Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kadernota 2012-2015 / Economie en Mobiliteit

Betoog Tjerk Langman
Commissie Kadernota Economie en Mobiliteit
21 juni 2011 Voorzitter,

‘Samen werkend aan morgen’ is de titel van de voor ons liggende Kadernota 2012 – 2015. Een titel die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang  maar zeker ook de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse bezuinigingen zijn hiervan de oorzaak en de burgers in onze stad zullen dat op de een of andere manier gaan merken. Zij zullen minder of niet kunnen terugvallen op de overheid en zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen.

Het juiste verhaal achter de beoogde PSV transactie

Het juiste verhaal achter de beoogde PSV transactie
Bij elk voorstel van het college – en door de gemeenteraad al dan niet goed- of afgekeurd, bevinden zich voor- en tegenstanders. Dat is bij een democratisch bestel onvermijdelijk maar ook niets meer dan normaal. Zo ook met de voorgestelde transactie tussen de Gemeente Eindhoven en PSV. Niet alle burgers in Eindhoven – overigens ook niet in de rest van ons land – hadden immers de beschikking over het PSV dossier. Reacties via diverse mediakanalen zijn dan ook gedaan, zonder dat men voldoende dossierkennis bezat. Verwerpelijker is het dat meerdere mediakanalen – die wel voldoende informatie hadden gekregen, hier driftig aan hebben meegedaan. Ja, en dan trekt men verkeerde conclusies.
Maar ook niet alle raadsleden hebben voldoende aandacht aan het PSV dossier geschonken. Dat is en was overduidelijk te merken, aan vele tientallen schriftelijke- en mondeling gestelde vragen aan het college, waarvan de antwoorden gewoon in het dossier zijn te lezen. En …… daar staat geen woord Frans bij. Dan is hiermede de vraag beantwoord of zij geen- of te weinig informatie hebben gehad. Voor raadsleden was zelfs nog méér interne informatie beschikbaar. Van de 45 raadsleden zijn er tot aan de commissievergadering van dinsdag, waarin het dossier PSV werd behandeld, nog geen 10 (!) van de 45 raadsleden geweest die daar gebruik van hebben gemaakt. Dat is veelzeggend.
Principiële tegenstanders blijven bij hun vooringenomen standpunt, zonder te (willen) beseffen wat de consequenties kunnen zijn voor zowel onze stad Eindhoven als voor PSV indien deze zakelijke transactie niet doorgaat. Dat vooringenomen besluit heeft dan meer met politieke halsstarrigheid te maken. Als deze zij de dossiers met open vizier, zonder vooringenomen standpunt zouden willen beoordelen, is het niet uitgesloten dat zij op andere gedachten kunnen komen.
Ik zal u uitleggen hoe deze transactie tot stand is gekomen en wat de gevolgen zijn voor u als Eindhovense burgers. De financiële problemen in de voetbalwereld bestaan al veel langer en is ondermeer een direct gevolg van het ‘Bosman Arrest’, wat inhoud dat een speler op het eind van zijn contract transfairvrij mag vertrekken. Al het geïnvesteerde vermogen loopt dan zomaar de deur uit. Ook de verbouwing van het stadion heeft een aardig gat geslagen in de schatkist van PSV, waarbij (naar verluid) het langs het stadion gelegen parkeerplaats- waar nu nog volop wordt gebouwd, veel te goedkoop is verkocht. In die periode dat de rente torenhoog was heeft PSV ook extern geld moeten aantrekken tegen een te hoge rente die tot aan de dag van vandaag wordt betaald. Als de voorgestelde transactie met PSV doorgaat, zal ook dit ‘oud zeer’ tot het verleden gaan behoren.
Al op 1 juni 2006 heeft de Lijst Pim Fortuyn al een initiatiefvoorstel ingediend om een gemeentelijke garantstelling voor PSV te krijgen, om zodoende een lagere rente te kunnen afdwingen. Ik kreeg daar – destijds als nieuwe partij in de raad – de handen niet voor op elkaar. Ja, want zo werkt de politiek ook!
http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/moties-amendementen/212-initiatiefvoorstel-tot-het-verlenen-van-een-garantstelling-aan-psv-
De huidig voorgestelde situatie is dat PSV de grond verkoopt onder het Philips Stadion en van de Herdgang aan de Gemeente Eindhoven. Eindhoven betaalt daar een marktkomforen prijs voor van ca. 48 miljoen euro. Een grondprijs die realistisch tot stand is gekomen- en anders dan sommige tegenstanders ons doen geloven, door erkende, ervaren en beëdigde taxateurs. Neem van mij aan dat deze gerenommeerde taxateurs hierbij geen enkel risico willen lopen. Er is dan ook geen sprake van ‘ongeoorloofde staatsteun’.
