Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Beschamende column van Gerard Janssen in het Eindhovens Dagblad


Het Vrije Woord

Op vrijdag 4 juli werd ik attent gemaakt op de column van Gerard Janssen met de kop ‘Turken’ (welke onder dit artikel te lezen is). Nadat ik deze column had gelezen kreeg ik de indruk dat de heer Janssen in deze column zijn pen met grote voldoening in azijn had gedoopt, in plaats van de werkelijke reden van de gestelde raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn aan de lezers van uw dagblad voor te leggen. Ongenuanceerd, zwaar beledigend en amusant zoals de heer Janssen zelf schrijft, krijg ik de indruk dat de heer Janssen destijds onze nationele driekleur in top heeft gehangen toen hij op 6 mei 2002 hoorde dat Pim Fortuyn lafhartig was vermoord.

Zo ranzig en beledigend schrijft de heer Janssen over de landelijke LPF afdelingen en de Eindhovense fractie. De heer Janssen gaat in zijn enthousiasme nog verder door Pim Fortuyn postuum als een pias af te schilderen. Zwaar beschamend voor een zich zelf respecterend dagblad dat een journalist van deze krant zich zo kan en zich zo heeft laten gaan. De heer Janssen vergeet in zijn verwerpelijke enthousiasme gemakshalve dat juist de media een grote rol is toebedeeld om het gapende gat tussen bevolkingsgroepen te dichten. Natuurlijk, algemeen wordt aangenomen dat de kogel van links kwam en natuurlijk staat het in dit land vrij om er als journalist een andere mening op na te houden, zo ook voor de heer Janssen. Zelfs mag men als journalist een fervente aanhanger zijn van een extreem linkse politieke partij. Maar het siert een goede journalist als deze neuraal – zelfs met een knipoog naar de realiteit – zijn of haar verslag doet van onderwerpen waarvan men denkt dat de lezers hier iets aan hebben. Al lang geleden heb ik meegekregen dat schelden een gebrek is aan woorden, dus kan ik de Janssen aanraden om nog maar eens een communicatiecursusje te doen. Dat is geen vreemd advies voor een ouder iemand als de heer Janssen, want ook alle ambtenaren van onze mooie gemeente Eindhoven volgen momenteel een communicatiecursus. Zelfs voor het mooie bedrag van ruim 6 miljoen euro aan Eindhovense belastingcentjes leert men op een fatsoenlijke manier met onze burgers als gulle gevers te communiceren. Juist dat was de aanleiding van de door de Lijst Pim Fortuyn gestelde raadsvragen, omdat onze burgervader – die ook hierin een voorbeeldfunctie vervult – was vergeten te communiceren met de bewoners en ondernemers in het Winkelcentrum Woensel. Daar staat tegenover dat de organisatie van het succesvolle Fiësta del Sol slechts enkele dagen te laat (?!) – doch al weken voor het festival zou plaatsvinden – een podiumlocatie wenste op de Oude Stadsgracht, maar deze hen geweigerd werd omdat men deze locatiewens nog niet met de bewoners had gecommuniceerd. Inderdaad meneer Janssen, deze raadsvragen hadden niets met de LPF of allochtonen te maken, maar wel met het met twee maten meten van het college van deze stad en daar kan de Lijst Pim Fortuyn niet aan voorbijgaan. Toevallig was Duitsland – Turkije de énige wedstrijd die op een groot scherm in onze stad werd uitgezonden. Toevallig werd dit evenement op voorspraak van onze burgervader binnen 3 dagen geregeld op een ongebruikelijke locatie. Toevallig is er door de ambtelijke dienst geen enkele communicatie geweest met bewoners en ondernemers in het Winkelcentrum Woensel. Toevallig is de politieke partij waaruit onze burgervader stamt in verval en leunt al vele jaren zwaar op allochtone land- en stadgenoten. Daarmee vertel ik niets nieuws. Niet geheel toevallig wordt de fractievoorzitter gebeld van de Lijst Pim Fortuyn. Ja, als je dan je verantwoordelijkheid neemt als volksvertegenwoordiger, ben je aan je kiezers moreel verplicht om dit misverstand bij het college aan te kaarten. Ongetwijfeld zal de heer Janssen denken – zoals ook Omroep Brabant dat al eerder aan mij vroeg - dat ik blij ben dat Duitsland heeft gewonnen van de Turken. Nee meneer Janssen, daarin moet ik u teleurstellen. Ik was deze avond een neutrale toeschouwer die de mening is toegedaan dat het beste team niet heeft gewonnen maar de gelukkigste ploeg een ronde verder is gekomen. Natuurlijk, vergeet ik bijna nog aan te halen dat in de raadsvragen de zinsnede stond ‘als zelfs de burgemeester zich laat leiden door geldingsdrang naar allochtone medeburgers of wellicht door emotie’. Ja, het zijn toch echt de woorden van een ontevreden Eindhovense burger, toen deze het probleem al vroeg in de morgen van woensdag 25 juni op mijn bordje legde. In alle te stellen en reeds gestelde raadsvragen probeert de fractie van de Lijst Pim Fortuyn zo duidelijk mogelijk de gevoelens van de Eindhovense burgers te verwoorden. Maar ik zal nimmer bevolkingsgroepen discrimineren of beledigen. Noch autochtoon noch allochtoon, zelfs niet een enkel persoon en zeker niet als deze is overleden. Juist dat maakt het grote verschil in persoonlijkheid tussen de heer Janssen en ondergetekende. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Onderstaand de betreffende column met daaronder een reactie van een lezer:


Gerard Janssen - Turken vrijdag 04 juli 2008 | 03:42 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 04 juli 2008 | 07:35 Het is altijd amusant om de laatste stuiptrekkingen te volgen van de LPF, dat clubje patsers van een paar jaar geleden waarvan hier en daar nog een paar splintergroepen over zijn.
Het enthousiasme waarmee een enkeling nu nog steeds aan dit dode paard blijft trekken, is roerend. En dat alles uit apegapende bewondering voor wijlen Pim, die destijds zo buitengewoon over zichzelf tevreden pias. Het ranzige denken van de LPF zodra er allochtonen in beeld komen, ruik je echter nog steeds op een kilometer afstand. Vorige week werd burgemeester Van Gijzel van Eindhoven betrapt op aanwezigheid bij enkele duizenden Turkse voetbalsupporters, die op een groot scherm bij het Winkelcentrum Woensel naar de EK-wedstrijd tegen Duitsland stonden te kijken. Voetbal beleven met allerlei mensen van een lagere kaste – daar wilde de LPF in wat raadsvraagjes wel wat gif over kwijt. "Volgens ons heeft burgemeester Rob van Gijzel zich laten leiden door 'geldingsdrang naar allochtone medeburgers'." Zo is dat. De burgemeester van Eindhoven komt niet op voor de belangen van ons blanken, maar gaat me daar uit 'geldingsdrang' een partijtje popi staan doen bij mensen die onze hogere westerse cultuur bedreigen met al hun rare gebruiken. Op de barricaden voor ons heilig volk, burgervader! Anders worden wij volledig weggevaagd en zitten we straks allemaal verplicht in de moskee met onze snufferd richting Mekka! Toevallig heb ik in de binnenstad het Turkse feest meegemaakt na de zege op Tsjechië, op het EK. Intense vreugde, geen druppel alcohol, geen spoortje agressie. Eigenlijk zouden die LPF'ers toen een uurtje mee hebben moeten hossen, zodat zelfs zíj eindelijk eens leren wat Turken werkelijk zijn. http://www.ed.nl/algemeen/columns/3374925/Gerard-Janssen--Turken.ece Reacties Meneer Jansen,
Dankzij dergelijke misplaatste opmerkingen als de uwe over een politiek openbaar figuur hebben de mediahype tegen de heer Fortuyn gevormd en hebben mede geleid tot de daad van Volkert v/d Graaf.
Ter overvloede, ben geen PVVer of LPFer, maar ik dien respect te hebben voor de mening van de medemens.
U schijnt (nog) niet begrepen te hebben dat sommige Nederlanders gewoon "iets"tegen buitenlanders hebben, zoals buitenlanders ïets"tegen Nederlanders hebben. Toevallig was ik aanwezig op het bewuste plein in Woensel, en heb mede mogen aanschouwen dat ook de Turken slecht tegen hun verlies kunnen.
Getuige de fles die tegen het TV scherm gegooid werd en de mensen van de organisatie die direct op de afzettingen sprongen om de gemoederen te bedaren.
Verder was het een volksfeest zolang de Turken gelijkstonden of voor stonden
Lijkt net Nederlands Rene van Veen - 04-07-2008 | 08:22 Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 9 juli 2008

Laat reactieformulier zien