Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2006 zal de politieke partij Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Niet omdat zij van mening is dat Eindhoven te weinig politieke partijen heeft, maar met het doel om de inmiddels vele misstanden in onze huidige samenleving aan te pakken en het gedachtegoed van Pim Fortuyn – die dat zelf zo eenvoudig en schitterend kon verwoorden – ook in Eindhoven ten uitvoer te brengen.

De Nederlandse burgers – die voorheen de politiek de rug hadden toegekeerd – kwamen door zijn briljante visie, heldere opvattingen en duidelijke strategieën om de gerezen problemen aan te pakken weer massaal terug. Dat deze visie – die daadkracht uitstraalde – vandaag de dag, ook in Eindhoven nog steeds actueel is, zal u méér dan duidelijk zijn. Op tal van bestuurlijke aangelegenheden is er inmiddels véél werk te doen. De traditionele partijen hebben decennia lang niets méér gedaan dan alleen op de winkel gepast, maar hebben vergeten om tijdig die vernieuwende maatregelen te nemen en veranderingen door te voeren, waar de inwoners van Eindhoven recht op hebben. Al jaren lang is er sprake, ook in onze stad Eindhoven, van een diepe kloof tussen burgers en politici. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de Lijst Pim Fortuyn met de door haar behaalde zetels in de raad van Eindhoven – met een zakelijk doch menselijk beleid – de Eindhovense problematiek en de daaraan verbonden noodzakelijke veranderingen aan de orde stellen. In onze speerpunten – een beleid dat puur op Eindhoven is geënt – staat duidelijk wat niet alleen u, maar ook wat wij belangrijk vinden als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Wij hebben goed naar u geluisterd en u als kiezer bepaald uiteindelijk op 7 maart 2006 met uw voorkeurstem of u in een veilig, leefbaar en economisch gezond Eindhoven wil wonen. Ook de andere actiepunten in ons uitvoerig programma zullen zeker onze aandacht krijgen, onder het motto Terug naar de Menselijke Maat. Over 4 jaar zullen wij aan u verantwoording afleggen over hetgeen wij u nu beloven en dan ook daadwerkelijk tot een goed einde hebben gebracht. Mogen wij ook op uw stem rekenen? At your service! Eindhoven, 28 november 2005 Rudy Reker, voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 

Laat reactieformulier zien