De Gemeente Eindhoven leent de gelden hiervoor, waarbij PSV de gronden in erfpacht verkrijgt en hiervoor een huur betaald die ca. 3 ton hoger is dan de rente die de Gemeente Eindhoven aan de bank betaald. Deze bedragen worden gereserveerd als zijnde een risicofonds, voor het geval dat PSV- om wat voor reden dan ook de erfpachtconstructie na een aantal jaren niet wenst voort te zetten. De Eindhovense burgers, die de komende jaren allemaal de gevolgen van de creditcrises zullen ondervinden, hoeven door deze voorgestelde transactie geen cent extra in te leveren of te bezuinigingen.
Het tegenover gestelde is eerder waar, omdat PSV direct- en indirect goed is voor meer dan 1.200 arbeidsplaatsen in de regio Eindhoven. De suppoosten en stewards zijn hierbij nog niet meegerekend. Dus los van het maatschappelijke gebeuren van ruim 1.3 miljoen op jaarbases, is PSV van essentieel belang voor onze stad Eindhoven en tot ver in de regio. Dus laten wij de ‘kip met de gouden eieren’ nu niet slachten.
De tegenstanders van deze transactie stellen verder dat de Gemeente Eindhoven geen grond moet aankopen en dat de aangekochte grond niets waard is, althans niet het bedrag wat ervoor is betaald. Deze mensen vragen zich openlijk af of de aangekochte grond over 40 jaar, mocht PSV de erfpachtconstructie niet wenst voort te zetten, deze grond dan nog wel dit bedrag waard is. Wij hebben van deze mensen niets mogen horen toen de Gemeente Eindhoven in Meerhoven, het oude vliegveld voor 140 miljoen euro gronden aankocht. Ook elders in de stad probeert de Gemeente strategische gronden te verwerven. Daar is niet nieuws mee onder de zon.
Gemakshalve vergeten deze tegenstanders (een toepasselijk woord in de voetbalwereld) dat nagenoeg alle culturele instellingen inclusief de gronden in Eindhoven eigendom zijn van de Gemeente Eindhoven en deze jaarlijks nog vele miljoenen euro’s subsidie krijgen. Dit terwijl PSV op een voetbalavond méér bezoekers heeft dan alle andere dik gesubsidieerde instellingen bij elkaar.
In de toekomst kijken kan niemand, maar leren van het verleden des te meer. Dan weet je ook – althans je kunt het weten, dat grondprijzen zeker op een A1 locatie tegen het centrum aan, alleen maar in prijs zullen gaan stijgen en in deze lange periode dan wel eens het drievoudige van de huidige koopprijs kan opbrengen. Pessimistische tegenstanders weten dan te vertellen dat de grondprijs de laatste 2 jaar zijn gezakt. Ja, dat is ook zo, maar deze gedachten van piepjonge raadsleden is wel heel erg kortzichtig en duidt op weinig (levens)ervaring. Politiek bedrijven- maar in een onderneming net zo goed, betekend dat je verder moet kijken dan je neus lang is. Beleid uitstippelen, nee niet voor een coalitieperiode van 4 jaar, maar verder vooruit kijken. Wat willen wij, wat willen de inwoners van onze stad, waar willen wij als Eindhoven over 40, 50 of 100 jaar staan? Dan zul je nu het beleid daartoe moeten uitstippelen.
Als laatste punt de ‘huidige verdeeldheid’ in de gemeenteraad over deze voorgenomen transactie. Sommige partijen, waar onder het CDA, spelen een politiek spelletje door de aandacht van de media naar hen toe te trekken. Dit door te stellen dat zij – hoewel zij vanaf het begin al hebben gezegd vóór deze transactie te zijn, een vierde of wellicht vijfde (!) second opinion willen laten uitvoeren. Andere partijen proberen dit door extra ‘voorwaarden’ te stellen. Dat zal wel politiek zijn, maar wellicht lopen zij hierbij de kans om hun hand te overspelen. Maar ja, de verkiezingen zijn nog ver weg en mensen vergeten gemakkelijk zal zomaar de achterliggende gedachten kunnen zijn. De Lijst Pim Fortuyn doet hier niet aan en neemt besluiten op puur zakelijke afwegingen, die niets met politiek of emotie hebben uit te staan. De gehele fractie van de Lijst Pim Fortuyn is open en eerlijk naar de burgers. Politiek is Passie zei Pim Fortuyn destijds. Deze uitdrukking is ons heilig en met dezelfde Passie zullen wij ons blijven inzetten in het belang van alle inwoners en ondernemingen in  onze stad.
Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
http://www.eindhoven.nl/gemeente/gemeenteraad/nieuws-uit-de-raad/Praat-met-de-raad-1.htm

 

16 juni 2011

Bijdrage: Rudy Reker
Praat met de raad Bij elk voorstel van het college – en door de gemeenteraad al dan niet goed- of afgekeurd, bevinden zich voor- en tegenstanders. Dat is bij een democratisch bestel onvermijdelijk maar ook niets meer dan normaal. Zo ook met de voorgestelde transactie tussen de Gemeente Eindhoven en PSV. Niet alle burgers in Eindhoven – overigens ook niet in de rest van ons land – hadden immers de beschikking over het PSV dossier. Reacties via diverse mediakanalen zijn dan ook gedaan, zonder dat men voldoende dossierkennis bezat. Verwerpelijker is het dat meerdere mediakanalen – die wel voldoende informatie hadden gekregen, hier driftig aan hebben meegedaan. Ja, en dan trekt men verkeerde conclusies.

Betoog LPF inzake PSV grondtransactie

Raadsvoorstel Aankoop gronden PSV en uitgifte in erfpacht aan PSV
Voorzitter
Voor ons ligt het Raadsvoorstel om de gronden van PSV onder het Philips stadion en de grond van het trainingscomplex De Herdgang aan te kopen en vervolgens in erfpacht aan PSV uit te geven. Wij spreken hier over een zakelijke transactie van ruim 48 miljoen euro met een lange looptijd. Zeker in deze tijd- waarin de Gemeente Eindhoven op vele fronten moet bezuinigen en de toekomst zich niet laat voorspellen is dit veel geld.
Zoals was te verwachten leeft dit voorstel onder de mensen enorm en zijn er voor- en tegenstanders van dit voorstel te vinden. Niet alleen in deze raad, maar ook onder vele burgers van deze stad en elders in dit land. Dit terwijl niet iedereen voldoende dossierkennis bezit maar toch wel hun mening over dit voorstel willen ventileren.
De tegenstanders*
- * Vinden dat wij als Gemeente Eindhoven geen bedrijven mogen of
moeten steunen.
- * Vinden het risico voor de Gemeente Eindhoven te groot.
- * Zeggen laat PSV het zelf maar uitzoeken.
- Of deze tegenstanders zijn supporter van een andere
voetbalorganisatie. Dat kan natuurlijk ook.
De voorstanders reageren anders op dit raadsvoorstel:
- Velen van hen zijn supporter van PSV en/of volgen hun emoties. Zij zien dit als een positieve ontwikkeling voor de toekomst van PSV
- Gelukkig zijn er ook veel supporters die dit voorstel in een breder verband zien.
Deze voorstanders hebben niet alleen oog voor het sportieve gebeuren, welke een brede uitstraling heeft in deze regio, tot zelfs in geheel Europa en ver daarbuiten, maar zij zien PSV Eindhoven ook als een meer niet weg te denken economische- en maatschappelijk bron en ondersteuning voor onze stad, waaraan de stad Eindhoven veel aan heeft te danken.
Voorzitter
Ik denk dat de voorstanders het gelijk aan hun zijde hebben. Zo actueel als het maar kan zijn is de uitspraak van Julius Caesar, van ruim 2.000 jaar geleden. Hij wist toen al wat de mensen nodig hadden en zei destijds; Geef het volk brood en spelen. Wat deze uitspraak betreft is er niet zo veel veranderd. Het ‘volk’, dus onze burgers willen ‘spelen’ zien in de vorm van internationaal TOP voetbal tegen internationaal bekende TOP clubs met internationale vedettes.
Maar laten wij daarbij vooral ook de economische en maatschappelijke voordelen niet uit het oog verliezen die een Betaald Voetbal Organisatie zoals PSV voor Eindhovense burgers, het MKB , de industriële bedrijven en de gehele economie in onze stad en tot ver in onze regio betekend. En dat al bijna 100 jaar lang.
Voorzitter
Dat de Nederlandse overheid bedrijven op de een of andere manier door een economische dip helpt is niet zo vreemd en is van alle tijden.
- Enkele jaren terug, tijdens de economische terugval heeft het Ministerie vele Nederlandse bedrijven ondersteund, door hen de mogelijkheid te bieden een werktijdverkorting aan te vragen.
- Sinds mensenheugenis gaat er veel overheidsgeld- in de vorm van subsidies naar talloze culturele instellingen in dit land. Laten wij niet vergeten dat culturele instellingen ook bedrijven zijn.
- Nagenoeg alle gebouwen waarin deze instellingen zijn gevestigd zijn eigendom van de landelijke- of gemeentelijke overheden en/of worden met subsidies in stand gehouden.
Dat de Gemeente Eindhoven nu ook een TOP Voetbal Organisatie zoals PSV – als laatste club in dit land die nog nooit één cent gemeentelijk- of overheidssteun heeft gehad – nu de helpende hand toesteekt is niet zoveel anders. Het bezoekersaantal van PSV is op één avond zelfs nog groter dan de bezoekersaantallen van alle andere Eindhovense culturele instellingen op één avond bij elkaar. Mede door deze conclusie rechtvaardigt dat het voorstel van het college.
Voorzitter
De afweging om PSV de helpende hand te bieden, door de gronden aan te kopen moet dan ook een zuivere en weloverwogen beslissing zijn die niet op emotie is gebaseerd. Het college is samen met onze ter zake deskundige ambtenaren en met juridische en fiscale specialisten – tijdens de totstandkoming van dit raadsvoorstel niet over één nacht ijs gegaan. Zij heeft advies gevraagd aan UNO bedrijfsadviseurs, een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau met ervaren en deskundige bedrijfsadviseurs, die vervolgens gebruik hebben gemaakt van gerenommeerde en beëdigde taxateurs zoals ‘Troostwijk Taxaties’ en meerdere deskundigen op economisch- en vastgoed gebied.
Vervolgens is er over dit voorstel een second opinion gevraagd aan Prof. Dr. Dirk Brounen, leerstoel Vastgoedeconomie van de Universiteit van Tilburg. Zijn bevindingen over dit voorstel zijn positief te noemen.
Om juridische problemen met de Europese commissie te vermijden heeft het college nog meer advies ingewonnen en heeft als laatste het internationale adviesbureau Houthoff Burema – gespecialiseerd in economische en organisatorische Europese vraagstukken onderzoek laten verrichten in hoeverre er in dit raadsvoorstel gesproken kan worden van een onrechtmatige ‘Staatssteun Analyse en Koop-Erfpacht Transactie’. De uitslag van dit rapport bevestigd in positieve zin de juistheid en de rechtmatigheid van dit raadsvoorstel.
Voorzitter, Dit raadsvoorstel kent 2 scenario’s.
1. Mijn fractie kan zich voorstellen dat de raad in meerderheid akkoord gaat met het voor ons liggend voorstel. Dit mede omdat het risico van de voorgenomen transactie wordt afgedekt door zeer goed onderbouwde contracten, waardoor het risico voor de Gemeente Eindhoven nagenoeg nihil.
Nu nemen wij scenario 2
2. De meerderheid van de gemeenteraad van Eindhoven weigert in te stemmen met het raadsvoorstel en kijkt passief toe hoe PSV afglijdt met als resultante, dat PSV op termijn ook verdwijnt van de Europese sportvelden en sportvelden elders in de wereld.
De uitslag van scenario 2 is spelen met vuur in kurkdroog gras. Ieder weldenkend mens kan voorspellen dat de sportieve gevolgen voor PSV weleens dramatisch kan zijn. Ook is het rampzalig voor Eindhoven en de gehele Brainport regio, indien PSV – ik moet eigenlijk spreken van PSV Eindhoven, niet meer in de TOP van voetbalminnend Europa verblijft.
Voorzitter
a. Zonder andere sponsoren te kort te doen is de betrokkenheid van Philips als hoofdsponsor al bijna 100 jaar een betrouwbare partner gebleken.
b. Ook heeft PSV al vele jaren een kritisch doch hondstrouw publiek, welke publiek zorgt dat het Stadion een méér dan gemiddeld aantal toeschouwers heeft die in het bezit zijn van een- of meerdere seizoenkaarten.
c. Mochten wij nog twijfels hebben omtrent de vraag of de Lijst Pim Fortuyn voor- of tegen dit voorstel gaat stemmen, is deze vraag voor onze fractie niet meer relevant door het verhelderde en positieve advies van Bureau Houthoff Burema, die tevens aangeeft dat deze transactie binnen de bestaande Europese regelgeving valt.
En als laatste punt, maar zeker niet de minst belangrijke.
d. Uit alle onderliggende stukken en bijbehorende toelichtingen blijkt dat deze voorgenomen transactie met PSV geen enkel nadelig gevolg zal hebben voor de gemeentelijke financiën en de onvermijdelijke maatschappelijke bezuinigingen die ons als Gemeente Eindhoven staan te wachten.
Daarom zal de fractie van de Lijst Pim Fortuyn dit voorstel positief  benaderen.
Lijst Pim Fortuyn
Rudy Reke

