Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2011


Gecombineerde commissievergaderingen

Financiën en Bestuur

Ruimte en VAstgoed

 

Bijdrage Rudy Reker

22 mei 2012

 

Voorzitter

Bij de controle van het Concernverslag over 2011 heeft mijn fractie zich laten leiden door het accountantsverslag. Want juist zij zijn door deze raad ingehuurd om alle financiële aspecten en bijbehorende beleidsontwikkelingen door het jaar heen, namens deze raad te controleren. De accountant, is na alle controles voornemens om een goedkeurende controleverklaring over het jaar 2011 af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het positief resultaat over 2011 bedraagt daarbij 2.8 miljoen euro, dus er is geen vuiltje aan de lucht, zou men zomaar kunnen denken. Maar voorzitter, er hangen ook donkere wolken boven onze stad. Donkere wolken onder invloed van de economische crisis met een explosieve lading, waar wij op moeten anticiperen. Maar dat laat ik even rusten totdat dit aan de orde komt bij de kadernota.

Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2011


Gecombineerde commissievergaderingen

Maatschappij en Cultuur MC

Economie en Mobiliteit

 

22 mei 2012

 

Dank u wel voorzitter.

Allereerst onze complimenten voor de wijze waarop deze keer ons het verslag is aangeboden. Vorig jaar hadden wij namelijk kritiek op de berg papier. Nu is wijselijk voorzien in een deel in boekvorm en een deel digitaal. Volgens onze fractie een verandering in de goede richting.

Voorzitter,

Binnen onze fractie beschikken wij niet over een accountant die de jaarrekening professioneel kan doorspitten. Wij waren daarom genoodzaakt, mede op basis van de tijd die ons is gegeven, de jaarrekening op hoofdlijnen te bestuderen en van commentaar te voorzien. Wij vertrouwen daarom op de goedkeurende controleverklaring wat betreft de getrouwheid en rechtmatigheid als afgegeven door de externe accountant.

Herdenking Pim Fortuyn 2002-2012 in Rotterdam


Stijlvolle en indrukwekkende herdenking in Rotterdam
Rotterdam heeft een plein naar Pim Fortuyn benoemd Deze 6 mei begon met een speciale herdenkingsmis in de H.H. Elisabeth- en Laurentiuskathedraal van Rotterdam. Een bijzondere herdenkingsdienst die Pim Fortuyn waardig was. Daarna was er een symposium ‘De Verweesde Samenleving’ in het stadhuis met als dagvoorzitter Paul Witteman. Diverse sprekers zoals Leonard Ornstein, biograaf van Pim Fortuyn, Paul Scheffer, hoogleraar en columnist voor NRC Handelsblad, Prof. dr. Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en Martin Fortuyn waren nadien ook de panelleden. Het openingswoord werd gedaan door burgemeester Ahmed Aboutaled en het slotwoord nam demissionair Minister Ivo Opstelten voor zijn rekening.

De doofpot affaire wordt heimelijk bewaakt

MOORD NAMENS DE 'KROON' geschreven door Ine Veen
Ook de Volkskrant heeft een goed verhaal
Mei 2012
Hoe meer je over de moord op Pim Fortuyn weet, hoe meer je zult weten om zeker te weten dat het een grote doofpotaffaire is. De schutter (een van de …?) Volkert van der Graaf is met dank aan de toenmalige chauffeur van Pim, Hans Smolders meteen gepakt, maar de echte moordenaars lopen 10 jaar na dato nog steeds met bloed aan hun handen vrij rond. Zich zeer wel bewust dat zij uit partijbelang en/of persoonlijke overwegingen de democratie van Nederland op het spel hebben gezet.

KRO Goedemorgen Nederland


6 mei 2002 - 6 mei 2012
Tien jaar na het overlijden van Pim Fortuyn is er veel belangstelling van de media.
Wat is er gebeurt met zijn gedachtegoed
Marcel Dekker van KRO radio maakte hiervan enkele reportages 
In de weken voorafgaand aan de herdenking op 6 mei in Rotterdam heeft de KRO een serie uitgezonden, genaamd ' de erven Fortuyn'. Terug in de tijd tot heden.

