Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kerst 2011


Het bestuur, de fractie en alle medewerkers van Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, wensen u allen fijne kerstdagen en een gelukkig en veilig 2012

Redactie Lijst Pim Fortuyn

Nieuwsbrief december 2011

Nimmer vergeten

Altijd in ons hart
Mijmerend over wat

het had kunnen zijn Jij had ons zeker meer ...
rechtvaardigheid gebracht

Rond elke jaarwisseling is het een goede gewoonte om terug te kijken naar de wapenfeiten van het afgelopen jaar. Een jaar waarin de financiële wereld in een negatief daglicht kwam te staan. De hierdoor ontstane onzekerheid hield viel Eindhovense burgers bezig. De fractieleden van de Lijst Pim Fortuyn hadden mede de moeilijke taak de gemeentelijke begroting voor de komende onzekere jaren vast te stellen. Door de ontvangst van minder ‘Haags geld’ moest er lokaal op vele gebieden drastisch worden bezuinigd. Voor meerdere bestuurlijke organisaties doen deze ingrepen pijn. Een van de weinige positieve effecten hiervan was dat de ‘stofkam’ door de ambtelijke organisatie is gegaan. Hierbij is gebleken – wat wij als fractie al jaren hebben beweerd – dat er vele miljoenen bureaucratische euro’s per jaar bespaard konden worden.

Monument Sinterklaasbombardement onthuld

De dag dat Eindhoven zijn hart verloor
6 december 1942
Oyster-monument onder bij de Philips Lichttoren

Bij de voormalige Philips Lichttoren in het centrum van Eindhoven is op 6 december 2011, exact 69 jaar nadat 92 Engelse bommenwerpers onder commando van de Britse Royal Air force hun bommen hebben gelost, het Oyster-monument onthuld. Bij dit grootste bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog die Eindhoven heeft getroffen lieten 135 Eindhovense burgers, 7 Duitse en 16 Engelse militairen het leven.

 

Wie wordt het raadslid van het jaar in Eindhoven?


November 2011
Ook dit jaar wordt  in Eindhoven de verkiezing georganiseerd van het raadslid van het jaar. Wie is er opgevallen en heeft zich onderscheiden? Bijvoorbeeld door initiatief, inhoudelijke bijdrage, rol in het debat, zichtbaarheid in de stad of resultaat? De verkiezing is bedoeld om op een positieve manier aandacht te besteden aan het raadswerk. Naast het raadslid van het jaar zal ook de beste fractie in de bloemetjes worden gezet en wordt  het talent van het jaar gekozen. De inwoners van Eindhoven worden uitgenodigd hun stem uit te brengen. Dat kan vanaf nu  tot 16 december.

 

Aanvullende Raadsvragen: Occupy

De Occupy-beweging is een protest, maar hebben zij ook de oplossing voorhanden?
16 november 2011 Ook de fractie van de Lijst Pim Fortuyn heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat de Occupy beweging tot 29 november a.s. mag vertoeven op het Clausplein in Eindhoven. Omdat de gemeente Eindhoven de kosten van de tijdelijke sanitaire voorzieningen op het plein betaalt, maakt zij zich naar onze mening indirect verantwoordelijk voor het welzijn van de demonstranten.

 

Programmabegroting 2012

Raadsvergadering 8 november 2011

 

Voorzitter, Het maken van een realistische begroting voor onze stad Eindhoven is in deze economisch hectische tijd geen makkelijke opgave. Behalve de bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, hebben we te maken met minder rooskleurige economische ontwikkelingen. Niet alleen binnen de EU maar ook mondiaal.

Persbericht

Persbericht
Amateurvoetbal Eindhoven

Reisadvies Angola Ministerie van Buitenlandse Zaken
Eindhoven, 28 oktober 2011 Om een signaal af te geven aan de landelijke politiek over het weigeren van een definitieve verblijfsvergunning voor de in Eindhoven woonachtige Mauro Manuel zullen alle Eindhovense amateur voetbalverenigingen dit weekend, 29 en 30 oktober, hun competitiewedstrijden 5 minuten stilleggen om over dit onderwerp in beraad te gaan. Ook zullen alle verenigingsvlaggen tijdens deze wedstrijden niet in top hangen. Met deze actie voor de Eindhovense voetballer Mauro Manuel willen de verenigingen aandacht vragen voor de menselijke maat in de onmenselijke politieke situatie die over de rug van een 18 jarige Angolese/Nederlandse puber wordt gestreden. Zij hopen hiermede te bereiken dat de politiek spoedig een positief besluit neemt, waardoor Mauro zijn leven weer kan oppakken.

Aan de ministerraad, voorzitter en leden van de Tweede Kamer


Als het aan minister Leers ligt wordt Mauro uitgezet
Open Brief betreft: Mauro Manuel

Eindhoven, 26 oktober 2011 Geachte mevrouw, mijne dames en heren, Met verbazing en nog meer met het schaamrood op mijn kaken heb ik als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven het nieuws vernomen dat minister G. Leers toch heeft besloten dat Mauro Manuel niet in Nederland mag blijven. Formeel kan de minister daar wel gelijk in hebben, maar dat neemt niet weg dat terugsturen van een 18 jarige puber die 8 jaar geleden als kind tegen zijn eigen wilsbeschikking in door zijn moeder op het vliegtuig is gezet met bestemming Nederland, een onmenselijke beslissing is. Voor een dier dat tijdelijk in gevangenschap heeft geleefd toont men meer begrip, omdat terugbrengen naar zijn roots ook funest kan zijn. Mauro nu terugsturen is vergelijkbaar met deporteren!

Mauro schreef zelf ook een brief aan minister Leers

Deze brief van Mauro zegt meer dan woorden kunnen zeggen 

Twitter Mauro Manuel @MauroManuel10

Oostrum/Eindhoven 26 juni 2011 Geachte heer Leers, Mijn naam is Mauro Manuel. Ik ben achttien jaar oud en ik woon al acht jaar in een pleeggezin (Hans, Anita en mijn kleine broertje Tjeerd) waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Ik voel me bij hen thuis en ben heel erg bang dat ik ze binnenkort moet gaan missen. U heeft de afgelopen dagen denk ik wel al over mijn zaak gehoord omdat zoveel mensen net als ik geschrokken zijn dat ik weg moet. Ik dacht dat het wel netjes was als ik dan ook even zelf aan u zou schrijven.

Oordeel over de programmabegroting 2012-2015

Begroting 2012 - 2015 
Commissie Economie en Mobiliteit 
11 oktober 2011
Foto: Charles Stroek
In de commissie MC is al door onze fractie gezegd, dat het maken van een realistische begroting in deze economisch roerige tijd geen gemakkelijke opgave is. Behalve alle bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, hebben we te maken met een mistig zicht op de economische ontwikkelingen, niet alleen binnen de EU maar ook mondiaal. Wat nu begrotingstechnisch realistisch is, kan binnen de kortste keren niet haalbaar blijken te zijn. Wij hebben in de stukken gelezen dat er een behoedzaam begrotingsbeleid is gevoerd, maar wij hebben hierover onze twijfels of het wel behoedzaam genoeg is.