Betoog Rudy Reker
Cie. Financiën en Bestuur
14 juni 2011
Raadsvoorstel: Aankoop gronden PSV en uitgifte in erfpacht aan PSV
Voorzitter Voor ons ligt het Raadsvoorstel om de gronden van PSV onder het Philips stadion en de grond van het trainingscomplex De Herdgang aan te kopen en vervolgens in erfpacht aan PSV uit te geven. Wij spreken hier over een zakelijke transactie van ruim 48 miljoen euro met een lange looptijd. Zeker in deze tijd- waarin de Gemeente Eindhoven op vele fronten moet bezuinigen en de toekomst zich niet laat voorspellen is dit veel geld.

Zoals was te verwachten leeft dit voorstel onder de mensen enorm en zijn er voor- en tegenstanders van dit voorstel te vinden. Niet alleen in deze raad, maar ook onder vele burgers van deze stad en elders in dit land. Dit terwijl niet iedereen voldoende dossierkennis bezit maar toch wel hun mening over dit voorstel willen ventileren.

Cie. Ruimte en Vastgoed 14 juni 2011

Plaza Futura naar NatLab op Strijp-S

 

Cie Ruimte en Vastgoed Raadsvoorstel: 14 juni 2011 Het realiseren van NatLab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media Voorzitter

Enige tijd terug heeft de LPF ingestemd om een flink bedrag (ik dacht 2 miljoen euro) te investeren om in Plaza Futura op de Leenderweg achterstallig onderhoud te plegen. Dat was daar ook nodig, dus daarover geen discussie. Doch nog voordat alle werkzaamheden daar waren afgerond moest Plaza Futura met geweld naar het voormalig NatLab gebouw op Strijp-S. Een verkeerde beslissing volgens de LPF omdat Plaza Futura op de Leenderweg thuis hoort. Wij verplaatsen het Brabantia Sportpark in Strijp toch ook niet naar Stratum?