Herdenking en Symposium Pim Fortuyn op 6 mei 2012

i.s.m.
Leefbaar Rotterdam, Gemeente Rotterdam, ProDemos

'De verweesde samenleving’ Pim Fortuyn 10 jaar later
10-jarige herdenking Pim Fortuyn in Rotterdam

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord in het mediapark in Hilversum. Een gebeurtenis die een schok teweegbracht in heel Nederland. Tien jaar na dato is het gedachtegoed van Pim Fortuyn nog steeds actueel. Op zondag 6 mei 2012 organiseert Leefbaar Rotterdam daarom in samenwerking met de Gemeente Rotterdam een bijzondere herdenkingsdag.

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

Hoe en waarom is hij vermoord?

Artikel geplaatst op het web op 12 mei 2002.

De complete tekst te lezen op soundfountain.com
Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

Hij is niet door een Marokkaan of Marokkaanse Nederlander vermoord. Want dan was er een 'burgeroorlog' ontstaan. Hij is niet door een Turk of Turkse Nederlander vermoord. Want ook dan was de situatie onhoudbaar geworden. Hij is niet door een 'gewone' socialist vermoord, want dan had de PvdA totaal aan de rand van het faillissement gestaan. Ook is het niemand uit het CDA. Want mensen van het CDA doen zoiets niet. Christenen deden dat eeuwen geleden. Het is ook geen VVD-er.

Raadsvragen: Met Eindhovens subsidiegeld Oost-Europa in?


Eindhoven, 29 maart 2012 Het moet niet gekker worden! Het is nu al niet meer uit te leggen! Update: Met antwoord van het college van B&W
Geacht college, In februari 2011 is het dossier Borging aanpak MOE-landers 2011 geaccordeerd door het college. Dit omdat een deel van de massale en ongecontroleerde toestroom van Oost-Europeanen ook in onze stad met een grote regelmaat voor veel overlast zorgt en dus een gerichte aanpak verdient. In dit dossier werd de opdracht verstrekt aan de sector M&M om het aandachtsgebied ‘ begeleiding en ondersteuning’ onder te brengen bij het Vreemdelingen Informatiepunt (VIP) welke aansluiting zou kunnen zoeken bij Migrada (SRADA nieuwe stijl). De Lijst Pim Fortuyn vond en vindt dit nog steeds een prima initiatief.

Raadsvragen: Pim Fortuynstraat / Pim Fortuynlaan of een Pim Fortuyn Boulevard?


Eindhoven, 8 maart 2012

Waarom in Eindhoven ook niet een straat vernoemen naar Pim Fortuyn?

Update: Met antwoord van het college van B&WGeacht College,

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van de gemeente Rotterdam heeft deze week bekend gemaakt dat een van de bestaande straten in Rotterdam de naam van Pim Fortuyn zal gaan dragen. Op 6 mei a.s. is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd vermoord door milieuactivist Volkert van de G. Op deze dag zal in Rotterdam bekend worden gemaakt welke straat dat zal zijn en zal het naamplaatje worden onthuld. Na dit goede initiatief van de gemeente Rotterdam zullen er ongetwijfeld meerdere gemeenten, zowel binnen als buiten Nederland dit mooie voorbeeld volgen.

Comazuipers zelf laten betalen

8 maart 2012
Door: Tjerk Langman, raadscommissielid Lijst Pim Fortuyn
Deze maatregel is in het belang van deze kinderen
Eindhovens Dagblad
Een zeer terechte beslissing, die mijn goedkeuring kan dragen. Als oud-verpleegkundige op de Spoedeisende hulp, heb ik zelf ervaren wat er allemaal nodig is om iemand te stabiliseren die bijvoorbeeld 30 biertjes in 2 uur tijd heeft gedronken. De kosten zijn enorm en voor de verpleegkundige is het een ondankbare taak om deze personen te moeten verplegen. De persoon in kwestie is meestal niet aanspreekbaar. En helpt daarom niet tot nauwelijks mee aan zijn behandeling. Daarbij laat de persoon vaak veel braaksel achter in de wachtkamer en in de behandelkamer, die later ook weer door de verpleegkundige moet worden opgeruimd omdat de comazuiper hier niet toe in staat is.

Deel deze pagina