Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissie JGOSC 30-9-2008: bijdrage Lijst Pim Fortuyn over voorstel straatprostitutie


De fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven heeft altijd aangegeven een voorstander te zijn van een prostitutiebeleid waarbij de overlast wordt aangepakt en de verslaafde prostituees verplicht moeten afkicken. Dit alleen al om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. Maar ook omdat rondom de drugverslaving een waas hangt van criminaliteit en uitbuiting. Dat mogen we niet tolereren. Verder zul je nooit een wereld kunnen creëren waarin prostitutie, met het
fenomeen tippelen – wat nog steeds het oudste beroep van de wereld is en
daarbij in alle landen wordt uitgeoefend – niet meer voorkomt.

Als dit ‘beroep’ wordt uitgeoefend uit vrije wil, door niet drugsverslaafde dames heeft onze fractie er geen problemen mee, dat er een onbewoonde zone in Eindhoven wordt aangewezen als ‘tippelzone’. Doe je dat niet zwerven deze dames weer uit over de stad, met alle ongewenste zaken daarom heen, waarbij
je weinig of geen controle kunt uitoefenen. Met het voorstel wat nu voorligt heeft onze fractie echter grote moeite. Reeds in de raadsvergadering van 27 mei j.l. heeft onze fractie aangegeven dat de 60.000 euro subsidie voor de designprojecten volkomen misplaatst zijn. Het huidige voorstel – gebaseerd op deze designprojecten – doet daar nog een schepje bovenop door zo’n 5 ton per jaar uit te trekken voor een bijverdienste van enkele dames, waarbij bovendien in fors tekort ontstaat in de huidige begroting van dit project. Op deze manier omgaan met belastinggeld van de Eindhovense burgers achten wij volstrekt onverantwoord. Bovendien is het maar zeer de vraag of met deze ‘nieuwe aanpak’ de prostituees ook echt geholpen zijn en de overlast uit de stad verdwenen is. Het zijn niet de prostituees, maar vooral het netwerk van hulpverleners, deskundigen en instellingen die profijt zullen hebben van deze forse investeringen. Zo is een ‘persoonlijke coach’ voor 30.000 euro per persoon per jaar buitenproportioneel, evenals het inrichten van een ‘huiskamer’ voor 300.000 euro per jaar – dit terwijl in de stad vele andere projecten – zoals VTA’s – met een fractie van dat bedrag al voor jaren vooruit geholpen zouden zijn, maar nu nul op het rekest krijgen. Ook voor wat de publieke opinie betreft wordt dit voorstel in de landelijke media zeer kritisch ontvangen, niet alleen op het weblog GeenStijl [link] zijn afwijzende reacties te lezen, maar ook op de website van een zogenaamde kwaliteitskrant als Trouw [link] is de kritiek niet van de lucht. Dergelijke geluiden zijn tekenen aan de wand voor het draagvlak van dit beleid onder de bevolking. Dergelijke investeringen voor een project met een onzekere uitkomst zal onze fractie daarom zeker niet steunen en zullen wij tegen dit voorstel stemmen. AWJA van Hattem, Commissielid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Link naar het raadsvoorstel [link] 
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 2 oktober 2008
 

Laat reactieformulier zien