Raadsvergadering: Algemene Politieke beschouwingen

Algemene Politieke beschouwingen 7 juni 2011
In het licht van de Kadernota 2012- 2015, Meerjareninvesteringsprogramma en Stadsmonitor
Voorzitter
Met de ervaringen uit het verleden en de kennis van vandaag, zullen wij als Gemeente Eindhoven voor de komende jaren moeten bezuinigen. Verworven rechten – als wij het zo mogen benoemen – zullen daaronder hebben te lijden. Het ideale plaatje – zoals wij dat eerder voor ogen hadden, zullen wij opnieuw moeten inkleuren met andere ambities en andere streefgetallen.
Ieder inwoner van onze stad zal dat op de een of andere manier gaan merken. Toch zullen wij als fractie Lijst Pim Fortuyn een onderscheid willen maken tussen de meer draagkrachtige burgers en zij die al onder of tegen het sociaal minimum aanzitten. Wij moeten waken dat armoedeverval in onze stad geen wijd verbrijd verschijnsel gaat worden.
Maar voorzitter, dan moeten wij wel de ‘Knelpunten en het Advies’ uit het rapport van het ‘Samenwerkingsverband Minima Eindhoven’ van mei dit jaar heel goed ter harte nemen. Het is hemelschreiend om in dit rapport te moeten lezen, dat Eindhovense burgers door onvriendelijke of een ongeïnteresseerde ambtenaar, mede door een onmenselijke bureaucratie, steeds verder in problemen komen. Bij hulpaanvragen dient u de mensen centraal te stellen, die in nood verkeren.  En niet de ambtelijke regeltjes.
Voorzitter
De maatregelen tot bezuinigen, als gevolg van de internationale economische crisis, hebben wij als Gemeente Eindhoven in 2010 niet slecht gedaan. Toch heeft de Lijst Pim Fortuyn, tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 24 mei, enkele opmerkingen moeten plaatsen, waarbij onze fractie erop hoopt dat u daar in het vervolg voldoende rekening mee wilt houden.
Eén daarvan is de burgerparticipatie. Wat veel burgers in deze stad, maar ook onze fractie meerdere keren is opgevallen, is dat burgers wel mogen meepraten of inspreken, maar dat het college toch haar eigen plan blijft doorzetten.
Als we terugkijken naar de hoorzitting van 18 januari jl. en vervolgens kijken naar de kadernota 2012 – 2015, dan zien wij dat van de ingebrachte ideeën weinig tot niets is overgenomen.
- Denkt u hierbij ook aan de bezwaren tegen de ontsluiting van de A2 / N2 door Meerhoven.
- Evenals de ontsluiting van Blixembosch Noordoost, waarbij de bewoners hebben aangegeven dat deze weg buitendijks langs Blixembosch moet lopen.
- Maar ook de terechte bezwaren over het Oude Raadhuis in Tongelre, waarbij de oudere bewoners in deze wijk – als dit onzalige plan doorgaat in de toekomst een van de meest drukke spoorlijnen in Nederland moeten oversteken, om het voor hen te hoog gelegen Karregat te bereiken. Dat dit idee voor ouderen niet wenselijk is, moet u toch kunnen begrijpen.
- Het negeren van wensen van de bewoners in Blixembosch, die terecht furieus tegen het huidige plan zijn, om de ingang van de nieuwe jongerensoos aan de oostkant te maken. Met de ervaringen uit het recente verleden voelt dat gevoelsmatig niet prettig aan, als je weet dat deze ingang ongeveer 15 á 16 meter van je bed is verwijderd.
Het bevordert in iedere geval niet, het gevoel van veiligheid bij de Eindhovense burgers.
- En recent nog de bezwaren van verhuurders van kamerpanden. Bij dit laatste moet gesteld worden dat bij de leden van onze fractie het schaamrood op de kaken kwam toen wij inzage kregen in de correspondentie tussen een van de bezwaarmakers en de desbetreffende wethouder.
Zo ga je dus niet met mensen om. Nagenoeg alle problemen ontstaan in deze stad bij gebrek aan een fatsoenlijke communicatie en daarbij het serieus nemen van onze medeburgers.
De Kadernota en de Stadsmonitor
Voorzitter
‘Signalen voor beleid’, lezen wij in de Stadsmonitor. Ja, die zijn er, afkomstig vanuit de ouderenorganisaties, met betrekking tot de gevolgen van het sluiten van VTA ‘s, omdat door het wegvallen daarvan, de sociale cohesie onder stadgenoten onder druk komt te staan.
Voornamelijk een flink aantal ouderen, valt dan terug in een sociaal isolement. Dat moeten wij, met alle middelen die ons ten dienste staan, zien te voorkomen.
Op sportgebied profileert onze stad zich zo graag als sportstad met nationale- en internationale erkenning. Maar deze ambitie rijmt niet met de plannen van het college om sportaccommodaties, zoals sporthal Haagdijk en Tivoli te sluiten, de kunstijsbaan op te offeren en het sportpark LEW met de grond gelijk te maken.
De gevolgen, voor in het bijzonder de breedtesport en jeugd in deze wijken, kunnen dan wel eens destructief uitvallen en op termijn meer geld gaan kosten dan ze hebben opgeleverd.
Het geld dat wij daar op termijn mee besparen, hadden wij beter nu uit de potjes kunnen halen voor de renovatie van de Ventoseflat en de verhuizing van Plaza Futura. De ‘Culturele Hoofdstad Brabant’, voor een bedrag van 10 miljoen euro, mag van onze fractie dan ook achterwege blijven. Ook het structureel verlagen van energiekosten bij sportverenigingen, mede door led verlichting en andere duurzame voorzieningen, zet meer zoden aan de dijk. Ook het gedifferentieerd verhogen van sporttarieven is voor de Lijst Pim Fortuyn niet onbespreekbaar.
Maar hoe je het ook wend of keert voorzitter, 56 miljoen euro en waarschijnlijk nog meer zal er de komende jaren structureel bezuinigd moeten worden. Dat is geen prettig vooruitzicht, maar niet aan te ontkomen.
Moeilijke afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt en iedere stadgenoot zal dat op de een of andere manier merken. Hoewel wij als Lijst Pim Fortuyn de pijn zo laag mogelijk willen houden, zal de kaasschaaf en in enkele gevallen de botte bijl zijn nut moeten bewijzen.
Overtollig vet, waaronder ook bureaucratisch vet, moet worden weggesneden en bij alle instellingen, organisaties, maar ook bij onze medeburgers zal dat voelbaar worden. Soms in positieve zin, maar veelal in negatieve zin.
Voorzitter
- Kwaliteit is voor onze fractie heilig en daarom zijn wij tegen het voorstel om de Lumens groep met 300.000 euro extra te korten op het wijkgericht welzijnswerk. De ervaring heeft ons geleerd, dat zoiets averechts werkt.
- Hoewel het voor de Lijst Pim Fortuyn niet snel genoeg kan gaan, vinden wij het afbouwen van ontwikkelingshulp, in de vorm van stedenbanden, anders dan economische banden, een goede zaak.
- Wat altijd al een wens was van onze fractie, is dat nu eindelijk het ambtelijk apparaat wordt afgeslankt. Maar ja, de vraag is dan; waarom nu pas?
- De PM post bij Dierenasiel moet zo spoedig mogelijk worden ingevuld voor een complete nieuwbouw. Hoewel de verzorgers in het asiel creatief zijn en hun uiterste best doen, is het dieronterend als je ziet, hoe daar noodgedwongen deze dieren worden opgevangen en verzorgd moeten worden. Deze nieuwbouw duldt geen uitstel meer!
Voorzitter, tot slot
In het begin van dit betoog heb ik al gezegd, dat het inkleuren van de bezuinigingsnota voor veel stadgenoten pijn zal doen. Maar omdat de Gemeente Eindhoven vele jaren op te grote voet heeft geleefd en er minder geld uit het Gemeentefonds beschikbaar komt, kunnen we niet meer anders.
Met de opmerkingen en aanbevelingen die wij u als Lijst Pim Fortuyn hebben gegeven, willen wij u nog een goede raad meegeven. Namelijk om onderweg bij te sturen als de sociale en maatschappelijke situatie daarom vraagt en ook als er financiële meevallers ontstaan.
Fractie Lijst Pim Fortuyn
Rudy Reker

