Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Toespraak Rudy Reker bij herdenking Pim Fortuyn 6 mei 2008


Hieronder de tekst van de toespraken die ik heb mogen houden op het Mediapark in Hilversum, Begraafplaats Westerveld in Driehuis, bij het voormalige woonhuis van Pim Fortuyn op het G.W. Burgerplein alsook bij het beeld op de Korte Hoogstraat in Rotterdam.

Geachte aanwezigen, Wij zijn hier vandaag bijeen om een bijzonder mens te herdenken. Als beoogd Minister President van ons land deed Pim Fortuyn in 2002 de politiek in Nederland, op zijn grondvesten schudden. Hij sprak immers de taal van het volk, van u en van mij. Hij sprak zeer gedecideerd die woorden uit, waar wij jarenlang niet over konden en niet over mochten spreken. Zijn zienswijze en zijn vooruitziende blik – die nu 6 jaar na de brute, laffe en zinloze moord nog steeds actueel is – betekende en let op … … betekend nog stééds een gevaar voor de bestaande conservatieve en linkse politieke partijen in ons land. U weet allemaal nog welke partijen dat zijn. Zij zijn als de dood zo bang voor een politieke aardverschuiving, en zij vrezen niet alléén de ‘Partij voor de Vrijheid’ en ‘Trots op Nederland’. Nee! Zij vrezen ook voor een wederopstand van de Lijst Pim Fortuyn. En aan deze wederopstand wordt hard aan gewerkt. De angst destijds voor het succes van Pim Fortuyn en daarbij het onvermijdelijke – namelijk het inleveren van macht – omdat hun partij dan minder zetels zou behalen, is dan ook exact de reden waarom hij werd vermoord. Of kan ik hier spreken van het feit: Dat men heeft toegestaan dat hij werd vermoord? Ik zeg dit omdat onze toenmalige regering – ondanks alle dreigementen die Pim Fortuyn bereikte – niets heeft gedaan om hem in bescherming te nemen. De verantwoordelijke politici kozen destijds de gemakkelijkste weg, door ‘Oost-Indisch-doof’ de andere kant op te kijken. Meerdere politici gingen verder, door deze hetze tegen Pim Fortuyn aan te wakkeren, met uitspraken die ongepast, krenkend en als opruiend betiteld mogen worden. Zoals Pim het in zijn leven al meerdere keren verhaalde; Zijn ook zij, de politici van toen, medeschuldig aan deze laffe moord en medeschuldig aan zijn dood. Dat mogen we niet vergeten. Maar let op; Het lichaam van Pim Fortuyn is wel begraven, maar zijn geest is niet dood. Zijn gedachtegoed staat nog recht overeind en heeft niets aan kracht ingeboet. Anders gezegd; Het smeult onderhuids, als ware het een veenbrand, wachtend op een windvlaag om dan loeiend om zich heen te slaan. Hoe verklaart u anders de massale belangstelling voor de partijen van Geert Wilders en Rita Verdonk? Zij teren en profiteren van de visie en op de doelstellingen die Pim Fortuyn heeft neergezet en nu méér dan ooit actueel zijn. Ook in de vijf gemeenteraden waarin de Lijst Pim Fortuyn is vertegenwoordigd, leeft hij voort. Wij zetten daar zijn werk op puur Fortuynistische wijze voort. Maar er kan meer en er moet meer gebeuren. Véél meer en dat kunnen wij niet alleen! De ‘Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn’, of kortweg LPF genoemd, die Pim op 14 februari 2002 – door omstandigheden gedwongen – zelf heeft opgericht, herbergt zijn gedachtegoed in alle facetten. Maar deze politieke partij, heeft tot nu toe niet gebracht wat de oprichter en de kiezers, maar ook het Nederlandse volk ervan mochten verwachten. Vanuit het niets naar 26 zetels in de Tweede Kamer en door het wegvallen van Pim Fortuyn – en de daarna ontstane machtstrijden – sloop er te veel onrust binnen. Onrust, die de partij van binnen uit heeft gesloopt. Onrust waar de moordenaar – maar ook diegene die baat hadden bij zijn dood – op hadden gehoopt. Het laatst zittende bestuur heeft dan ook gemeend op onterechte gronden, die dwars tegen de geldende statuten indruisen, de partij per 1 januari 2008 op te heffen. Ik kan u verzekeren dat dit een schaamteloze en onnodige actie is geweest. Een actie die volgens juristen onrechtmatig en onterecht was. Het is nog steeds, een postume belediging van Prof. Dr. Pim Fortuyn. Een belediging die rechtgezet dient te worden. Juist daarom hebben enkele gemeentelijke afdelingen en met steun van leden uit héél het land, een tegenactie ondernomen om via de rechtelijke macht de onrechtmatige opheffing van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn ongedaan te maken. Let op: Men heeft Pim Fortuyn van ons afgenomen, door hem te vermoorden, maar we mogen niet toestaan, dat ook zijn vereniging en zijn gedachtegoed, zal worden geliquideerd. Lieve mensen, geef Pim Fortuyn zijn eigen plaats in de Nederlandse politiek. Werk mee en help mee om zijn partij, nieuw leven in te blazen, met de juiste mensen op de juiste plaatsen. Met mensen die het algemeen belang van de LPF voorop stellen. En wees gerust, deze mensen zijn er ook. Wij moeten bereidt zijn en de tijd nemen, om de Lijst Pim Fortuyn vanaf de basis op te bouwen, vanuit uw woonplaats, vanuit uw gemeente, vanuit uw gemeenteraad. U bepaald mede of u Pim Fortuyn, met zijn briljante visie en zijn gedachtegoed laat voortleven in de Nederlandse politiek. U bent diegene die mede de toekomst van ons land bepaald. U bent dit verplicht aan hen, die gestreden hebben om ons burgers in vrijheid te laten leven. Maar ook verplicht aan uzelf, aan uw partner, of aan uw kinderen en aan uw kleinkinderen. • Indien de leden van de LPF de lopende rechtszaak mogen winnen – en gezien de grote hoeveelheid bewijslast, zou het wel bijzonder vreemd zijn, indien dit anders uitpakt – doe ik een beroep op de 1.7 miljoen kiezers, die in 2002 op het gedachtegoed van de Lijst Pim Fortuyn hebben gestemd, om de rijen te sluiten. • Ik vraag u allen om een nieuwe kans die wij samen met u nu wel gaan benutten. Wellicht ook uw laatste kans! • Ik roep alle andere politieke partijen en splintergroeperingen op – die hetzelfde gedachtegoed nastreven – om één front te vormen, zodat we beresterk aan de verkiezingen kunnen deelnemen. Zowel voor de Tweede Kamer, als wel voor de gemeenteraden. Indien wij allen niet in staat zijn om over onze eigen schaduw heen te kijken, zal 20 á 25 zetels per partij onvoldoende zijn, om een stempel te drukken bij de coalitiebesprekingen in 2010. Ik besef terdege dat ik veel aan u vraag, maar éénheid geeft immers meer macht. Macht die we nodig hebben om een aantal zaken in ons land drastisch aan te pakken. Maar als we alle drie apart aan de verkiezingen gaan deelnemen, is de keuze voor de kiezer te moeilijk, om een verantwoorde keuze te maken. In dit scenario zal het linkse blok dan wederom als winnaar uit de verkiezingsstrijd komen. Dat betekend dan een ramp voor ons land en juist dat moeten wij zien te voorkomen en dat kunnen wij ook voorkomen! De redenen waarom we dan bij voorkeur onder de naam Lijst Pim Fortuyn aan de verkiezingen mee moeten doen, zijn er meerdere. Laat ik er vandaag maar 3 van benoemen. • De naam Pim Fortuyn is door trieste omstandigheden onsterfelijk en alleszeggend over zijn doelstellingen. • Het is een naam die niet alleen in ons land, maar ook wereldwijd bekend is en goede herinneringen oproept. • Bovendien is het een eerbetoon aan de man, die in koelen bloede is vermoord, omdat hij de ‘vrijheid van het spreken’ verdedigde. Door zijn toedoen, zijn heldere en eenvoudig spraakvermogen, werden vele Nederlanders politiek bewust gemaakt. Hij schudde de kussens op van politiek Nederland. En daar is het nu wéér de hoogste tijd voor. Samenvattend kan ik stellen, dat: Verdeeldheid, zowel vóór als na de verkiezingen de bron is, van alle ellende. Verdeeldheid, mond uit in versnippering van partijen, die allemaal hetzelfde doel nastreven. Vandaar mijn indringende oproep om onder één naam, met één kieslijst, eensgezind de komende verkiezingen in te gaan. Verdeeldheid, egotripperij of meerdere partijen, met nagenoeg hetzelfde programma zal te weinig zetels opleveren om noodzakelijke veranderingen waar te kunnen maken. Verdeeldheid geeft de linkse en extreem linkse politieke partijen wél de macht, die de Lijst Pim Fortuyn dan ontbeert, maar wel hard nodig heeft, om te doen wat zo noodzakelijk is om ons land – ook voor onze kinderen – leefbaar te houden. Pim, mocht je ergens hierboven op een wolkje van een goede sigaar genieten en je hoort ons, weet dan dat wij hier beneden er alles aan zullen doen, om jouw gedachtegoed en jouw visie, in de partij die jou naam draagt, uit te dragen en uit te voeren. Ik dank u voor uw aandacht Eindhoven, 6 mei 2008Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 6 mei 2008
 

Laat reactieformulier zien