Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

De leugen regeert in Eindhovens Stadhuis


Het is niet voor de eerste keer dat Eindhovense ambtenaren, al dan niet in opdracht van het Eindhovens college, de waarheid bewust achterhouden. In het onderhavige geval werd er meerdere keren bewijsbaar tegen mij gelogen. Zowel via de telefoon, als in de commissievergadering en tenslotte in de raadsvergadering (agendapunt 8) waarin ik een actuele motie had ingediend om het reeds door het college onverantwoord genomen besluit te heroverwegen. De ambtenaar en de wethouder bleven keihard ontkennen dat er onderliggende documenten waren inzake zienswijzen en/of adviezen van de wijkcoördinator en van de politie. Terwijl de wijkcoördinator mijzelf had verteld dat zowel hij als de politie een negatief advies had afgegeven. Van de politie had ik zelfs een mail waarin stond dat zij een brief hadden gestuurd en de politiefunctionaris vertelde mij dat hij dat zelf had gedaan. Duidelijker kan het niet, maar toch bleef de ambtenaar en de wethouder het bestaan ervan glashard ontkennen. 

Typisch Eindhoven, geen rekening houden met buurtbewoners

Via Facebook ontvangen. Hoi Rudy,

"Aparte Turkse feestzalen is dat wat we willen en moet dat bestemmingsplanproces geniepig geheim gehouden worden omdat het niet duidelijk mag worden dat er mogelijk een negatief advies werd uitgebracht terwijl de wethouder beweert dat het ambtelijk advies alleen maar positief is ? Mag er niet gestaafd kunnen worden of de wethouder mogelijk liegt en moet het daarom in de doofpot?

Herdenking Pim Fortuyn in Rotterdam


Rotterdam 6 mei 2013 Een standbeeld van Pim Fortuyn met veel bloemen en meerdere toespraken, zoals hier op de foto door Rudy Reker, namens de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Zoals elk jaar worden er op 6 mei op 3 locaties in ons land herdenkingen gehouden, omdat op deze dag, nu inmiddels 11 jaar geleden, in 2002 Pim Fortuyn in Hilversum werd vermoord. Op de eerste plaats is dat het mediapark in Hilversum waar Pim is doodgeschoten. Verder naar Driehuis waar Pim enkele weken begraven heeft gelegen en dan naar Rotterdam op de Pim Fortuynplaats, bij het standbeeld van Pim Fortuyn, waar om zes minuten over zes 2 minuten stilte word gehouden.

Goedemiddag, fijn dat ik een paar woorden tot u mag spreken

Het is vandaag 11 jaar geleden dat Pim Fortuyn op brute wijze is vermoord, door een dwaze milieu activist. De reden voor deze laffe en brute moord is u bekend. Inderdaad; Pim Fortuyn stond in 2002 hoog in de peilingen. Voor meerdere politici te hoog. Pim Fortuyn dreigde in de Tweede Kamer de grootste partij te worden. Pim maakte er ook geen geheim van en hij blufte op zijn eigen wijze, dat hij de nieuwe Minister-President van ons land zou worden. Voor de toen zittende politici en politieke partijen voelde dat als een levensgrote bedreiging. Letterlijk en figuurlijk.

Buurtbrigadier dichter bij burger met social media

Opinie Eindhovens Dagblad 1 mei 2013
Door: Tjerk Langman
De laatste jaren is door de Eindhovense burgers – terecht – veel geklaagd over het feit dat de buurtbrigadier voor hen onbereikbaar was bij ongeregeldheden in hun wijk. De burger had namelijk geen telefoonnummer of e-mailadres van de brigadier zodat er bij hem of haar geen melding kon worden gedaan. Vaak werden de verontruste burgers doorverwezen naar het algemene nummer van de politie (0900-8844), waar vervolgens de betreffende brigadier in kennis werd gesteld.