Algemene Politieke beschouwingen
In het licht van de Kadernota 2012- 2015, Meerjareninvesteringsprogramma en Stadsmonitor

7 juni 2011

Voorzitter Met de ervaringen uit het verleden en de kennis van vandaag, zullen wij als Gemeente Eindhoven voor de komende jaren moeten bezuinigen. Verworven rechten – als wij het zo mogen benoemen – zullen daaronder hebben te lijden. Het ideale plaatje – zoals wij dat eerder voor ogen hadden, zullen wij opnieuw moeten inkleuren met andere ambities en andere streefgetallen.

Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening

Gecombineerde vergadering jaarrekening cie’s op 24 mei 2011
Jaarlijks groeit de stapel stukken waaruit wij onze informatie moeten halen voor de bespreking van de jaarrekening.  Waar een legertje ambtenaren een heel jaar de tijd voor heeft gekregen, wordt ons als raadsleden enkele weken de tijd gegund om deze tsunami aan informatie te verwerken. We begrijpen dat de raad zo volledig mogelijk geïnformeerd moet worden, maar desondanks vragen wij een oplossing te bedenken waardoor de stapel stukken volgend jaar minder kan zijn en toch de benodigde informatie gewaarborgd blijft. Onze fractie denkt aan een management letter met een Cd-rom waarop de volledige informatie te vinden is, of wanneer het werken met i-pads wordt geëffectueerd dat de informatie hierop is te vinden door het gebruikmaken van een zoekfunctie. Daarbij komt dat wij de torenhoge stapel papier niet in overeenstemming vinden met de ambitie  van duurzame gemeente, die we willen zijn.
2010 Is het jaar geweest waarin wij werden geconfronteerd met de erfenis van het vorige college en de noodzaak tot bezuinigen als gevolg van de internationale economische crisis. Desondanks hebben wij als Gemeente Eindhoven het in 2010 niet slecht gedaan.
Wel willen wij enkele opmerkingen plaatsen:
Een klanttevredenheidsscore van 7,8 voor het Inwonersplein is goed te noemen. Maar toch zijn we t.o.v. 2009 drietiende punten gezakt. Naar we gelezen hebben, is de verbouwing en de inrichting van het Stadskantoor naar het Inwonersplein hiervan de oorzaak. Deze geringe daling is niet schokkend maar behoeft wel aandacht omdat onze fractie in de stad minder positieve geluiden over het nieuwe bedieningsconcept heeft gehoord. Ook zou er een te grote werkdruk bij de personeelsleden van het Inwonersplein zijn ontstaan wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening.
De jaarcijfers openbare orde en veiligheid zien er goed uit maar dit heeft nog geen positief effect gehad op het gevoel van veiligheid bij veel Eindhovense burgers. Gewapende roofovervallen, ramkraken en provocerende jeugdbendes maakten het leven voor veel Eindhovense burgers er vorig jaar niet prettiger op. Ook de handhaving was in de Gemeente Eindhoven in 2010 vaak geen sterk punt.
Onze fractie is dan ook benieuwd naar de misdaadmeter 2010 van het Algemeen Dagblad en welke plaats onze stad hierop inneemt en wat de reactie van het college hierop gaat worden.
Onze fractie plaatst vraagtekens bij de realisatie van de burgerparticipatie. Nog te vaak hebben onze burgers het idee dat zij wel inspraak mogen leveren maar dat hier verder niets mee wordt gedaan. Volgens onze fractie is dit grotendeels te wijten aan geen of onvoldoende communicatie, die vaak niet tijdig en onvoldoende transparant is. De score van 19%, zijnde Eindhovenaren die zich serieus genomen voelen door de gemeente bij plannen in de wijk of buurt is hier het bewijs van. Weliswaar is dit percentage afkomstig uit de inwonersenquête 2009, zodat onze fractie hoopt dat dit percentage over 2010 beter zal zijn. Verbetering op dit terrein is dus noodzakelijk.
Door de gestegen aanvragen voor schuldhulpverlening zijn er weer krachten ingehuurd om de ontstane achterstand terug te dringen. Onze fractie vraagt zich af waarom er geen flexibele inzet van ambtenaren uit andere sectoren mogelijk was. Bovendien is ondanks de vacaturestop het aantal fte’s ook toegenomen, zij het deze keer in mindere mate.
Het is jammer dat het in 2010 slechts in beperkte mate is gelukt om binnen Cultuur Totaal domeinen met elkaar in contact te laten komen. Voor 2011 moet hier meer regie op worden gevoerd zodat domeinen gaan samenwerken, waardoor kennis en creativiteit wordt gebundeld en kosten kunnen worden bespaard.
Een groot probleem van de gemeente Eindhoven over het jaar 2010 is het verkeerstechnisch beleid. Nog steeds is er geen meerjarig dynamisch verkeersmanagement vastgesteld door het ontbreken van financiën. Het gevolg is dat veel projecten vertraging hebben opgelopen met als uitschieter de HOV2.
De HOV2 wordt langzamerhand de open zenuw van de gemeente Eindhoven. Jarenlang is hier al over gesteggeld, maar nooit is er een duidelijk plan naar voren gekomen. Inmiddels ontbreken ook de benodigde financiën om de HOV2 lijn te realiseren. Dit heeft grote gevolgen voor de wegen waarover de HOV lijn zou gaan lopen. Deze wegen zijn aan vervanging toe, maar omdat er geen concreet plan is voor de HOV zouden de bestaande wegen gerepareerd moeten worden. Helaas zijn daar ook geen financiën voor. De ongelijke kruising Ring/Aalsterweg loopt hierdoor vertraging op. De verkeersplannen dreigen een fiasco te worden en onze fractie is dan ook zeer benieuwd naar de plannen van het college om deze problemen constructief aan te pakken, zonder dat de kosten enorm de pan uit rijzen.
Dat het project licht en kunst langs de A2 onmogelijk is geworden doordat Tennet de samenwerking heeft verbroken, is jammer maar heeft volgens ons geen prioriteit. Dat daarmee de subsidie van Brabantstad moest worden teruggegeven vindt onze fractie pijnlijk.
De inzet van de nachtbussen heeft ons inziens geen prioriteit. Dit is alleen functioneel tijdens de nacht van zaterdag op zondag. Het gevaar is dan wel dat groepen dronken jongeren de bussen zullen vernielen.
Ook de vervanging van de Abri’s vinden wij geen prioriteit hebben. Dat is alleen een optie als je als gemeente voldoende geld in kas hebt. Nu we in een crisis zitten, kan dit plan op de lange baan worden geschoven.
De vervanging van de straatverlichting in LED verlichting vinden wij wel prioriteit hebben. Het bevordert namelijk de veiligheid van het verkeer en de algehele situatie in de wijk. Dat de vervanging langzamer verloopt dan gepland, is jammer maar in deze huidige financiële malaise wel begrijpelijk.
Het project schone lucht-groen langs de wegen is niet realiseerbaar omdat de luchtkwaliteit hiermee nauwelijks verbeterd. Dit baart bij onze fractie enigszins zorgen. Want hoe kan dit? Betekent dit dat de grootste vervuiler in Eindhoven niet de auto is, maar toch een ander onderdeel van onze economie, bv. de industrie, of het Ruhrgebied bij onze oosterburen?
Zoals eerder gezegd heeft de Gemeente Eindhoven het in 2010 niet slecht gedaan, ondanks alle problemen. De cijfers zien er goed uit, maar verbeteringen blijven natuurlijk altijd gewenst.
Charles Stroek, raadslid
Tjerk Langman, commissielid EM
_________________________________

Gecombineerde commissievergadering
Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2010
24 mei 2011
Voorzitter Jaarlijks groeit de stapel stukken waaruit wij onze informatie moeten halen voor de bespreking van de jaarrekening.  Waar een legertje ambtenaren een heel jaar de tijd voor heeft gekregen, wordt ons als raadsleden enkele weken de tijd gegund om deze tsunami aan informatie te verwerken. We begrijpen dat de raad zo volledig mogelijk geïnformeerd moet worden, maar desondanks vragen wij een oplossing te bedenken waardoor de stapel stukken volgend jaar minder kan zijn en toch de benodigde informatie gewaarborgd blijft.

Hoorzitting Woningsplitsing en Kamerbewoning

Commissievergadering Ruimte en Vastgoed


3.5 (Initiatiefvoorstel) Hoorzitting Woningsplitsing en Kamerbewoning

17 mei 2011  Voorzitter

Met grote aandacht heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn de bijlagen, het verslag en het voorstel doorgenomen. Inhoudelijk kunnen wij het daar dan ook mee eens zijn. Maar … het raadsbesluit op pagina 55 bij punt 1.3 is niet conform de praktijk. Ik knip deze tekst in 3 stukken en zal deze becommentariëren.

- ‘Verbeter de regelgeving inzake woningsplitsing en kamerbewoning'

Met dit deel kan mijn fractie mee instemmen. Nu deel 2:

Kamerverhuur, vergunnen waar het kan, handhaven daar waar het noodzakelijk is

'Studentenstad Eindhoven'

Eindhoven, 21 mei 2011

Gezien het belang van alle studenten en opleidingsinstituten in onze stad, evenals het belang voor onze gemeente als ‘Eindhoven Studentenstad’ plaatsen wij een brief van enkele gedupeerden op onze website. Wethouder Mary Fiers (PvdA) houdt tegen beter weten in haar poot stijf. Zo mogen wij dus niet met onze burgers omgaan.

Geacht bestuur en raadsleden Gemeente Eindhoven,  In Eindhoven is inmiddels beleid ontwikkeld tegen overlast en verloedering. Dit is een goede zaak. Het overlast meldpunt wat als conclusie uit een recent rapport naar voren komt mag er komen. Verhuurders zouden bijvoorbeeld in hun contracten dan kunnen opnemen dat indien hier meldingen gedaan worden de huurovereenkomst met de veroorzaker beëindigd dient te worden. Ook kan gedacht worden aan een keurmerk voor kamerverhuurpanden. Of tijdelijke omzettingsvergunningen van 5 jaar die verlengd kunnen worden als alles in orde is. Daarnaast is een “campusclausule” een optie, studenten dienen dan na beëindiging van hun studie plaats maken voor een nieuwe student.

Commissiebehandeling Woningsplitsing en KamerbewoningBetoog uitgesproken door Rudy Reker in de  commissievergadering van Ruimte en Vastgoed 17 mei 2011

 
Voorzitter Met grote aandacht heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn de bijlagen, het verslag en het voorstel doorgenomen. Inhoudelijk kunnen wij het daar dan ook mee eens zijn. Maar … Het raadsbesluit op pagina 55 bij punt 1.3 is niet conform de praktijk. Ik knip deze tekst in 3 stukken en zal deze becommentariëren.

