Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Wilders moet leren van Fortuyn

Een bijzondere kijk van Joost Niemoller over het resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen te lezen in de Dagelijkse Standaard van 13 september 2012
'De veenbrand is echt niet uitgewoed'

Hier en daar verschijnen nu al commentaren waaruit zou moeten blijken dat 'het populisme' zijn momentum gehad zou hebben. Ook bij migrantenorganisaties heerst vreugde. De kou is uit de lucht in Nederland. Er zou sprake zijn van een grote trek naar het midden, en van de normale situatie van het politieke Nederland van voor Fortuyn.

Veel standpunten van Pim Fortuyn

Laat uw kans niet voorbij gaan! Kijk eens op onze standpunten! Dus ... Geef Rudy Reker uw stem! Lijst 15, nummer 10

Veel vanuit de basis van het DPK programma is terug te voeren naar het gedachtegoed van Pim Fortuyn. De crisis politiek oplossen is een illusie gebleken en ook Pim Fortuyn wilde destijds al een Zakenkabinet.  Bezuinigen op overheidsuitgaven blijkt bij de huidige politici neer te komen uit lastenverzwaring en versobering van zorg en welvaart.

11 september 2012

Het gedachtegoed van Pim Fortuyn als een warme deken over ons land uitrollen

 

Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012
Nieuwsbrief
Zeg ja tegen het DPK
Bij velen van u is het inmiddels bekend dat Rudy Reker, de huidige fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september aanstaande kandidaat is namens het Democratisch Politiek Keerpunt. (DPK) Onder deze naam wordt samen met de fusiepartij Trots op Nederland en vele Fortuynisten deze verkiezingen ingegaan.  Bekend is dat Hero Brinkman (het huidige lid van de Tweede Kamer), die zoals hij het zelf zegt voor 500 % achter het gedachtegoed van Pim Fortuyn staat, de lijst zal aanvoeren. Dit argument was voor Reker dan ook de reden om na diverse gesprekken het voorstel om zich kandidaat te stellen te accepteren, mits het gedachtegoed van Pim Fortuyn te herkennen zou zijn in het programma van het DPK. Rudy Reker staat als nummer 10 op de kandidatenlijst.

Hysterie rond incident met schoppende agente

 

Eindhovens Dagblad

 

Hysterie rond incident met schoppende agente

 

23 juli 2012

 

De Lijst Pim Fortuyn draagt veiligheid hoog in het vaandel en heeft regelmatig raadsvragen gesteld over alles wat met veiligheid in onze stad heeft te maken. Wij schromen dan ook niet om zaken te benoemen die betrekking hebben op het disfunctioneren van bepaalde zaken die betrekking hebben op de politieorganisatie. Maar van de andere kant is de LPF ook zo reëel om het voor de politie op te nemen indien de situatie daarom vraagt. Leest u onderstaand opiniestuk, geschreven door een van onze commissieleden en zaterdag 23 juni in het Eindhovens Dagblad heeft gestaan.

De bureaucratische organisatie achter Vrouwe Justitia wil niet

 

 

Eindhovens Dagblad 29 juni 2012

 

Dubbele parkeerboete kost belastingbetaler een vermogen

 

 

Het artikel op de voorpagina van het ED van vandaag 29 juni 2012 inzake de verkeersboete staat niet op zich. Ook ik heb in december 2009 in deze stad een parkeerboete gekregen. Maar wel een met twee beschikkingen. Een om 11.53 uur en een op 11.54 uur. Natuurlijk meteen naar Leeuwarden gebeld die samen met mij constateerde dat dit niet mogelijk kan zijn. Mijn verzoek aan hen was om mij een creditnota te sturen met een bosje bloemen voor de schrik, maar nee ik moest naar het politiebureau in Eindhoven bellen. Dit in alle vriendelijkheid.

Nu ben ik niet zo’n moeilijke kerel dus heb ik ook dat meteen gedaan. Van de Eindhovense politie kreeg ik het advies om naar het veiligheidshuis in deze stad te bellen. Ook dat heb ik gedaan en ook daar werd geconstateerd dat dit een foutje moest zijn. Ook daar hetzelfde verzoek neergelegd als in Leeuwarden, dus een creditnota en een bosje bloemen. Nee, mijn verzoek leek bij deze dame wel op een oneerbaar voorstel. Ik had wel gelijk maar ik moest toch schriftelijk bezwaar maken. Dat heb ik dus geweigerd. Maar wel op eigen risico bitste zei mij nog.

