Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Oordeel over de programmabegroting 2012-2015

Begroting 2012 - 2015 
Commissie Maatschappij en Cultuur 
11 oktober 2011
Foto: Charles Stroek
Het maken van een realistische begroting in deze economisch roerige tijd is geen makkelijke opgave. Behalve alle bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, hebben we te maken met een mistig zicht op de economische ontwikkelingen, niet alleen binnen de EU maar ook mondiaal. Wat nu begrotingstechnisch realistisch is, kan binnen de kortste keren niet haalbaar blijken te zijn. Wij hebben in de stukken gelezen dat er een behoedzaam begrotingsbeleid is gevoerd, maar wij hebben hierover onze twijfels of het wel behoedzaam genoeg is.

Programmabegroting 2012 – 2015


Commissie Ruimte en Vastgoed
11 oktober 2011 Voorzitter
De mondiale economische crisis laat ook onze stad Eindhoven niet ongemoeid. Miljarden euro’s van Nederlands belastinggeld worden weggeschonken. En behalve bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, zal er voorlopig door het Eindhovens college minimaal 56 miljoen euro moeten worden bezuinigd. En toch moet de schoorsteen blijven roken. Niet alleen bij ons als gemeente, maar ook bij de 220.000 Eindhovense burgers en legio ondernemingen en bedrijven die in onze stad zijn gevestigd.

Programmabegroting 2012 – 2015


Begroting 2012 - 2015  Commissie Financiën en Bestuur

11 oktober 2011

Voorzitter, dank u wel De mondiale economische crisis laat ook onze stad Eindhoven niet ongemoeid. Miljarden euro’s van Nederlands belastinggeld worden weggeschonken. En behalve bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, zal er voorlopig door het Eindhovens college minimaal 56 miljoen moeten worden bezuinigd. En toch moet de schoorsteen blijven roken. Niet alleen bij ons als gemeente, maar ook bij de 220.000 Eindhovense burgers en legio ondernemingen en bedrijven die in onze stad zijn gevestigd.

Kiezers vergeten Fortuyn niet


Dit bericht in de De Telegraaf willen wij u niet onthouden
AMSTERDAM, zondag 16 okt 2011
Zo’n driekwart van de PVV-stemmers zou op Pim Fortuyn stemmen als die nu nog had geleefd.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Het gaat om 73 procent van de mensen die nu op de partij van Geert Wilders hebben gestemd.

Er gebeuren vreemde dingen in dit land

Salaris COA-directeur Nurten Albayrak flink gestegen

Dat Pim Fortuyn tegen de georganiseerde asielindustrie was zal ieder van ons nog wel weten. Dit was ook een van de redenen waarom Pim de grenscontrole weer wilde invoeren. Ook onze Eindhovense fractie heeft zich altijd al afgezet tegen deze vorm van zelfverrijking.‘ Ruim tachtig procent van de aanvragers blijken gewoon calculerende asielzoekers te zijn die om overwegend economische motieven asiel aanvragen’, zo schreef Pim Fortuyn op pagina 164 van zijn boek “De Puinhopen Van Acht Jaar Paars’. Helaas is er sinds die tijd niets veranderd, behalve dan dat er nog steeds een heel leger van dikbetaalde ‘asieladvocaten’ zijn die de rechtsgang bewust vertragen door telkens weer tegen uitzetting of weigering van een verblijfstatus in beroep gaan. Dat dit onze Nederlandse samenleving ondertussen al vele miljarden  euro’s heeft gekost en daar elke dag nog vele, zeer vele euro’s bijkomen, zal u duidelijk zijn.

Ook de directeur van de COA (Centrale Opvang Asielzoekers) mevrouw Nurten Albayrak schaamt zich niet om haar zakken goed te vullen. Aldus de Telegraaf en de Volkskrant. Haar salaris die zij zich toe eigende steeg van ca. 100.000 euro in 2004 naar ruim 273.000 euro in 2009. De vraag is dan nu wat zij nu opstrijkt. In een woord: SCHANDALIG. Maar de vraag blijft staan hoe dat zo heeft kunnen gebeuren?

