Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

PSV helpen stap te ver voor raad

 

EINDHOVEN – Een gemeentelijke garantstelling voor PSV is vooralsnog een brug te ver voor de Eindhovense gemeenteraad. Die wil – en krijgt – wel een onderzoek naar de risico’s en wettelijke (on)mogelijkheden van zo’n garantstelling. Dat heeft wethouder H. M. Don (financiën, SP) gisteravond toegezegd in de Eindhovense raadsvergadering.

De garantstelling wordt toegevoegd aan de lijst met voorstellen voor mogelijke hulp aan PSV die een ambtelijke werkgroep momenteel uitwerkt. Op 19 juni wordt in grote lijnen duidelijk hoe het college PSV kan en wil helpen. Dat is eerder dan verwacht. Aanvankelijk zou er pas na de zomer een voorstel komen. Onder druk van de gemeenteraad hebben B en W gisteravond toegezegd meer vaart achter het onderzoek te zetten. Het initiatiefvoorstel van de LPF kreeg geen steun in de raad. Geen enkele andere fractie bleek zonder meer garant te willen staan voor PSV opdat de voetbalclub zijn dure hypotheek op het Philips Stadion kan herfinancieren. De club kan daarmee vier miljoen euro per jaar besparen. Wel vindt een raadsmeerderheid dat de mogelijkheden, risico’s en de wettelijke basis voor een garantstelling moeten worden onderzocht. Tot dusver wilde het college van geen garantstelling weten. Het is echter nog steeds onduidelijk waarom PSV opeens zo’n haast heeft met een antwoord van de gemeente. In gesprekken die tot nu toe met de gemeente zijn gevoerd, was nooit sprake van een urgente situatie. Volgens LPF-fractievoorzitter R. Reker moet de raad voor 15 juni een besluit nemen. Anders lopen de financiële tekorten bij PSV zo hoog op dat de club volgens hem in het najaar zijn KNVB-licentie kwijt kan raken. PSV mag dan niet meer aan de competitie meedoen. Ook zou de club van deelname aan Europees voetbal worden uitgesloten. Op 15 juni is er weer een gesprek tussen de gemeente en PSV. Dit is het eerste contact na de woedeuitbarsting van PSV-voorzitter R. Westerhof medio mei, na de vergadering van de raadscommissie financiën. Het gros van de raadsleden in die commissie zei toen de voorstellen van de werkgroep van PSV en gemeente te willen afwachten. Daarop dreigde een woedende Westerhof het stadion te zullen verkopen. Hij zei geen heil meer te zien in het werkgroepoverleg. B en W zonden daags erop een brief aan PSV. Daarin schreef het college dat het de uitlatingen van Westerhof betreurde maar dat het open stond voor een gesprek. Na enige weken stilte liet PSV onlangs weten op 15 juni een gesprek te willen. Dat gesprek is nu op die datum gepland. Bron: Eindhovens Dagblad 7 juni 2006
 

Laat reactieformulier zien