Fractievoorzitter Rudy Reker kandidaat Tweede Kamerlid


'Onafhankelijke Burger Partij’ (OBP)


Nieuwe verkiezingsnaam na de fusie met Trots

en met het gedachtegoed van Pim Fortuyn wordt:

 

Democratisch Politiek Keerpunt’. (DPK)

 

27 juni 2012

Bij velen van u is het inmiddels bekend  dat Rudy Reker, de huidige fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september a.s. kandidaat zal zijn namens het Democratisch Politiek Keerpunt’. (DPK) Onder deze naam wordt samen met de fusiepartij ‘Trots op Nederland’ de verkiezingen ingegaan en zal de huidige politieke vereniging ‘Onafhankelijke Burger Partij’ (OBP) naar de achtergrond verdwijnen.

Bekend is dat het huidige Tweede Kamerlid Hero Brinkman, die zoals hij het zelf zegt voor 500 % achter het gedachtegoed van Pim Fortuyn staat, de lijst zal aanvoeren. De volgorde van de overige kandidaten is nog niet bekend omdat ook Trots leden zich nog hierbij zullen voegen.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2013 – 2016


Athene aan de Dommel

 

Betoog Rudy Reker in de raadsvergadering van

 

26 juni 2012

 

 

Vz

Het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2013 – 2016 is vandaag aan de orde. Het is mede door de mondiale economische crisis wel een van de moeilijkste kadernota’s die in het laatste decennium is gepresenteerd. Dat erkennen wij als Lijst Pim Fortuyn volmondig.

Maar Vz ……

De financiële rampspoed waar Eindhoven nu voor staat, kunt u niet alleen aan de economische crisis wijten. Het is ook de enorme schuld van de Gemeente Eindhoven – weliswaar in vorige coalitieperioden opgebouwd – die er nu voor zorgt, dat een deel van nieuwe uitgaven met nieuwe leningen moet worden gefinancierd. Dit leidt dan weer tot groeiende rentelasten en minder bestedingen in onze stad. Elke Eindhovense burger kan dan op zijn vingers uitrekenen dat ook dit huidig beleid, wat een voortzetting is van het voorafgaande beleid door oneindig bij te lenen, fout moet lopen. Goed fout! 'Wij worden zo het Athene aan de Dommel'.

 

‘Zo groot als noodzakelijk en zo klein als mogelijk’


Algemene Beschouwingen

 

Raadsvergadering 12 juni 2012

 

‘Zo groot als noodzakelijk en zo klein als mogelijk’

 

 

Voorzitter

Deze Algemene Beschouwingen in de tijd van een economische crisis, wil de fractie Lijst Pim Fortuyn in 3 delen behandelen, namelijk:

-          Het verleden

-          Het heden

-          De nabije toekomst

Het verleden

Geconcludeerd mag worden dat wij als Gemeente Eindhoven de afgelopen decennia teveel op een te grote voet hebben geleefd met daarbij onvoldoende oog voor de financiële toekomst. Enkele voorbeelden:

Toelichting op de actuele motie


Spreektekst / toelichting bij het indienen van een

Actuele Motie om tot een oplossing te komen betreffende

Commerciële parkeerbedrijven op ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport’

 

5 juni 2012

Voorzitter

In de commissievergadering van 29 mei heb ik in mijn betoog aangeven met een Actuele Motie te komen aangaande de bestemmingsplanwijzing van ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport’.

De redenen hiervoor zijn als volgt. Ik zal er slechts 7 noemen.

1. Er is door het college bij het aanbieden van het raadsvoorstel bestemmingsplanwijzing van ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport” op 28 februari van dit jaar onvoldoende rekening gehouden met de belangen van enkele ondernemers op dit bedrijventerrein, die zwaar, zeer zwaar aangetast worden in hun rechten.

Eindhovens college blijkt onbetrouwbaar

 

Gecombineerde commissievergadering RV / EM

Over particuliere parkeerplaatsen

Bij Eindhoven Airport

 

29 mei 2012

Op initiatief van de Lijst Pim Fortuyn en D66 is het onderwerp ‘commerciële parkeerbedrijven bij Eindhoven Airport’ op de commissieagenda geplaatst van 29 mei 2012. De reden hiervoor werd ingegeven door tegenstrijdige en onrealistische verklaringen en door onterechte handhaving met hoge dwangsommen voor Eindhovense ondernemers. Vooral wethouder Mary Fiers (PvdA) was eerder al meerdere keren ongeloofwaardig in haar uitleg en onder grote druk dwong zij de raad akkoord te gaan met het nieuwe bestemmingsplan. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn liet zich niet door de woorden van deze wethouder intimideren en stemde tegen de bestemmingsplanwijziging en plaatste dit onderwerp weer op de agenda. Lees hierna het betoog van onze fractievoorzitter.

Deel deze pagina