Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens Dagblad: 'Plannen Bloemenbuurt overdoen'

 

door John Graat. donderdag 16 oktober 2008 EINDHOVEN - De plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt-Zuid moeten herzien worden. Dat vindt een deel van de oppositie in de Eindhovense gemeenteraad. Vijf kleine partijen stellen volgende week voor, niet in te stemmen met het bestemmingsplan en de inspraakprocedure voor bewoners over te doen.

"Het college moet het huiswerk overdoen om tot een breedgedragen bestemmingsplan te komen", zegt Jos Peters, namens Leefbaar Eindhoven, de initiatiefnemer van de actie. Het amendement is verder ondertekend door LPF, Stadspartij, Ouderen Appèl en Eindhoven Nu.

In de deels al gesloopte, vooroorlogse wijk in Stratum moeten 326 koop- en huurwoningen gaan verrijzen. De afgelopen weken werd duidelijk dat de kosten voor woningcorporatie Domein veel te hoog dreigen uit te vallen. Die worden momenteel door de corporatie in overleg met een bewonersdelegatie aangepast om miljoen te besparen. De fracties stellen dat het beeldkwaliteitsplan nu 'op losse schroeven' staat. "De bewoners voelen zich tekort gedaan. Ze worden geconfronteerd met feiten die haaks staan op wat eerder is afgesproken", zegt Paul Mulder (Ouderen Appèl). Volgens de vijf partijen bestaat voor het huidige bestemmingsplan 'geen enkel draagvlak' onder bewoners. De partijen vinden het onbestaanbaar dat ruim driehonderd bezwaren uit de Bloemenbuurt 'met één pennenstreek' ongegrond zijn verklaard. De buurt wil een wegaansluiting behouden op de Leostraat. Veel bewoners vrezen overlast van auto's die straks via de Leenderweg en Aalsterweg de wijk moeten verlaten. In de commissie Wonen en Ruimte bleek vorige maand dat een ruime raadsmeerderheid het college steunt in de afsluiting van de wijk aan de noordkant en niet wil tornen aan het Masterplan. Wethouder Mary Fiers stelde daarbij dat daaraan 'een heel zorgvuldig proces' vooraf is gegaan. In de Bloemenbuurt-Zuid zijn kopers én huurders mede-ontwikkelaars van de nieuwbouw. Leefbaarraadslid Peters meent dat de plannen voor ondertunneling van de rondweg in dat gebied de kans biedt om de Bloemenbuurt-zuid en noord weer met elkaar te verbinden. De gemeenteraad vergadert dinsdag. http://www.ed.nl/specials/nieuwbouw/3879754/Plannen-Bloemenbuurt-overdoen.ece Bron: Eindhovens Dagblad 16 oktober 2008 

Laat reactieformulier zien