Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Mededeling n.a.v. sluiting het Vagevuur

Foto: Jurriaan Balke

Door de onverwachte sluiting van het Vagevuur in Eindhoven, bereiken ons via email vele vragen van (voormalige-) bezoekers. Daar het onze goede gewoonte is om elke mail of brief te beantwoorden, hopen wij met het hier onderstaande schrijven – wat naar een de vragenstellers is gestuurd – de instroom daarvan te kunnen beperken.

Redactie: Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Beste ………, Met de gestelde raadsvragen omtrent de – in onze opinie – onjuiste subsidieverstrekking rondom het Vagevuur, hebben wij nogal wat losgemaakt. Het verbaast ons dan ook enorm dat er zoveel ophef over is gemaakt en wel bijzonder snel actie is ondernomen. Met actie in deze bedoel ik sluiting van het Vagevuur, temeer omdat wij op onze raadsvragen nog niet één woord als reactie van de gemeente Eindhoven hebben ontvangen. Wel reacties krijgen wij van vele (voormalige-) bezoekers van het Vagevuur. Het is er ons niet om te doen geweest om het Vagevuur te sluiten of te laten sluiten. Ook wij zijn zeer ruimdenkend en gunnen iedereen zijn uitjes en pleziertjes, maar dan niet van belastinggeld van – in dit geval – Eindhovense burgers. Dit los van het feit om hoeveel geld het gaat, maar elke cent subsidie is er één te veel. Bovendien zolang deze activiteiten buiten de openbare ruimte plaatsvinden en door bezoekers van het Vagevuur zelf betaald worden, zul je ons niet horen. Ik hoop dat je dit van mij aan wilt nemen. Het heeft ook niets te maken met de geaardheid van de bezoekers van het Vagevuur, want wij bij de Lijst Pim Fortuyn zullen daar niemand om veroordelen. Wij nemen het leven zoals het is en de levensstijl van Pim Fortuyn is ons bekend. So-what? Waarschijnlijk weet je ook – juist dát is de aanleiding voor deze raadsvragen – dat Pim een bloedhekel had aan de vele onnodige subsidiegelden die in elke gemeente in dit land via allerlei slinkse wegen werden en nog worden verstrekt. Vele ambtenaren – maar ook raadsleden (!) – zijn dagelijks bezig om voor Sinterklaas te spelen, om zoveel mogelijk belastinggeld uit die subsidiepot te roven. Juist dát heeft onze aandacht. Waar het wel om draait is het feit dat er in Eindhoven alleen al meer dan 70 miljoen euro per jaar word weggegeven aan subsidies. Dat is meer dan 10% van de begroting en daar zitten vele subsidies tussen die – met terugwerkende kracht – vandaag nog gestopt dienen te worden. Ik hoop dat je de volgende uitspraak van Pim Fortuyn nog kunt herinneren, namelijk, dat hij zei dat alle subsidies in Nederland afgeschaft dienden te worden, waarbij diegene die meenden toch recht te hebben op een bijdrage uit de samenleving een nieuwe aanvraag kon indienen. Deze aanvraag zou dan serieus op zijn merites beoordeeld dienen te worden. Dat stellen wij aan de kaak. Niet het Vagevuur als zodanig. De sluiting daarvan is ook voor ons een complete verrassing en geheel buiten ons om gegaan. Ook wij hebben dat via internet mogen vernemen. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Rudy Reker, fractievoorzitter 10 november 2008 

Laat reactieformulier zien