Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Is Nederland toe aan een Neutrale Omroep?

Wij denken van wel en daarin zijn wij niet de enige. Met een aantal bloedverwanten uit het gedachtegoed van Pim Fortuyn zijn wij druk doende een nieuwe onafhankelijke omroep in het leven te roepen. Dat dit hard nodig is lees je in het hier onderstaande.

Geachte heer/mevrouw, Wij willen u met dit schrijven attenderen op een nieuwe omroep organisatie namelijk: Populistische Omroep Nederland (PON). De organisatie wil op de peildatum – 1 april 2009 – tenminste 50.000 betalende leden hebben ingeschreven. Deze omroep zal als tegenhanger van de huidige omroepen en media organisaties, de éérste onafhankelijke Nederlandse zendgemachtigde omroep worden, die niet alleen ‘gekleurde en gecensureerde’ berichten de ether instuurt. Gekleurde en gecensureerde berichten, waaruit telkens weer blijkt dat de huidige media – de een nog wat meer dan de ander, met uitzonderingen daargelaten – overduidelijk hun voorkeur laten blijken voor linkse politieke oplossingen. In onze opinie is dat onjuist. Dat daarbij niet geschuwd wordt om alles en iedereen die realistisch, in het midden of rechts van het midden opereert in de bekende verdomhoek te zetten, hebben we helaas al verschillende keren kunnen meemaken. Denk hierbij aan wijlen Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Maar de media heeft hier niets van willen leren, waarbij je hier mag denken aan Geert Wilders en Rita Verdonk. Alleen als er minder positieve zaken zijn te melden komen zij in de picture. Maar denk ook aan uw huidige volksvertegenwoordigers in diverse gemeenteraden, die zuiver en realistisch de echte boodschap van de Nederlandse burgers uitdragen. Ook zij liggen regelmatig onder het linkse spervuur en/of zij worden in de media amper vernoemd. Dagelijks kunnen wij deze eenzijdige berichtgevingen nog lezen, zien en beluisteren. Deze werkwijze mogen wij onder volksverlakkerij scharen ofwel indoctrinatie! Vandaar mijn vraag aan u om per omgaande lid te worden van PON en dit bericht door te sturen naar je familie, relaties, collega’s, buren, vrienden en kennissen, en hen te wijzen op de noodzaak van een onafhankelijke omroep. Ook zouden wij het op prijs stellen als u een LINK www.popned.nl op uw website zet, mocht u deze bezitten. Dit schrijven en de noodzakelijke ledenaanwas moet als de bekende olievlek haar werk in zeer korte tijd doen. Maak je familie, vrienden, kennissen en relaties attent op de website http://www.popned.nl/html/aanmelden.html waar zij zich kunnen aanmelden en meer bijzonderheden kunnen lezen. Voor slechts 6 euro per jaar – voor heel 2009 – mag men deze kans niet aan zich voorbij laten gaan. Laten we de handen ineen slaan, de tijd is er rijp voor. Het is nu of nooit meer! Zij die niet over internet beschikken kunnen een briefje sturen naar: Populistische Omroep Nederland
Postbus 8747
3009 AS Rotterdam

Met gelijktijdige betaling naar rekeningnummer: 14.54.50.597 omdat je pas na betaling als rechtsgeldig lid kan worden bijgeschreven. Wij moeten de tijd die ons rest tot 1 april 2009 zo efficiënt mogelijk gebruiken. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, regiocoördinator Zuid-Nederland In het dagelijks leven is Rudy Reker voorzitter van de afdeling Lijst Pim Fortuyn Eindhoven en tevens fractievoorzitter van deze politieke partij in de gemeenteraad van deze stad.  Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 5 december 2008 

Laat reactieformulier zien