Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Het woord als wapen ... Nog nooit heeft het fenomeen Zwarte Piet zo vroeg in het jaar zoveel stof en roet doen opwaaien als juist nu in de laatste week van augustus en begin september. Aanleiding daarvoor waren de door de gemeenteraadsfractie Lijst Pim Fortuyn aan het Eindhovense college van B&W gestelde vragen. In deze raadsvragen verzochten wij het college om de protestmars tegen Zwarte Piet, die in de openbare ruimte zou worden gehouden – in dit geval de binnenstad van Eindhoven – te verbieden.

Culturele vrijheid en kunstuitingen van gevoelige onderwerpen – wat Zwarte Piet voor kinderen is – horen thuis binnen de muren van een museum. Is er onlangs – in mei van dit jaar – ook niet een schilderij uit het gemeentehuis van Huizen verwijderd, nadat enkele moslimmannen hadden geklaagd over dit abstracte schilderij, omdat zij deze al eeuwen in Nederland geaccepteerde kunst ’aanstootgevend’ vonden? Ik heb van geen van de politiek-correcte politici, die nu in Eindhoven pleiten voor vrijheid van meningsuiting, protesten gehoord. Gezien de hoeveelheid argumenten die aan deze raadsvragen ten grondslag ligt, mochten wij ervan uitgaan dat B&W haar verantwoording ten opzichte van de kinderen en hun ouders en grootouders in Eindhoven zou nemen. Gezien de ontstane ophef, over één van de aloude kenmerken van de Nederlandse cultuur en daarbij niet te vergeten ook in haar voormalige koloniën, waar donkere mensen zich al vele jaren lang en nog steeds met houtskool zwart maken als zij voor Zwarte Piet mogen spelen, is het spotten met het fenomeen Zwarte Piet – als de bekende druppel die de emmer doet overlopen – een ‘hot’ onderwerp geworden. Maar ook dat het college haar verantwoording zou nemen ten opzichte van het Nationale culturele erfgoed, dat toch al zo bedreigd wordt. Het college mocht niet toestaan dat in deze stad door zwaar gesubsidieerde buitenlandse ‘kunstenaars’, Zwarte Piet belachelijk zou zijn gemaakt en daarom diende zij deze protestmars te verbieden. Nee, hier faalde het college van de 5de stad van Nederland, omdat niet zij voornemens was de mars te verbieden, maar juist het Van Abbemuseum de protestmars heeft afgelast onder druk van de vele dreigementen, die vanuit heel Nederland bij het museum binnenkwamen. Dat de fractie van de Lijst Pim Fortuyn opgelucht kennis nam van het niet doorgaan van deze protestmars, neemt niet weg dat hiermee aan 1 van de 12 gestelde raadsvragen aan het college is voldaan. Dat betekent echter niet dat wij als gemeenteraadsfractie Lijst Pim Fortuyn achter de geuite dreigementen staan. Integendeel zelfs, wij veroordelen deze dreigementen omdat dit niet onze stijl is en nooit onze werkwijze zal zijn. Anderzijds kan ik mij wel in de gevoelens van deze mensen inleven. Het is juist Pim Fortuyn geweest die meerdere keren heeft geroepen om juist het ‘woord als wapen’ te gebruiken. Deze instelling ‘het woord als wapen’ zal altijd in het vaandel van de Lijst Pim Fortuyn blijven staan. Dit in schrille tegenstelling tot de extreem-linkse antidemocratische organisatie ‘Doorbraak’, waarmee Charles Esche – als directeur van het rijk gesubsidieerde Van Abbemuseum in Eindhoven – en met medewerking van twee ‘kunstenaars’ Petra Bauer & Anette Krauss, binnen het ‘kunstproject’ Be(com)ing Dutch in de openbare ruimte van onze binnenstad deze ‘Protestmars tegen het racisme van het fenomeen Zwarte Piet’ wilde houden. Belangrijk voor u om te weten is dat de actiegroep Doorbraak haar negatieve reputatie heeft te danken aan ordeverstoringen die zij vóór en tijdens bijeenkomsten van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers ernstig verstoren. Ondermeer bij bijeenkomsten van Rita Verdonk en eerder bij Geert Wilders, waar dan een volledige politiemacht uit moet rukken – letterlijk met man en paard – om de relschoppers, op kosten van de burgers als belastingbetalers in bedwang te houden. Maar als de aanhangers van de ‘linkse kerk’ zich ernstig misdragen, houden ook hier weer dezelfde politiek-correcte politici liever hun mond dicht en kijken met zichtbaar genoegen de andere kant op. Sterker nog, zij maken zich nu plotseling druk over de ‘grondrechten’ van deze extremistische ‘politieke hooligans’ die zelf geen enkele boodschap hebben aan de grondrechten van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en de grote groepen kiezers die zij vertegenwoordigen. In de folder van het Van Abbemuseum waar met grote letters staat ‘Zwarte Piet bestaat niet meer’ staat verder geschreven dat de optocht is bedoeld als; ‘een protestmars tegen de koloniale en racistische traditie van de Zwarte Pieten in het Sinterklaasfeest’. Om op deze onzinnige gedachten te komen, dat Zwarte Piet met racisme heeft te maken is op zichzelf al een hele kunst, waar weinig mensen begrip voor kunnen opbrengen. Door de kritische opstelling en raadsvragen van de Eindhovense gemeenteraadsfractie Lijst Pim Fortuyn aan het Eindhovense college, heeft dit ‘(kunst-)project’ landelijke aandacht gekregen. Rita Verdonk werd geïnterviewd over haar eerdere opmerking aangaande dit traditioneel familiefeest terwijl Geert Wilders er zelfs Kamervragen over heeft gesteld. Als deze ‘kunstenaars’ erop uit waren op veel publiciteit, zijn zij daarin ten volle geslaagd, maar rekening houdende met het commentaar van Charles Esche was het zeker niet zijn bedoeling om op deze negatieve manier in de belangstelling te staan. Ook verschillende Eindhovense politici konden zich niet inhouden om met de beschuldigende vinger te wijzen naar de Eindhovense fractie van de Lijst Pim Fortuyn. Saillant detail in dit verhaal is dat oud-fractievoorzitter van de PvdA Jan van de Biggelaar, die nu via het Eindhovens Dagblad de kans heeft gekregen zijn gal naar de fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn te spuwen, als éérste en tot nu toe als énige raadslid meteen na het doorsturen van deze raadsvragen – ‘s avonds 28 augustus – naar mij toe kwam en het volgende tegen mij vertelde: ‘Ik kan er helemaal mee eens zijn, maar ik zou het wat vrolijker hebben geschreven.’ Blijkbaar had van de Biggelaar vraag 12 nog niet gelezen. Zoals we in het Eindhovens Dagblad van 3 september hebben kunnen lezen is de mening van een voormalig fractievoorzitter van de PvdA, binnen de kortste keren omgeslagen als een blad aan een boom. Een andere onzinnige opmerking die van de Biggelaar via het ED stelt is het volgende: ‘Wanneer begint de LPF een kruistocht tegen de Kerstman die Sinterklaas verjaagt?’ Wees gerust meneer van de Biggelaar, dit zal mijn fractie niet ondersteunen. Dit onderwerp ligt meer in de lijn van de Kamer van Koophandel met in hun kielzog de ondernemers in deze stad en wellicht ook de plaatselijke VVV. Maar omdat u uw woorden kracht bij wil zetten door bij dit Zwarte Piet verhaal de Islam, het Suikerfeest en de Ramadan erbij te halen, is de kans tot ondersteuning groter dat de Lijst Pim Fortuyn een protestdemonstratie van de burgers van Eindhoven zal ondersteunen, tegen de nog steeds voordurende immigratie en de verdergaande islamisering van Eindhoven met in het verlengde daarvan van heel Nederland. Een doelstelling die u en uw politieke partij, de PvdA nastreeft! Dat mag best eens gezegd worden. Marcel van Bussel, fractievoorzitter van Leefbaar Eindhoven vindt het zelfs lachwekkend dat de Lijst Pim Fortuyn hier serieuze vragen over heeft gesteld. Zo staat tenminste een dag later in het ED te lezen. Maar ook op de website van Marcel van Bussel laat deze zich niet onbetuigd om de ‘Zwarte Piet’ letterlijk naar Reker en de LPF door te spelen. Daarbij vindt Van Bussel het noodzakelijk om ook nog een ‘open brief’ te