Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Voortgangsrapportage diversiteitsbeleid

Bijdrage fractie Lijst Pim Fortuyn Cie MZFPO 10-2-2009 Voortgangsrapportage diversiteitsbeleid Zoals bekend is onze fractie een verklaard tegenstander van het diversiteitsbeleid, in plaats van het veronderstelde “Beter Samen, Samen Beter” benadrukt dit beleid juist de verschillen tussen bevolkingsgroepen, wat leidt tot segregatie. Het diversiteitsbeleid toont zich vooral als een verzamelterm voor een ratjetoe aan multiculturele activiteiten die onder het eufemisme ‘diversiteit’ kunnen snoepen uit de gemeentelijke budgetten en ondersteuningsvormen. Voor inzet op diversiteit ten aanzien van groepen als gehandicapten of man-vrouwverhoudingen is in de rapportage nauwelijks sprake.

Enkele voorbeelden uit de Voortgangsrapportage deden onze fractie de wenkbrauwen fronzen: - Dat de ‘Werkgroep moskeebesturen’ ambtelijke ondersteuning en aansturing ontvangt staat haaks op de scheiding van kerk en staat. Ook het zogenaamde ‘bewezen nut’ van deze werkgroep rond de “dreigende onrust rond de film van Geert Wilders” is net zo onzinnig als de voorgedrukt aangifteformulieren tegen deze film die destijds op het Eindhovense hoofdbureau van politie werden uitgedeeld – duidelijk was dat deze onrust vooral in de hoofden van de autoriteiten zat en dit dus niks zegt over het succes van ‘diversiteit’.  Het is verbazingwekkend dat voor slechts 200 afgehandelde klachten per jaar een duur gesubsidieerd antidiscriminatiebureau in stand wordt gehouden. Mensen die echt het slachtoffer worden van discriminatie kunnen ook direct bij de politie aangifte doen. - Dat voor 2013, 15% van de gemeente-ambtenaren van allochtone afkomst moet zijn is inhoudsloze symboolpolitiek. Het zou veel eerder toe te juichen zijn wanneer op basis van kwaliteit en eigen kracht allochtonen carriere maken als ambtenaar, in plaats van succes op te hangen aan een nietszeggend getalletje. - Het is onacceptabel dat het Thuishuis Kronehoef slechts een gebrekkige inhoudelijke en financiële verantwoording kan afleggen. Derhalve dient verdere financiering door de gemeente aan het Thuishuis per direct te worden stopgezet en dienen de bestuurders van het Thuishuis aansprakelijk te worden gesteld. - Terecht heeft de Provincie de subsidieaanvraag voor Multiculturele Thuiszorg afgewezen. Zoals onze fractie eerder in deze commissie aangaf dient Thuiszorg voor iedereen – autochtoon en allochtoon – van goede kwaliteit te zijn en dient er geen aparte klasse voor Marokkanen en Turken gevormd te worden. In navolging van de Provincie zou ook de gemeente dit project niet moeten subsidiëren omdat dit niet zorgt voor diversiteit, maar voor segregatie en een rem op integratie, wat ook geldt voor de voorlichting in eigen taal door Allochtone Zorgconsulenten. - Tot slot het project Becoming Dutch van het Van Abbemuseum. Dit geldverslindende project heeft niets met kunst te maken en in plaats van bij te dragen aan diversiteit schoffeert het enkel de Nederlandse culturele tradities – in casu het Sinterklaasfeest. Zulks platvloers cultuurrelativisme mag niet worden uitgelegd als ‘diversiteit’ – stop hier dus mee.  Woordvoerder AWJA van Hattem  10-2-09 Fractie Lijst Pim Fortuyn
 

 

Laat reactieformulier zien