Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Pim Fortuynstraat / Pim Fortuynlaan of een Pim Fortuyn Boulevard?


Eindhoven, 8 maart 2012

Waarom in Eindhoven ook niet een straat vernoemen naar Pim Fortuyn?

Update: Met antwoord van het college van B&WGeacht College,

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van de gemeente Rotterdam heeft deze week bekend gemaakt dat een van de bestaande straten in Rotterdam de naam van Pim Fortuyn zal gaan dragen. Op 6 mei a.s. is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd vermoord door milieuactivist Volkert van de G. Op deze dag zal in Rotterdam bekend worden gemaakt welke straat dat zal zijn en zal het naamplaatje worden onthuld. Na dit goede initiatief van de gemeente Rotterdam zullen er ongetwijfeld meerdere gemeenten, zowel binnen als buiten Nederland dit mooie voorbeeld volgen.

Comazuipers zelf laten betalen

8 maart 2012
Door: Tjerk Langman, raadscommissielid Lijst Pim Fortuyn
Deze maatregel is in het belang van deze kinderen
Eindhovens Dagblad
Een zeer terechte beslissing, die mijn goedkeuring kan dragen. Als oud-verpleegkundige op de Spoedeisende hulp, heb ik zelf ervaren wat er allemaal nodig is om iemand te stabiliseren die bijvoorbeeld 30 biertjes in 2 uur tijd heeft gedronken. De kosten zijn enorm en voor de verpleegkundige is het een ondankbare taak om deze personen te moeten verplegen. De persoon in kwestie is meestal niet aanspreekbaar. En helpt daarom niet tot nauwelijks mee aan zijn behandeling. Daarbij laat de persoon vaak veel braaksel achter in de wachtkamer en in de behandelkamer, die later ook weer door de verpleegkundige moet worden opgeruimd omdat de comazuiper hier niet toe in staat is.

Bedrijventerrein Eindhoven Airport

28 februari 2012

Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport´

 

Voorzitter Onze fractie deelt de mening van het college dat het ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport’ een zakelijke uitstraling dient te hebben en deze ook dient te behouden. Eén van de voorwaarden van deze representatieve uitstraling is dat er geen opvallende leegstaande bedrijfsgebouwen in het zicht staan.

TV Rijnmond / Moord op Pim Fortuyn

 

Op 6 mei dit jaar is het 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Reden dat veel media kanalen dit gebruiken om terug te kijken naar de beoogde minister president van Nederland
Na het weekblad Elsevier en de Business-Class uitzending van 1 januari is het nu TV Rijnmond die een dossier over de moord op Pim Fortuyn op hun site heeft staan

Nieuwjaarstoespraak Charles Stroek

Eindhoven, 14 januari 2012
2011 is een moeilijk jaar geweest voor de gemeenteraad en dus ook voor de Lijst Pim Fortuyn. Tal van forse bezuinigingsmaatregelen moesten worden getroffen, waarbij burgers met minder draagkracht zo veel mogelijk moesten worden ontzien. Dan had de gemeenteraad in de vorige zittingsperiode het een stuk gemakkelijker, er was toen genoeg geld in kas. Mede door de inzet van onze partij hebben we de schade voor menig burger in Eindhoven wel weten te beperken. Zo ook hebben we o.a. het IJssportcentrum en sportpark ’t Schoot weten open te houden. Hierbij zijn wij een woord van dank verschuldigd aan onze commissieleden Herman Broers, Tjerk Langman en Lilian Reker voor hun zinvolle inbreng en collegiale samenwerking in het afgelopen jaar.

