Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijna helft van ontwikkelingshulp naar consultants

 

Tijdens het zomerreces liggen de gemeentelijke activiteiten even stil, maar we willen u het onderstaand artikel uit de Volkskrant [link] van 6 juli j.l. niet onthouden. Onze gemeente doet namelijk keihard mee aan deze geldverkwisting via de zogenaamde stedenbanden die Eindhoven al jaren onderhoudt. Door zijn vele reizen, binnenlandse tochten en ervaringen daar opgedaan in onder meer Afrika en alle andere werelddelen heeft onze fractievoorzitter Rudy Reker een heel andere kijk op ontwikkelingshulp. Blijkens het onderstaande artikel krijgt onze fractievoorzitter dan ook steun uit onverwachte hoek.

Rudy heeft altijd al gezegd dat de westerse ondernemingen zoals het Hilton Hotel in Addis Abeba in Ethiopië en de wereldwijd vertakte stichtingen die ook in Eindhoven actief zijn, met de zogenaamde ontwikkelingswerkers het meeste profiteren van deze ontwikkelingsgelden. Houd daarbij rekening met het feit dat het overige deel 'onder de armen' wordt verdeeld, dan weet je ook hoeveel geld er overblijft om wapens te kopen. Mensen die wat verder van een grote plaats of vliegveld afwonen krijgen niets, helemaal niets. Terwijl juist zij de hulp het hardste nodig hebben. Kortweg gezegd; een grote strijkstok, maar een lijmstok is eigenlijk een beter woord hiervoor. Een bekende stelling van hem is de volgende: “De helft van het ontwikkelingsgeld kan een dubbel rendement opbrengen”. Met andere woorden, een euro wordt daar een kwartje. Meer over deze zaak en een uitgebreide visie van de Lijst Pim Fortuyn kunt u hier [link] lezen.
Bijna helft van ontwikkelingshulp naar consultants Bijna de helft van de 79 miljard dollar die rijke landen jaarlijks aan ontwikkelingshulp geven, komt niet bij armen terecht. Een groot deel van deze zogeheten spookhulp gaat naar dure westerse consultants en naar schoolgeld voor hun kinderen. Dit blijkt uit een rapport van de Britse ontwikkelingsorganisatie ActionAid. Op basis van officiële cijfers berekent ActionAid dat ‘ineffectieve’ en ‘overbetaalde’ westerse adviseurs jaarlijks 20 miljard dollar ontvangen. Ongeveer de helft daarvan gaat op aan salarissen; de rest bestaat uit onkostenvergoedingen, toelagen, en schoolgeld voor de kinderen, vaak op dure privéscholen. Vergoedingen voor adviseurs steken vrijwel altijd schril af tegen het plaatselijke salarisniveau. In Cambodja kreeg een consultant gemiddeld 17 duizend dollar per maand, tegenover 40 dollar voor de gemiddelde lokale ambtenaar. De ruime inzet van westerse consultants is controversieel. Het effect op ontwikkeling kan vaak niet aangetoond worden, en ontwikkelingslanden hebben er lang niet altijd om gevraagd. Volgens critici zou deze vorm van ontwikkelingshulp de afhankelijkheid van arme landen ten opzichte van het rijke Westen alleen maar versterken. Westerse landen verspillen bovendien hulpgeld omdat te veel geld gaat naar landen die het niet zo hard nodig hebben. Aan de verdeling van het budget liggen vaak politieke overwegingen ten grondslag. Tweederde van de extra hulp van de Verenigde Staten is de afgelopen jaren bijvoorbeeld naar Afghanistan en Irak gegaan. De Verenigde Staten, Portugal, Griekenland en Frankrijk bezondigen zich het meest aan spookhulp. Van iedere dollar hulp die Portugal verstrekt, komt 82 cent niet terecht bij armen. Van iedere Nederlandse euro is dat 32 cent.  Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 10 juli 2006

Laat reactieformulier zien