versturen, waarin hij Reker publiekelijk om opheldering vraagt met als inzet de lokale samenwerking. Prachtig, moge dit schrijven het antwoord zijn op zijn brandende vragen, waarbij duidelijk mag zijn dat de Lijst Pim Fortuyn nog steeds voorstellen en/of moties waar zij achter kan staan zal steunen en voorstellen en/of moties die niet in lijn liggen met het gedachtegoed van Pim Fortuyn letterlijk links zal laten liggen. Los van het feit welke politieke partij deze motie heeft ingediend. Daarbij zal de fractie van de Lijst Pim Fortuyn niet afwijken van de visie en het gedachtegoed zoals Pim Fortuyn heel de Nederlandse bevolking achter hem kreeg. Dat ‘Leefbaar Eindhoven’ haar behaalde zetels in 2002 daaraan had te danken, was slim bedacht doch is niets nieuws onder de zon. Hieruit blijkt wederom dat de naam ‘Leefbaar Eindhoven’ – weliswaar destijds – associaties opriep met het succesvolle ‘Leefbaar Rotterdam’-effect van Pim Fortuyn, maar totaal niets met het gedachtegoed van Pim Fortuyn heeft uit te staan. Van Bussel erkende dat meerdere keren dan ook ruiterlijk. Nee, Pim Fortuyn sprak en begreep het woord van het volk. Juist dat laatste is iets waar wij als fractie Pim Fortuyn bij Marcel van Bussel en zijn ‘Leefbaar Eindhoven’ bij tijd en wijle nog steeds naar zoeken. Het verwijt van voorgenoemde Eindhovense politici wordt ten onrechte gemaakt tegen de mening en handelswijze van ondergetekende als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn, als zouden wij als LPF de vrijheid van meningsuiting willen verbieden. Natuurlijk niet! Ook wil onze fractie zich niet mengen in het verhaal wat nu kunst is of prul. Dat mogen de burgers van dit land zelf bepalen, maar wat anders is dat wij als gemeenschap dit zwaar moeten subsidiëren. Nee, niets is minder waar en gelukkig weten vele burgers dat beter dan voorgenoemde politici in de gemeenteraad van Eindhoven, die zoals het er naar uitziet gezamenlijk aan een vervroegde verkiezingscampagne zijn begonnen. Ze doen maar. Wat is nu de achterliggende gedachte geweest van de LPF fractie om via raadsvragen deze protestmars te willen verbieden? Wel, al had deze demonstratie zich binnen de muren van het Van Abbemuseum afgespeeld zou men ons niet hebben gehoord. Waarschijnlijk hadden wij daar niets over geweten. De weinige bezoekers die daar komen, komen vrijwillig naar het museum. Daar kies je dan zelf voor en als het je daarbinnen niet aanstaat, kun je het bezoek aan het museum voor gezien houden. Die vrijheid heb je eenmaal en die moeten we behouden. Dit in tegenstelling tot de protestmars tegen Zwarte Piet, die zich in de openbare ruimte zou afspelen. Een openbare ruimte in de binnenstad waar op zaterdag vele ouders of grootouders met hun kinderen of kleinkinderen verblijven. Zij worden dan ongevraagd geconfronteerd met de protestmars tegen Zwarte Piet, welke oude traditie gelukkig nog voor veel ouders, opa’s, oma’s en kinderen jaarlijks een groot familiefeest mag zijn. Daarbij mag duidelijk zijn dat de Lijst Pim Fortuyn vindt dat het Sinterklaasfeest, zoals wij dat in dit land kennen, een kindvriendelijke traditie is, waar je niet aan moet komen. Zeker niet als ‘kunstenaars’ van buitenlandse afkomst deze oude typisch Nederlandse en oergezellige traditie op een belachelijke manier ter discussie willen stellen, door een ‘Protestmars tegen het racisme van het fenomeen Zwarte Piet’. De vraag die ik journalisten die mij opbelde voorlegde was; ‘Stel dat u met uw kinderen of kleinkinderen in de stad zou lopen terwijl Zwarte Piet belachelijk wordt gemaakt en het racisme erbij wordt betrokken. Wat zou u dan tegen uw kinderen willen zeggen? Geen enkele journalist kon mij hier een antwoord op geven! Dat is veelzeggend, zo niet alleszeggend! Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven, 8 september 2008

Laat reactieformulier zien