Nieuwsbrief april 2013

  

Uw stem in maart 2014 bepaald de toekomst van Eindhoven

Met het kabinet Rutte II mogen we ons gelukkig prijzen. Althans dat  dachten veel mensen direct na de verkiezingsuitslag en na de beëdiging op 5 november 2012. Nu, na een klein half jaar zijn de meningen daarover sterk verdeeld. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het eerlijk verdelen van de lasten en tegelijkertijd een duurzame groei van onze economie realiseren is klaarblijkelijk voor dit kabinet te hoog gegrepen. Nu ga ik niet alle juiste en verkeerde keuzes van dit kabinet opsommen, maar je ziet wel dat de steun aan dit kabinet Rutte II langzaam doch gestaag gaat afnemen. Of Rutte II de volle periode van 4 jaar zal uitzitten is dan ook zeer twijfelachtig.

Onbegrijpelijke beslissing Eindhovens college


Commissie Ruimte en Vastgoed 2 april 2013


College Eindhoven nog steeds achter Turkse feestzaal De Tempel

Ambtenaren liegen ook hier weer!

Wat hebben bestemmingsplannen voor de burgers van onze stad nog voor waarde, als het college tussentijds naar believen beperkingen oplegt aan ondernemers of anderzijds ontheffingen voorstelt om zaken die niet op een industrieterrein thuis horen en ook niet in het vigerende bestemmingsplan staan, mogelijk te maken. Lees het betoog van onze fractievoorzitter Rudy Reker

Misstanden bij het Werkleerbedrijf

Charles Stroek, Raadslid en commissielid EM / MC Betoog over verbeteracties i.v.m. misstanden bij het Werkleerbedrijf (WLB)

Op 19 maart jl. heeft de Cliëntenraad van het WLB een discussie gehad met de Commissie Economie en Mobiliteit (EM). De ‘kapstok’ van deze discussie was de bejegening van de cliënten van het WLB, waarover al eerder door een inspreker de noodklok was geluid. De Cliëntenraad voorzag de leden van de Commissie EM in de discussie van de volgende schokkende informatie.

'Fietsen met de raad'

23 maart 2013

Door: Tjerk Langman

Commissielid Lijst Pim Fortuyn

 

Foto: zwerfafvalteam Drents Dorp

Afgelopen zaterdagochtend was het weer zover 'Fietsen met de raad'. Waarbij raadsleden door verschillende wijken van Eindhoven fietsen en nader uitleg krijgen over bijzondere projecten in de wijk. Ideaal om de wijken beter te leren kennen!

Het hoofdpijndossier Orgelplein

19 maart 2013
Betoog Rudy Reker

Gecombineerde commissievergadering RV /FB 


Voorzitter, dank u wel.
Nadat wethouder Depla op 15 januari de commissie Financiën en Bestuur had ingelicht over de ontstane problemen binnen het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’, heeft deze wethouder toen ook gezegd dat er intern reeds harde noten waren gekraakt. Tegen de ontslagen projectleider was inmiddels aangifte gedaan en binnen het ambtelijk apparaat waren er disciplinaire maatregelen genomen. Ook was de interne organisatie inmiddels zo georganiseerd dat dit debacle niet meer voor kon komen. Dat waren nog eens heldhaftige woorden.

Polenhotel in voormalige Grafische School 


5 maart 2013
Wijkbewoners zijn woedend op wethouder Fiers en commissie-en raadsleden omdat zij het plan goedkeuren
Lijst Pim Fortuyn is om motiverende redenen tegen de komst van dit Polenhotel

 Studio 040 Raadsvoorstel behandeld in de commissie Ruimte en vastgoed

Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de verbouw van het voormalige Grafisch lyceum aan de Karel de Grotelaan ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten en creatieve bedrijvigheid 

Voorzitter, Laat ik een beginnen met te stellen dat de verbouw van de voormalige Grafische School aan de Karel de Grotelaan een onjuiste voorstelling van zaken is. Weliswaar is de school zichtbaar vanaf de Karel de Grotelaan waar dus géén mensen wonen, maar de echte ingang van de school met het schoolplein c.q. de beoogde parkeervoorziening met de aan- en afvoerroute, ligt wél aan de Humberdincklaan, midden in de wijk Blaarthem. Dat maakt wel een groot verschil. Zeker voor de mensen die daar wonen. Zij vormen straks een numerieke minderheid in hun straat en worden dan een vreemde in hun eigen vertrouwde buurt.

Deel deze pagina