Toespraak 6 mei 2011

Toespraak 6 mei 2011       Mediapark Hilversum / Driehuis / GW Burgerplein / Korte Hoogstraat
Geachte aanwezigen, beste mensen,
Zes mei 2002. Inmiddels negen jaar geleden, was niet alleen een zonnige dag zoals vandaag, maar ook een dag die als een zwarte dag de Nederlandse geschiedenis is ingegaan.
Deze dag, zes mei 2002, werd niet alleen Pim Fortuyn door een linkse milieu activist in koelen bloede vermoord. Maar tegelijkertijd werd er een aanslag gepleegd op de verworvenheden van onze Nederlandse democratie. Namelijk; De vrijheid van het spreken.
Gevleugelde woorden van Pim Fortuyn waren dan ook; ‘Ik zeg wat ik denk … en doe wat ik zeg’. Deze gebeurtenis, deze politieke moord moet ik zeggen, is de reden dat wij als Fortuynisten op deze plaats bijeen zijn om Pim Fortuyn vandaag te herdenken.
Maar let op! Het is niet alléén op zes mei dat wij aan Pim Fortuyn terug denken. Dagelijks worden wij – op een of andere manier aan hem herinnerd. Is het niet door zijn vooruitziende blik en zijn genadeloze analyses – iets wat de linkse politiek nu nog steeds niet wil begrijpen. Dan wel … dat hij toen al misstanden benoemde die nog steeds actueel zijn.  Ik zal er enkele voor u aanhalen:
De problemen in de (gezondheid) zorg
De problemen in het onderwijs
De toenemende criminaliteit en de heersende onveiligheid
Het vreemdelingenbeleid dat een lachertje is voor asielzoekers
De miljarden euro’s kostende asielindustrie, die geen last heeft ondervonden van de economische crisis
De open grenzen, met  het verafschuwde Schengen-akkoord
De Europese bemoeienissen op Nederlandse besluiten
De ergerlijke bureaucratie in het Openbaar Bestuur en bij Justitie
En … de privatisering van overheidsdiensten die zijn doel ver voorbij is geschoten
Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te benoemen. Diegene die mochten twijfelen aan de juistheid van deze beweringen, daag ik uit om nog eens uw geheugen op frissen, door een van de vele boeken van Pim Fortuyn te lezen.
Het afgelopen jaar hebben wij als Fortuynisten moeten toezien dat veel, zo niet alle bezittingen van Pim Fortuyn in andere handen zijn overgegaan. Dus er is … en er komt dan ook geen Pim Fortuyn museum voor de grootste Nederlander aller tijden. Dat is een gemiste kans. Een gemiste kans die ons nageslacht ons hoogst kwalijk zal nemen.
Wat wij in Eindhoven ook betreuren is dat voormalige politieke afdelingen van de Lijst Pim Fortuyn, de naam van de oprichter hebben verlaten. Waarom?
Laat ik u dit zeggen. Wij in Eindhoven zijn nog steeds trots om een politieke partij te vertegenwoordigen, met een gemeenteraadsfractie, die de naam van Pim Fortuyn uitdraagt. Helder, duidelijk, herkenbaar en een partij die geen blad voor de mond neemt.
De huidige traditionele en – ik mag wel zeggen – extreem linkse partijen zijn mijn inziens ziende blind en/of horende doof en hebben verschrikkelijk veel moeite om de realiteit onder ogen te zien.
Om te luisteren naar wat de burgers in dit land daadwerkelijk willen en hen bezighoud.
Het is bij deze partijen nog steeds niet doorgedrongen dat eigen geldverslindende politieke stokpaardjes verouderd zijn en uit de tijd.
Anders gezegd, deze linkse- en extreem partijen zijn een blokkade om de democratie in Nederland de vrije ruimte te geven. U als burgers moeten doen wat zij denken, wat goed voor u is.
Dit is de omgekeerde wereld en heeft niets met democratie te maken.
Beste mensen
Pim Fortuyn vertolkte de mening en de gedachten van een groot deel van de Nederlandse bevolking. Hij zei wat u en vele burgers in dit land dachten, maar niet durfde uit te spreken. Of zelfs er niet vooruit durfde te komen.
Goed nieuws is dat veel van de ideeën van Pim Fortuyn nu door enkele andere politieke partijen worden onderkend. Een aantal ideeën neemt men zo over. Mooi zo!
Laten wij hopen dat ons land niet redeloos is verloren en dat het huidige kabinet maar veel ideeën van wijlen Pim Fortuyn mag overnemen en uitvoeren.
Ik dank u voor uw aandacht
Graag nu enige momenten stilte om u de gelegenheid te geven Pim Fortuyn te herdenken, alsook om de daarnet uitgesproken woorden te overdenken.

Tijdelijke begraafplaats Pim Fortuyn Uitgesproken op het Mediapark Hilversum, Begraafplaats Driehuis, Korte Hoogstraat Rotterdam

 

Geachte aanwezigen, beste mensen, Zes mei 2002. Inmiddels negen jaar geleden, was niet alleen een zonnige dag zoals vandaag, maar ook een dag die als een zwarte dag de Nederlandse geschiedenis is ingegaan. Deze dag, zes mei 2002, werd niet alleen Pim Fortuyn door een linkse milieu activist in koelen bloede vermoord. Maar tegelijkertijd werd er een aanslag gepleegd op de verworvenheden van onze Nederlandse democratie. Namelijk; De vrijheid van het spreken.