Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Behandeling Kadernota 2009 – 2012

 

De kadernota behandeld in grote lijnen de begroting voor de komende jaren. Voorzitter, het is normaal dat elke wethouder op verzoek vanuit de raad of op advies van zijn of haar beleidsambtenaren, een zo groot mogelijk deel willen hebben van de buit of de koek die er jaarlijks is te verdelen. Als dit gaat vanuit de reguliere middelen, is daar geen bezwaar tegen. Maar tot mijn spijt heb ik moeten constateren dat er – ondanks de inzet van NRE gelden – er in 2012 een tekort is op de begroting van ruim 13 miljoen euro.

Ondertussen – mei/juni 2008 – weten wij ook dat de financiële positie van de NRE bijzonder zwak is. Temeer daar er de komende jaren drastisch geïnvesteerd dient te worden in netwerken en slimme meters. Daarbij druk ik mij bijzonder voorzichtig uit, want technisch – mocht de NRE een regulier bedrijf zijn – is zij op dit moment failliet. Dat constaterende mag je veronderstellen dat het college in de begroting van 2009 tot 2012 afziet van het structureel inzetten van NRE gelden en daarbij een pas op haar plaats maakt, totdat er duidelijkheid is met hoeveel geld je deze crises te boven kunt komen. Nee dus, zegt deze kadernota, maar ondertussen weten wij wel dat er veel gemeenschapsgeld terug moet vloeien naar het voormalig kroonjuweel de NRE, willen wij in Eindhoven de komende jaren niet verstoken blijven van probleemloze energietoevoer. In dit kader staat het schrapen van arbeidsplaatsen bij de NRE, dan ook in schrille tegenstelling tot de hoeveelheid werk wat er de komende jaren bij de NRE te doen staat. Maar afgezien dat je het kroonjuweel maar één keer kunt verkopen, kun je het geld wat daarvoor is ontvangen of juist daardoor werd ontvangen, ook maar één keer uitgeven. En juist daar knelt de schoen voorzitter als het gaat om deze begroting. Verder kan mij fractie alleen maar hopen dat zowel de raad als het college de mening van de Lijst Pim Fortuyn wil delen, namelijk dat nutsvoorzieningen – zoals nu de NRE – te aller tijde in handen dienen te blijven van de overheid. In dit geval van de gemeente Eindhoven. Ook in Eindhoven zal het college in de kadernota voor de komende jaren een sluitende begroting moeten presenteren. Daarbij dient men budgettair rekening te houden met – inmiddels bekende – tegenvallende resultaten, die in deze begroting nog niet zijn verwerkt. Dat verbaast de fractie van de Lijst Pim Fortuyn bijzonder. Dat het sluitend maken van de begroting dan consequenties zal of kan hebben voor een aantal doelen, dat een deel van deze raad in het wensenmandje hebben gedeponeerd is dan niet uit te sluiten. Maar hetzelfde geld natuurlijk ook voor de ambities van dit college. Dus, een pas op de plaats is gewenst. In goed Eindhovens noemen we dat ‘de tering naar de nering zetten’. Dat kan ook bereikt worden door andere zaken naar achter te schuiven, of op andere projecten te bezuinigen. Dit geldgebrek is een goede reden, om de geldverslindende bureaucratie nu eens werkelijk aan te pakken. Ook daar is er een slag te winnen. Maar het college mag niet aan struisvogelpolitiek doen, nu zij inmiddels weet welke financiële NRE problemen als het zwaard van Damocles boven onze Eindhovense hoofden hangt. Dit constaterende voorzitter moet er alles aan worden gedaan om de pijn voor de Eindhovense burgers te vermijden. Zij hebben namelijk geen schuld aan dit voorval. Dus zult u andere middelen moeten vinden, dan bezuinigen op subsidiering van sportvoorzieningen – met name benoem ik de 100 duizend euro geplande bezuiniging bij de Eindhovense Sport Raad (ESR) Als sportstad en voetbalhoofdstad van Nederland moet u daar van afblijven. U zou daarmede vele stadgenoten te kort doen. Laat ik mijn bijdrage hier beëindigen door het college op te roepen om een gewijzigde begroting te produceren, waarbij rekening wordt gehouden met de realiteit van vandaag. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 5 juni 2008 Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina