Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Introductie Gemeenteraad Eindhoven


Woensdag 2 februari hebben de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de laatste introductieavond gehad. Deze avonden waren best interessant. Tijdens de uiteenzetting door de heer M. kregen wij een syllabus met een aantal onderwerpen aangaande de gemeente Eindhoven. Prachtig toch, dan mogen wij veronderstellen dat ons de juiste gegevens worden aangereikt.

Op pagina 1 – onderaan – wordt bij het onderwerp ‘’De stad Eindhoven’’ zeven punten opgesomd, waaronder ‘’circa 20.000 allochtonen’’ die in Eindhoven zouden wonen. Toen ik daarover een opmerking maakte dat ik over andere cijfers beschikte, zei de heer M. dat hij deze cijfers van de website van de gemeente Eindhoven had geplukt. Het vreemde is dat ik op 23 mei 2005 ook een grafiek van het ‘’totaal aantal allochtonen’’ van de Eindhovense website heb geplukt, waarin staat dat het aantal allochtonen in Eindhoven ca. 50.000 bedraagt. Derhalve een verschil van 30.000 allochtonen. Overigens kan ik na de vernieuwing van de Eindhovense website deze pagina niet meer vinden. Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen; 1. Waar zijn deze 30.000 allochtonen gebleven? 2. Indien zij nog inwoner zijn van onze stad, waarom zijn deze 30.000 allochtonen dan niet meegeteld? 3. Is het denkbaar dat deze 30.000 allochtonen inmiddels – in een tijdsbestek van 20 maanden – allemaal zijn geëmigreerd of zijn overleden? 4. Vindt u ook – samen met de Lijst Pim Fortuyn – dat er door de ambtenaren de juiste informatie dient te worden versterkt? 5. Vindt u ook dat niet alleen de (kandidaat) raadsleden maar ook de bezoekers van deze site en de bevolking van Eindhoven over de juiste informatie dienen te beschikken? 6. Is deze foute informatie een uitzondering of is het regel om – wat in Nederland inmiddels veel meer gebeurd – verkeerde informatie te verstrekken? 7. Vindt u ook dat alsnog de juiste informatie aan de kandidaat raadsleden moet worden gegeven? 8. Waarom is deze informatieve pagina niet meer zichtbaar en zo ja, op welk adres kan ik deze pagina dan vinden? 9. Kunnen de (kandidaat) raadsleden erop vertrouwen dat zij in het vervolg met de juiste cijfers worden geïnformeerd? Graag ontvang ik op een zo kort mogelijke termijn antwoord van u. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn
CC. Eindhovens dagblad  7-2-2006 

Laat reactieformulier zien