Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Fractie LPF ontevreden over maatregelen in Blixembosch

Om de overlast in Blixembosch te beëindigen hebben de bewoners via een ‘Wijk Informatiebrief’ kennis kunnen nemen dat maatregelen zijn aangekondigd die de overlast in hun wijk moet beëindigen. Maatregelen, die wederom veel te soft zijn. Ergo, het geeft een vrijbrief aan de ‘hangjongeren’ om juist nog meer te gaan jennen. Vandaar dat onderstaande Open Brief vrijdag 7 november is gestuurd naar de direct verantwoordelijke personen. Open Brief

Geachte mevrouw Mittendorff (wethouder Veiligheid) en heren van Gijzel (burgemeester Openbare Orde) en van der Linden (politiechef),

Omdat veiligheid iets is wat ons allemaal aangaat – ‘veiligheid is immers een primaire levensbehoefte’ – houden wij als Lijst Pim Fortuyn van openheid. Ik wil er dan ook geen geheim van maken dat enkele mensen van onze partij, bijgevoegd schrijven op donderdagavond 6 november bij alle bewoners op en rondom de Ouverture in de brievenbus hebben bezorgd. Diegene die hiermede belast waren, hebben kunnen ‘genieten’ van de beledigingen die politiefunctionarissen moeten doorstaan als zij daar hun werk doen. De politiefunctionarissen worden straal voor joker gezet door deze hangjongeren. Omdat dit op afstand, vanuit een grote groep gebeurd is er niet een dader die daarop gepakt kan worden. Dat de ‘aangescherpte methode’ die onlangs is ingevoerd niet voldoende is, mag je van ons aannemen. Bovendien zo gauw de politie uit het zicht verdwenen is gaan de rakkers weer gewoon hun gang met provoceren naar iedereen die zich maar buiten de deur durft te begeven. Dat is dan ook niemand, omdat het rondhangen en de negatieve ervaringen die de bewoners daar al meer dan zeven jaar hebben opgedaan, hen belet op de deur uit te gaan. Het herrie maken en rondscheuren, plassen tegen etalageruiten – lees provoceren – gaat gewoon door. Soms tot diep in de nacht. Dit is gewoon ontoelaatbaar! Wat u en wij als politiek, u als college en de gemeenteraad als ‘Baas van Eindhoven’ ons moeten verwijten – terwijl diep schamen hier betere woorden voor zijn – is dat wij toestaan dat politiefunctionarissen dag in dag uit worden beledigd, zonder dat daar een afdoend antwoord op komt. Dit terwijl de overlast blijft voortduren. Natuurlijk is dat genieten voor de losgeslagen ‘hangjongeren’ die daar alleen maar meer input uit halen. Los daarvan durven bewoners op en rondom de Ouverture ’s avonds niet meer buiten te komen. Erger nog; een van de bewoners durft nog niet meer naar haar eigen dochter toe te lopen, die slechts 200 meter verder woont. Kinderen mogen en durven niet meer alleen naar de winkel op de Ouverture of naar turnlessen in het VTA gebouw. Iedereen, die zich daar te voet begeeft, loopt een grote kans bewust omver gereden te worden door provocerende brom- of scooterberijders, die van alle kanten op je af (kunnen) komen. Meerdere vrouwen zijn van hun gedane boodschappen beroofd en dan niet alleen ‘s avonds. Dit allemaal, al of niet onder invloed van (soft-) drugs, maar puur voor de kick. Het is afgelopen week, tijdens de raadsvergadering op 4 november wederom gebleken dat de politiek in Eindhoven te laf is om de politie meer bevoegdheden te geven. Meer bevoegdheden geven had men kunnen doen, door de motie van mijn fractie te steunen, waarbij de politie meer middelen zou krijgen en om repressief beleid te steunen. Nee, de politiek slaapt rustig verder, terwijl mensen en ondernemers op en rondom de Ouverture wakker liggen. Niet alleen daar, maar in heel Nederland liggen mensen wakker omdat de politiek al jaren met open ogen in diepe slaap gesukkeld is. Normen en Waarden ebben steeds verder weg, terwijl ook respect voor de politie totaal is verdwenen. Welterusten, slaap en droom zachtjes verder. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Bij dit schrijven werd onderstaande als bijlage meegestuurd. http://www.lijstpimfortuyneindhoven.nl/index.php?active=2&locationID=1&newsID=2090 Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 9 november 2008

Laat reactieformulier zien