Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering Concernverslag en Concernrekening 2005

Voorzitter!

Bij de jaarrekening van 2005 wil ik niet uitgebreid stil staan. Dit speelde zich allemaal af toen mijn fractie nog niet in deze raad vertegenwoordigd was. Maar ik wil bij dit 1ste Concernverslag en de Concernrekening die wij te zien krijgen, toch wel enkele kanttekeningen plaatsen.

Zowel het Concernverslag als de Concernrekening geven de grote kaders aan met een korte toelichting. Het beginsaldo op 1 januari is hier te zien, evenals het eindsaldo op 31 december van dat jaar. De som van deze mutaties – per programma onderdeel – is dan af te lezen, maar dat zegt zo weinig over de gevoerde politieke keuzes die achter het financieel beleid zitten opgesloten. Het zou voor mijn fractie bijvoorbeeld interessant zijn om ook eens te kunnen zien, hoe deze bedragen zijn opgebouwd. Met andere woorden, waar en aan wie, aan bijvoorbeeld welke Stichtingen wordt het geld exact en gedetailleerd uitgegeven. Wellicht is het mogelijk om in de toekomst de onderliggende informatie via het BIS aan te leveren. De raadsleden kunnen dan zelf bepalen welke posten van het Concernverslag door hen nader bekeken willen worden. Om een voorbeeld te noemen, zo wil mijn fractie wel eens weten hoe het bedrag van totaal € 124.264 euro voor Gedaref in Soedan is uitgegeven. Hoe wordt dit bedrag vastgesteld, wie geeft het aan wie en wat wordt er mee gedaan? Is dit bedrag bijvoorbeeld inclusief reis- en verblijfkosten van de 2 ambassadeurs / raadsleden? Zo niet, waar kan ik deze kosten dan terugvinden? Hoeveel Eindhovens gemeenschapsgeld wordt er op jaarbasis in zijn totaliteit uitgegeven aan de gezamenlijke Stedenbandencontacten die de gemeente Eindhoven onderhoudt in verre ontwikkelingslanden. Voorzitter!
In deze Concernverslagen is dat echter niet te lezen en dat is toch wat mijn fractie wil weten. Want Eindhoven is geen stad die ontwikkelingshulp dient te bieden van Eindhovense gemeenschapsgelden. Voor ontwikkelingshulp hebben wij een Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in Den Haag voor. Dus deze Stedenbandencontacten vallen niet onder onze gemeentelijke verantwoordelijkheden. Juist omdat dit geld niet in Eindhoven wordt uitgegeven is het van groot belang, dat duidelijk gemaakt kan worden aan de Eindhovense burgers hoe dit precies in zijn werk gaat. Laatste voorbeeld. Waarom en waaraan is er maar € 9.152 euro van de € 319.000 uitgeven voor de breedtesport impuls, terwijl vele kleine sportverenigingen toch zo haar dringende behoeftes hebben aan noodzakelijke voorzieningen, die zij zelf niet kunnen betalen. Maar wellicht is er hoop voor de toekomst op een uitgebreider en daardoor een betere verslaglegging, waar de inwoners van Eindhoven vervolgens allemaal van kunnen profiteren. Voorzitter!
Tot slot. Fijn is te horen dat er een batig saldo is van ruim € 25 miljoen euro. Uit de onderliggende stukken heb ik verder mogen constateren dat de accountants van Ernst & Young voornemens zijn een goedkeurend oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid te verlenen over het gevoerde financieel beleid van onze gemeente. Dat is toch een prettige gedachte en daar wil mijn fractie zich bij aansluiten.  Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 19 juni 2006
 

Laat reactieformulier zien