 

Elke zondag de winkels open?


Inspraakavond dinsdag 27 september 2011
Wat zijn de mogelijkheden en de gevolgen van het vrijgeven van de zondagsopening?
Het college van burgemeester en wethouders heeft hier een onderzoek naar gedaan en legt nu zes scenario’s voor aan de raadscommissie: van geen enkele koopzondag meer in de stad, tot alle zondagen de winkels open. Op 18 oktober 2011 bespreekt de raadscommissie Economie en Mobiliteit de toekomst van koopzondagen in Eindhoven. Maar hiervoor wil men de gelegenheid bieden aan partijen (zoals grote en kleine ondernemers, werknemers, verenigingen die veel vrijwilligers en activiteiten op zondag hebben, etc.) om hun mening te geven.

Mauro Manuel


Open brief  /  Update

Minister voor Immigratie en Asiel, zijne excellentie de heer G. Leers
Diverse opnames op youtube

Betreft: Mauro Manuel Eindhoven, 29 september 2011 Geachte heer Leers, Evenals Pim Fortuyn staan wij als gemeenteraadsfractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, voor een streng doch rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid. Bijna 10 jaar na zijn dood is de bureaucratie in Nederland nog steeds niet tot aanvaartbare proporties teruggebracht. Kansarme immigranten worden door dik betaalde asieladvocaten van rechtszaak naar rechtszaak gesleept, om hun verblijf in ons land te verlengen en zodoende een verblijfsstatus af te dwingen.  Deze juridische werkwijze trekt constant nieuwe asielzoekers/gelukzoekers aan die in eigen land zeker niet kansarm zijn. Dat moet met alle middelen worden voorkomen. Naar onze mening moeten er meerdere zaken gebeuren. Om er twee te noemen.

Japanse media en het gedachtegoed van Pim Fortuyn

The Mainichi Daily News

毎日jp - 毎日新聞のニュース・情報サイト

 

 

Dat er een buitenlandse journalist meer wilde weten over de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn was niet voor de eerste keer. Maar het laatste waaraan wij hadden gedacht is dat ook de Japanse media belangstelling zou tonen voor het gedachtegoed van Pim Fortuyn.

Ontgroening studenten in Eindhoven


Eindhoven, 15 september 2011
Open brief over ontgroeningspraktijk(en) in Eindhoven Geacht college, Onderstaande mail waarvan de inhoud voor zich spreekt, ontving ik van een verdrietige en bezorgde vader uit een andere Brabantse gemeente. Uiteraard heb ik deze man daarna ook telefonisch gesproken, waarbij hij meerdere details van deze onnodige en onzinnige ontgroeningpraktijken heeft gegeven. Amerikaanse soldaten destijds in Irak werden bij thuiskomst in de USA voor zoiets dergelijks vervolgd. Dus zeer terecht dat deze ouder de lichamelijke mishandeling en grove vernederingen die zijn kind heeft ondergaan wil aankaarten, wetende dat het voor zijn kind te laat is, maar door het onder de aandacht brengen van deze ‘martelpraktijken’ wil deze vader andere ouders en toekomstige studenten daar wel voor waarschuwen.

Toch een vangrail op het talud bij de Berenkuil


Dank zij onze gestelde raadsvragen ‘beter laat dan nooit’
26 augustus 2011
Ondanks eerdere ontkenningen van de verantwoordelijke wethouder in het huidige college van B&W van Eindhoven (PvdA – D66 – GL – VVD) dat het Insulindeplein – beter bekend als de ‘Berenkuil’ – niet gevaarlijk is en zij daarom geen veiligheidsmaatregelen wensten te nemen om voetgangers, berijders van fietsen, brommers en scooters te beschermen, is het college nu op haar eerder besluit teruggekomen. Hoewel men het niet zal toegeven zijn onze gestelde raadsvragen over de ‘Berenkuil’ en de publiciteit daarom heen mede debet aan deze omslag.