Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven steunt PSV

´Eindhoven niet garant voor stadion’ is de veelzeggende kop boven een artikel in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 15 april. Volgens wethouder Mittendorff past een garantstelling niet in het gemeentebeleid. Als argument wordt aangehaald dat de gemeente PSV behandelt als elk ander bedrijf. Op zich is dit argument juist en is er tegen deze redenering weinig in te brengen, ware het niet dat…… er ook andere argumenten meespelen die een ander besluit kunnen rechtvaardigen.

De Lijst Pim Fortuyn is namelijk van mening dat ´het voetbalbedrijf PSV’ Eindhoven veel meer biedt dan welk ander bedrijf in onze stad. Niet voor niets is PSV onlangs uitgeroepen tot ’De Trots van Eindhoven’. Het mag er ook niet bij blijven dat PSV na weer het zoveelste kampioenschap door het gemeentebestuur van onze stad uitgebreid – ten overstaan van vele duizenden fans – wordt gefêteerd onder het toeziend oog van de Nationale en Internationale camera’s en vervolgens het College PSV alleen laat staan met de problemen, die het bestuur van PSV – door omstandigheden destijds geschapen – momenteel niet adequaat het hoofd kan bieden. Deze omstandigheden zijn de hoge rentelasten, die PSV destijds noodgedwongen moest aangaan bij de verbouwing van het Stadion in Eindhoven, dat tot de mooiste en modernste van Nederland gerekend kan worden. De wereldwijde uitstraling van PSV Eindhoven – onder deze naam gaan deze club de wereld rond – speelt in dit mooie Stadion met al haar immuniteiten en verleidt mede hierdoor topspelers om voor deze club in Eindhoven te komen spelen. Volgens onze fractie kan deze garantstelling plaatsvinden zonder een precedent te scheppen en de noodzakelijke investeringen in de Eindhovense breedtesport aan te tasten. Daartoe zal wel het risico – hoe klein dan ook – via een verzekeringsmaatschappij dienen te worden afgedekt. Het financiële risico dat de gemeente dan loopt is vooraf bepaalbaar, zodat het College niet voor verrassingen komt te staan. De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven zal over deze kwestie dan ook raadsvragen stellen aan het College van B&W om zodoende deze afwijzing te heroverwegen en de balans ten gunste van deze garantstelling te laten doorslaan.
 
Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 20april 2006 
Laat reactieformulier zien