Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Persmededeling

Na aanleiding van een schrijven – gedateerd 27 februari 2006 – door de heer Bernard Gerard, fractievoorzitter van de SP in Eindhoven, verklaart het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven het volgende.

De Lijst Pim Fortuyn neemt afstand van alles wat eerder – tussen 1994 / 1998 – met de politieke vereniging CD, Lijst Schoonbeek en Burgerbelang heeft te maken. Door het insinuerende schrijven van de heer Gerard voelt de heer Machiels doch ook de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven zich dermate aangesproken dat daarover een weerwoord op zijn plaats is. Hierna volgt in het kort de visie van de heer Machiels. ‘’Nadat de fractievoorzitter van de CD in Eindhoven – Schoonbeek dus op advies van de heer Machiels – alle banden met de landelijke CD had verbroken is deze per 11/09/1995 verder gegaan onder de naam Lijst Schoonbeek. Hij en zijn fractie hadden volledig afstand genomen van alle politieke standpunten van de CD. Alle verdachtmakingen die het tegendeel beweren of zelfs suggereren dat de Lijst Schoonbeek nog banden had met de CD of dat Machiels lid geweest zou zijn van de eerder genoemde twee partijen zijn verwerpelijk. Op 09/04/1996 is de politieke partij Burgerbelang opgericht met een geheel eigen programma, die geheel niets van doen had met het CD programma. Daarbij was de heer Machiels namelijk wel bij betrokken’’. Het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is bekend met het feit dat de heer Frans Machiels in 1996 een geheel nieuwe plaatselijke politieke partij – genaamd Burgerbelang – mede heeft opgericht. Ook is bij het bestuur bekend dat hij in 1998 hiermede als lijsttrekker aan de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven heeft deelgenomen. Het bestuur heeft inzage gehad in het partijprogramma van Burgerbelang en daar geen enkele onvolkomenheid of racistische uitlating in kunnen constateren. Het oprichten van een politieke vereniging is een democratisch recht van elke Nederlander. Zo toen ook van de heer Frans Machiels. Het is het bestuur ook bekend dat de heer Schoonbeek een goede bekende was van de heer Machiels, doch de heer Machiels is naar eigen zeggen nooit lid geweest van de CD of van de Lijst Schoonbeek. Als vriend vroeg Schoonbeek meer dan eens om raad, die Machiels dan vervolgens ook gaf. Volgens de heer Machiels zal de heer Gerard nooit dat bewijs kunnen overleggen dat hij lid is geweest. Overigens is het zeer frappant dat de heer Gerard in 1998 niet gereageerd heeft op de heer Machiels toen hij nota bene lijsttrekker was van Burgerbelang. Waarom niet vragen wij ons af. Is deze onrust bij de heer Gerard ingegeven door de stand op de Eindhovense stemwijzer of zou het zo kunnen zijn dat Burgerbelang in 1998 geen bedreiging vormde voor de SP? Dit in tegenstelling tot de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven in 2006? Terwijl de herinneringen bij de heer Gerard, indien er toen onvolkomenheden rondom de heer Machiels mochten zijn geweest, toen verser in zijn geheugen lagen. Echter de aantijgingen van vandaag door de heer Gerard aan het adres van de heer Machiels en daarmede ook aan het adres van de Lijst Pim Fortuyn, is pure laster en kunnen niet door de beugel. De heer Gerard begaat dezelfde grove fout als nagenoeg heel politiek Den Haag in 2002 door op de man te spelen en – toen de heer Pim Fortuyn – te demoniseren door onwaarheden te verkondigen. U allen weet wat daarvan de gevolgen zijn geweest. De Lijst Pim Fortuyn stelt politieke correctheid erg op prijs. Elkaar bekritiseren op politieke standpunten is daarvoor niet alleen het geijkte middel doch een vereiste. De heer Gerard als fractievoorzitter van de Eindhovense SP verlaagd zich hiermede tot een bedenkelijk niveau, waardoor niet alleen de heer Machiels, doch ook de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven ernstig in diskrediet word gebracht. Dit is de Eindhovense politiek onwaardig. De Lijst Pim Fortuyn doet daar niet aan mee. Overigens is het zo dat alle kandidaten van de Lijst Pim Fortuyn – en dat niet alleen in Eindhoven – een ‘’Verklaring Omtrent het Gedrag’’ verstrekt door het Ministerie van justitie hebben moeten overleggen. Die verklaring van heer Machiels dateert van 20 november 2005. Eindhoven, 27 februari 2006 2-3-06 Rudy Reker, voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien