, is dit wel de eerste commissienotie die de raad in dit verband krijgt voorgelegd.

Niet alleen de politiek, maar ook vele burgers van onze stad vinden het een gotspe dat het Van Abbe-museum jaarlijks een subsidie opsoupeert van om en nabij vier en een half miljoen euro. Temeer omdat het aantal betalende bezoekers al vele jaren verschrikkelijk laag is. Bij een verzelfstandiging krijgt het Van Abbe-museum alle ruimte om zich te ontwikkelen tot een echte culturele onderneming.

Nu ik dat heb gezegd kan het er bij mijn fractie niet in dat er bij een verzelfstandiging, dan nog meer gemeentelijk subsidiegeld naar het museum toe zou moeten. Integendeel, dan schieten wij ons doel voorbij. Het museum zal zich bij een verzelfstandiging als een echte onderneming moeten gedragen en de Gemeente Eindhoven zal de subsidie-navelstreng met het Van Abbe-museum rigoureus moeten doorknippen. Bij een goed bedrijfsmatig beleid zal de zelfstandigheid voor het Van Abbe-museum alleen maar voordelen brengen. Maar ook de Gemeente Eindhoven plukt hierbij de voordelen. Optie 0, 2, 3 en 4 is dan ook voor de Lijst Pim Fortuyn geen optie. De LPF-fractie gaat gedeeltelijk voor optie 1. Dus direct volledige verzelfstandiging. Maar …. Ik heb gezegd gedeeltelijk voor optie 1. De meerkosten zoals beschreven in dit scenario zal het Van Abbe-museum zelf moeten dragen. Dus, valt onze keuze ook niet op optie 1. Dus wat dan?

Voorzitter.
 

Bij het lezen van de onderliggende stukken, is het mij opgevallen dat er alleen maar is gekeken naar de zogenaamde extra kosten. En al helemaal niet naar de extra financiële mogelijkheden van een zelfstandig Van Abbe-museum waar de extra kosten van betaald kunnen worden. Nu de LPF geen van de 5 opties zal steunen, hebben wij als Lijst Pim Fortuyn natuurlijk wel goede ideeën hoe de verzelfstandiging voor beide partijen, dus het Van Abbe-museum en de Gemeente Eindhoven veel beter kan en moet. Maar het voert nu te ver om hier een compleet nieuw voorstel, of meerdere voorstellen tot een juiste verzelfstandiging te presenteren. Anderzijds wil ik aan uw nieuwsgierigheid tegemoet komen voorzitter, door een tipje van de sluier op te lichten. Bij een verzelfstandiging zal men in goed overleg met de huidige subsidieverstrekker moeten kijken of het opdelen van de huidige exploitatie tot de mogelijkheden kan behoren. 
Ik noem bijvoorbeeld;
- Het vastgoed,
- Het gedeeltelijk verkopen van de kunstcollectie waarbij de huidige eigenaar de zeggenschap moet houden, door minimaal 51% van de aandelen te behouden.
- En niet onbelangrijk, de exploitatie van het Van Abbe-museum.

Wij horen graag de mening van het college. Dank u wel. Rudy Reker

17 november 2015