Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering - Voorjaarsnota 2007 – 2010

Voorzitter!

Een begroting maken is koffiedik kijken, daar zijn wij heel duidelijk in. Bij deze voorjaarsnota 2007 – 2010 is dit niet anders. Bij het verstrijken van het boekjaar zal immers blijken of de gemaakte begroting ook te realiseren valt. Een begroting is immers een verwachtingspatroon, een leidraad, aan de hand waarop je, je politieke beleid kunt afstemmen. Zowel financieel als sociaal en beide zaken zijn even belangrijk. Dat zal mijn fractie niet ontkennen. Daarom zullen er altijd onderlinge verschillen in cijfers en getallen blijven bestaan. De kunst is juist, om te zorgen dat de laatste bedragen – het totale uitgave- en inkomsten patroon – met elkaar in overeenstemming zijn, met hetgeen eerder in zijn totaliteit is begroot. Grote onvoorziene omstandigheden mogen hier buiten beschouwing worden gelaten.

Jammer is dat deze voorjaarsnota op voorhand al te kennen geeft met een negatief eindsaldo genoegen te nemen. Dat is een slecht begin. Zeker voor een deel van de inwoners van Eindhoven, maar ook voor de bedrijven, die uiteindelijk het financiële gat moeten dichten, hoe dan ook. Maar mijn fractie heeft meer opmerkingen. Enkele daarvan zijn al aan bod geweest in de commissievergadering van 30 mei en die wil ik hier ook niet herhalen. Voorzitter!
Hoe meer je naar deze voorjaarsnota kijkt, hoe meer mijn fractie tot de conclusie komt dat er voor de culturele en sociale sector onevenredig veel geld wordt vrijgemaakt. Dit gaat dan ten koste van bijvoorbeeld de sportsector. Maar ook de Algemene reserves zien wij in twee jaar – in 2006 en 2007 – met € 30 miljoen euro verminderen. (pagina 17) Dat baart ons grote zorgen. Dat moge duidelijk zijn. Het potverteren is begonnen zullen wij dan maar zeggen. Wij zullen deze voorjaarsnota dan ook niet ondersteunen.  Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 19 juni 2006
 

Laat reactieformulier zien