Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

De Eindhovense stedenbanden

Op 18 mei werden alle 11 fractievoorzitters van de Eindhovense gemeenteraad uitgenodigd op een bijeenkomst in het Stadhuis die beoogde dat elke fractievoorzitter uit de raad zich als ambassadeur voor deze steden zou moeten aanmelden. De bijeenkomst werd voorgezeten en ingeleid door René Kerkwijk – oud-fractievoorzitter Groen Links – en Jan van de Biggelaar – oud-fractievoorzitter van de PvdA – compleet met enthousiaste verhalen, fotoalbums en een goedverzorgd reisverslag. Ook aanwezig waren enkele personen van de stichtingen die deze reizen voorbereiden, begeleiden en er zelfs hun hoofdinkomen uithalen. Onderaan dit artikel zullen we enkele van deze stichtingen noemen.

De steden waarbij het nu om gaat zijn Bialystok in Polen, Chinandega in Nicaragua, Emfuleni in Zuid Afrika, Gedaref in Soedan en Minsk in Wit-Rusland. Niet direct plaatsen waar je met vakantie naar toe zult gaan, maar het zijn toch leuke snoepreisjes. Niet meer en niet minder. Eén raadslid - Jos Peters van Leefbaar Eindhoven - kon zelfs niet wachten totdat hij aan de beurt was om zijn voorkeur voor een land uit te spreken en meldde zich ’voor zijn beurt’ spontaan aan voor Zuid Afrika. Dit dan samen met de oud-fractievoorzitter van de Biggelaar die hier al eerder was geweest en die toch nog - oh zo graag - als lid aan deze reisvereniging verbonden wilde blijven. Maar natuurlijk wel op kosten van de belastingbetaler! Laat dat wel duidelijk zijn. Het is pronken met andermans veren en in de ogen van de plaatselijk bevolking is elke blanke uit het westen schatrijk. En hoezo alleen voor fractievoorzitters? Natuurlijk, regels kunnen in dit geval zo aangepast worden. En aldus geschiedde. Onze fractievoorzitter Rudy Reker vertelde – toen hij aan de beurt was – dat hij de enthousiaste verhalen van beide heren uit eigen ervaring en door zijn zelf bekostigde reizen kon onderschrijven, maar dat hij deze kleinschalige doch zeer kostbare ontwikkelingshulp geheel niet vindt passen in het gemeentelijk beleid van onze stad. Het lost namelijk het probleem geheel niet op. Je maakt de betreffende steden en haar inwoners alleen nog maar verder afhankelijk. Duur belastinggeld door inwoners van Eindhoven bijeengebracht behoort niet structureel in 3de wereldlanden te worden uitgegeven. Ook de vele stichtingen – allemaal aan de linkerzijde van de Eindhovense politiek – die dit circus kunstmatig in stand houden kosten de inwoners van Eindhoven veel te veel geld. Dit geld behoort onze stad toe. Voor ontwikkelingshulp hebben we in Den Haag een Ministerie, waar minister van Ardenne momenteel de scepter zwaait en waar we wereldwijd in procenten het meest aan uitgeven. Méér nog dan de internationaal afgesproken norm van 0.7% Natuurlijk heeft onze fractie en met name onze fractievoorzitter een hechte band met onderontwikkelde landen en haar bewoners. Hij vindt ook dat er veel meer dient te gebeuren aan ontwikkelingshulp, maar niet via de gemeente Eindhoven! Uit zijn rijke reiservaringen blijkt eens te meer dat met minder ontwikkelingsgeld veel meer structurele hulp gegeven kan en moet worden. Je gaat toch ook niet een uitslaande brand te lijf met een injectienaald gevuld met water? Want meer is het echt niet. Natuurlijk worden de ’Eindhovense ambassadeurs’ met open armen ontvangen. Dat gebeurde in het verleden bij onze fractievoorzitter en dat doen we in Nederland rond 5 december ook weer massaal als Sinterklaas ons land binnenkomt. Burgemeester Sakkers had – voordat hij vervroegd de bijeenkomst moest verlaten – nog een goede opmerking. Hij suggereerde namelijk om ook eens te kijken naar economische stedenbanden! Dan snijdt het mes aan twee kanten. De fractievoorzitter van de VVD, die als éérste zijn keuze mocht maken, kon zich – na een jarenlange ambassadeurschap van Chinandega – hier geheel in vinden. Dit idee dus aangrijpen in plaats van een 3de wereldland te ondersteunen. De fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn sloot zich later bij dit idee aan. Dat ligt ook meer in de lijn van de gemeentelijke politiek. Nog even dit. René Kerkwijk – als doorgewinterde politicus – kapte gelijk het betoog van onze fractievoorzitter af. Er was vooraf aan deze bijeenkomst reeds door hem opgelegd – of democratisch medegedeeld – dat de doelmatigheid van deze Stedenbanden contacten niet ter discussie zou staan. Enkele stichtingen die zich bezighouden met Eindhovense Stedenbanden contacten: 1. COS Oost Brabant
2. Stichting Vredesburo Eindhoven
3. Stichting Wereldwinkel Eindhoven
4. Het Fonds Mondiale Bewustwording
5. Het Fonds Projecten in de Contactsteden
6. Het Verdubbelingsfonds Nee het draagvlak voor deze stichten en projecten, waar men om vraagt, is bij de Lijst Pim Fortuyn niet aanwezig. Sterker nog, als we morgen met onze inbreng deze geldverslindende organisatie kunnen stoppen, zullen we het niet laten. Snoepreisjes zoals deze in de volksmond genoemd worden, moet je niet doen ten koste van geld dat de gemeenschap van Eindhoven toebehoort. Dat is schaamteloos. Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 17 juni 2006
 

Laat reactieformulier zien