Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jonge Fortuynisten: De TU/e begrijpt het!

De VVD-staatssecretaris van onderwijs Mark Rutte strooide vorige maand maar liefst 4,5 miljoen euro uit over universiteiten en hogescholen, waarmee de instroom en de prestaties van allochtone studenten verbeterd zouden moeten worden.

De Jonge Fortuynisten zien niets in een dergelijk doelgroepenbeleid. Van studenten in het hoger onderwijs - welke afkomst ze ook hebben - mag een actieve en verantwoordelijke houding verwacht worden. Bij eventuele studieproblemen zijn er voldoende instanties waar studenten terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Zowel integratie als onderwijs beginnen bij de taal. De overheid kan zich dan ook beter richten op het stimuleren van opvoeding in de Nederlandse taal, zodat allochtone kinderen zonder (taal)achterstand aan het basisonderwijs starten. Dit zal op termijn een positieve effect hebben op vertegenwoordiging van allochtone leerlingen op de HAVO, het VWO en het hoger onderwijs. De Technische Universiteit Eindhoven laat in het universiteitsblad "Cursor" van 4 mei j.l. weten dat zij - in tegenstelling tot veel andere universiteiten en hogescholen - terecht niet mee doet aan dit soort knuffelprojecten. Dr. Karen Ali, hoofd Student Service Centrum: "Uit overleggen blijkt dat allochtone studenten aan de TU/e geen behoefte hebben aan een speciale behandeling". Weggegooid geld dus! Namens de Jonge Fortuynisten, Xavier Hacking, regiocoördinator Jonge Fortuynisten Eindhoven  Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 11 mei 2006
 

Laat reactieformulier zien