Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Ongevallen ‘Berenkuil’, toevallig of incidenten?

Eindhoven, 15 augustus 2011 Toeval, incidenten of te hard rijden?

Update: met antwoord van het college van B&W
Geacht college, In korte tijd zijn hebben zich 7 ongevallen voorgedaan, gisteren nog nummer 7, waarbij personenauto’s bij de rotonde op het Insulindeplein – beter bekend als de ‘Berenkuil’ – van het talud zijn gereden. Gelukkig zijn er hierbij (tot nu toe) geen slachtoffers gevallen. De ‘Berenkuil’ is daarmee in korte tijd een riskante rotonde geworden waar de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers, fietsers en bromfietsen die onder in de ‘Berenkuil’ hun weg moeten vervolgen in het geding is geraakt.

Nieuwsbrief augustus 2011


Periodieke Nieuwsbrief
augustus 2011
Voor een gratis abonnement op onze Nieuwsbrief kunt u zich op deze pagina aanmelden. 
Met volle kracht Na een welverdiend reces – de vakantieperiode waarin een college en gemeenteraad niet vergadert – wat volgde op de zeer drukke raadsperiode waarin keuzes en beslissingen genomen moesten worden om de noodzakelijke bezuiniging van minimaal 58 miljoen euro te halen, vinden eind augustus de eerste commissievergaderingen alweer plaats.

Geschokt

Wederom een blunder van Justitie
Eindhoven, 11 juli 2011
Geacht College, De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is zeer geschokt over het bericht in het Eindhovens Dagblad van vandaag 11 juli, dat de verkrachter van mevrouw Lodewijks op verlof mocht terwijl hij alle regels van Justitie aan zijn laars lapt, weigerde een enkelband te dragen en niet wilde beloven om uit Eindhoven weg te blijven tijdens het verlof. (zie link)

Ambtenaar Burgerlijke Stand


Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
7 juli 2011
Tijdens carnaval dit jaar kreeg de fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker, het verzoek van een trouwlustig paartje om hun huwelijk te sluiten. Hoewel Rudy dat nog nooit had gedaan, werd daar natuurlijk bevestigend op geantwoord.

Raadsvergadering


Betoog Rudy Reker Kadernota 2012 2015 juli 2011 Voorzitter Gezien de noodzakelijk van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen, waardoor de Gemeente Eindhoven flink wordt gekort op Rijksbijdragen, is deze kadernota voor onze fractie geen verassing. Wél is er op meerdere plaatsen verschil van inzicht met het college in de voorgestelde bezuinigingen.

Raadsvoorstel: Aankoop gronden PSV

Betoog Rudy Reker
Raadsvergadering 28 juni 2011
Raadsvoorstel: Aankoop gronden PSV en uitgifte in erfpacht aan PSV
Voorzitter De vraag of de Lijst Pim Fortuyn vóór of tegen het voorliggende voorstel zal stemmen, om de gronden van PSV aan te kopen en in erfpacht aan PSV uit te geven, zal op het eind van mijn betoog duidelijk zijn. Ik zal de beweegredenen voor het door onze fractie unaniem genomen besluit graag toelichten.

Raadsvoorstel: Plaza Futura naar NatLab op Strijp-S


Betoog Rudy Reker
Raadsvergadering 28 juni 2011
Raadsvoorstel Het realiseren van NatLab 2.0 op Strijp-S met de functie theater, film en nieuwe media

Voorzitter, De fractie van de Lijst Pim Fortuyn is niet overtuigd van de noodzaak om Plaza Futura naar Strijp-S te verhuizen. De exploitatiebegroting die op verzoek van de raad is aangeleverd heeft onze mening niet kunnen veranderen en staaft onze eerder geuite bezwaren.

Kadernota 2012 – 2015 / Ruimte en Vastgoed


Betoog Rudy Reker Commissie Kadernota Ruimte en Vastgoed

21 juni 2011
Voorzitter ‘Samen werkend aan morgen’ is de titel van de voor ons liggende Kadernota 2012 – 2015. Een titel vinden wij die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang,  maar zeker ook de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse, door het Rijk opgelegde bezuinigingen zijn hiervan de oorzaak, zodat het onoverkoombaar is dat de burgers in onze stad dat op een of andere manier gaan merken en dus zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen.

Kadernota 2012 – 2015 / Financiën en Bestuur


Betoog Rudy Reker Commissie Kadernota Financiën en Bestuur

21 juni 2011
Voorzitter ‘Samen werkend aan morgen’ is de titel van de voor ons liggende Kadernota 2012 – 2015. Een titel vinden wij die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang, maar zeker ook de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse, door het Rijk opgelegde bezuinigingen zijn hiervan mede de oorzaak zodat het onoverkoombaar is dat de burgers in onze stad dat op een of andere manier gaan merken en dus zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen.

Kadernota 2012-2015 / Maatschappij en Cultuur

Betoog Charles Stroek Commissie Kadernota Financiën en Bestuur 21 juni 2011
Dank u wel voorzitter. Ik wil het hebben over samenwerken. Aan de kadernota 2012-2015 is de titel gekoppeld “Samen werkend aan morgen”. Een titel vinden wij die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang maar zeker de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse bezuinigingen zijn hiervan de oorzaak met als gevolg dat de burgers in onze stad minder of niet kunnen terugvallen op de overheid en zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen. Hier kan een positieve kant aan zitten, namelijk dat er meer onderlinge sociale betrokkenheid ontstaat en dat mensen de waarde van het een en ander beter gaan beseffen.