Nieuwjaarstoespraak Rudy Reker

Eindhoven 14 januari 2012
Beste mensen, Allemaal van harte welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst van de Lijst Pim Fortuyn. Later in dit verhaal kom ik te spreken over dit jaar 2012. Maar in het kort neem ik u eerst even mee terug naar het afgelopen jaar. Een jaar waar waarin het vertrouwen in de financiële wereld danig op de proef werd gesteld. De financiële onzekerheid voor de nabije toekomst speelde bij veel Eindhovense burgers een prominente rol. En doordat er minder ‘Haags’ geld naar onze stad vloeide moest er op vele gebieden drastisch worden bezuinigd. Het goede bericht is dat de ‘stofkam’ ook door onze ambtelijke organisatie is gegaan, waarbij is gebleken – iets wat wij als fractie al jaren hebben gezegd – dat er structureel vele miljoenen bureaucratische euroos per jaar bespaard kan worden. 

Open Brief: Boter op hun hoofd


Eindhoven, 12 januari 2012
Reactie op beantwoording van schriftelijke raadsvragen
Geacht college, De ontkennende beantwoording van de raadsvragen van 27 november 2011over de (schijn)veiligheid in Vaartbroek, is het zoveelste brevet van onvermogen wat het gemeentebestuur van Eindhoven, en al diegene die met onze veiligheid in deze stad zijn belast van de Lijst Pim Fortuyn krijgen toebedeeld. Als het college en de door haar genoemde partners, deze provocaties, vernielingen, overlast, inbraken en gewapende overvallen in deze stad niet willen zien en de aanhoudende onveiligheid, waar bewoners over klagen en waar ondernemers mee hebben te maken niet serieus nemen, zie je het ook niet.

Marco Pastors topambtenaar in Rotterdam-Zuid

 

Lijstduwer Lijst Pim Fortuyn moet Rotterdam-Zuid uit het slop trekken
December 2011
Marco Pastors, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam verlaat de lokale politiek. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2010, was Marco ook als lijstduwer te vinden op de kandidatenlijst voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven.

Compilatie Pim Fortuyn met Harry Mens in Business-Class

 


Pim Fortuyn special

Uitgezonden op 1 januari 2012 in Business-Class
Op de eerste dag van 2012 herdacht Harry Mens Pim Fortuyn met een compilatie van zijn meest memorabele interviews in Business-Class uit de periode van 1999 tot mei 2002. Pim Fortuyn was regelmatig te gast in dit druk bekeken programma als columnist, waarbij hij zijn visie gaf op de ontwikkelingen in de politiek en in de samenleving. Zijn laatste gastoptreden bij Business Class was nu bijna 10 jaar geleden op zondag 5 mei 2002; de dag voor zijn dood op 6 mei 2002. Gaandeweg deze uitzending kunt u constateren dat Pim Fortuyn een gedreven gepassioneerde intellectuele politicus was met een vlijmscherpe visie, die zowel linkse als rechtse politici, maar ook alle (Europese) burgers aansprak. Maar de bittere realiteit is dat Pim om deze eigenschappen door een gek – al of niet in opdracht van …… - in koelen bloede werd vermoord. Uitzending gemist

KINDERPARDON NU!

Laat kinderen niet het slachtoffer zijn van falend overheidsbeleid
www.kinderpardon.nu
Eindhoven, 21 december 2011
Mauro Manuel, de 18-jarige in Angola geboren jongeman, die als kind van 9 jaar ongewild en ongevraagd door zijn moeder op het vliegtuig is gezet richting Nederland en nog niet zo lang in Eindhoven woont, staat symbool voor al deze alleenstaande pubers van amper 18 jaar, waarvan velen al langer in Nederland hebben gewoond dan in hun geboorteland. Zij worden op deze leeftijd teruggestuurd naar hun roots, waarvan zij totaal van zijn vervreemd en soms de taal hiervan niet meer machtig zijn. Vele van deze kinderen zijn hier opgenomen in een pleeggezin waar zij als bloedeigen kinderen worden opgevoed. De kinderen zien deze (pleeg)ouders ondertussen ook als hun eigen ouders. Dat men daarbij van elkaar is gaan houden kun je hen niet kwalijk nemen.