Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actie: De EU is gestoeld op list en bedrog


 

Open brief aan Rita Verdonk en Geert Wilders

U kunt deze open brief aan Rita Verdonk en Geert Wilders verzenden gebruik makend van een echt emailadres en voor plus achternaam. Maak geen gebruik van onzinnige namen/ adressen; dat is alleen maar schadelijk. De brief ook Cc. verzonden naar C. van der Staaij, H. Waalkens, J. van Baalen, K. van Velzen, A.J. Boekestijn, A. Pechtold, I. Dezentje-Hamming, H.J. Ten Broeke, M. van Dam, E. Irrgang, W. Duyvendak, Redactie HVV, Redactie Geenstijl.nl en WUZ@Telegraaf. Er wordt gecontroleerd op misbruik! Om te verzenden ga naar: http://www.pim-fortuyn.nl/admin/mailer/check_send_entry.asp?ID=42


30 april 2008 Beste Rita en Geert, Middels deze open brief wil ik graag met jullie over Europa praten. Een heet onderwerp en het heeft mij verbaasd dat zowel TON als de PVV er tot nu toe weinig over hebben gezegd. Binnenkort spant het erom. Is het Hervormingsverdrag van Lissabon een feit. En dat is iets wat wij met alle legale middelen moeten zien te voorkomen. Waarom? Het verdrag is een farce. Een leugen. De burgers in Europa worden door EU-propagandisten bedonderd en belazerd. En of je nu voor- of tegenstander van de EU bent, zo’n machtig instituut mag natuurlijk nooit tot stand komen door middel van list en bedrog. Maar wie zich een beetje verdiept in de materie, komt al snel tot de slotsom dat juist list en bedrog de basis vormt van wat men in Brussel heel schijnheilig het ‘Hervormingsverdrag’ noemt. Zo is dit Hervormingsverdrag géén ingekrompen versie van de eerder door Nederland resoluut verworpen EU-grondwet. Integendeel. Hoewel fysiek afgeslankt, is dit verdrag in werkelijkheid een document met zelfs méér tekst dan de afgewezen grondwet. Ondanks alle plechtige beloftes van onze premier – en wellicht de eerste president van Europa(!) - Balkenende ten spijt. En hoe eenvoudig is de truc waarmee men dit heeft weten te bewerkstelligen. Door een kleiner font te gebruiken, past er meer tekst op minder papier. Zó wordt er met de burgers van Europa omgegaan. Puur list en bedrog, zoals gezegd. Minachting van de ergste soort. Om de brief niet al te lang temaken, verwijs ik voor meer schokkende informatie graag naar de video ‘End of Nations - EU Takeover & the Lisbon Treaty ‘, o.a. te vinden op: http://video.google.com/videoplay?docid=-4291770489472554607&hl=nl In Nederland wordt alleen door de SP actie gevoerd tegen de onrechtmatige totstandkoming van de EU. En dat is pijnlijk. Het belang van het Hervormingsverdrag overstijgt de belangen van alle politieke partijen. In de dubbele betekenis overigens, en dat gegeven alleen zou al voldoende moeten zijn om eventuele ideologische verschillen opzij te zetten in het kader van een gezonde bedrijfsvoering van de BV Nederland.
Om de dialoog op gang te brengen heb ik contact gezocht met de SP en ontving ik de volgende verontrustende reactie van Alexander van Steenderen, medewerker Europese Zaken, Tweede Kamerfractie SP: “De feiten die u en de video noemt zijn ons bekend. Ondanks dat we veelvuldig in debatten met het Kabinet hebben gewezen op dat het verdrag grotendeels overeenkomt met de verworpen Europese Grondwet en dat de Europese regeringsleiders vooral bezig zijn geweest met kunstgrepen om de overeenkomsten te verbloemen, blijft het Kabinet stug volhouden dat dat niet zo is. Omdat het ze wel is gelukt het een andere vorm te geven is het moeilijk gebleken om de burger te overtuigen van het feit dat het wel zo is. Resultaat is een welles-nietes spelletje tussen Kabinet en oppositie. Overigens is het aantal kunstgrepen hoger (!) dan de video laat zien. Een manier om de grondwet en het verdrag te vergelijken is door de geconsolideerde versie van het verdrag naast de Grondwet te leggen. Er hebben ook ontmoetingen met de SP en Jens-Peter Bonde plaatsgevonden over dit onderwerp.” Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik de volgende vragen: 1) Bent u bekend met de inhoud van de video ‘End of Nations - EU Takeover & the Lisbon Treaty‘? 2) Bent u bereid de zeer zware beschuldigingen die daarin worden geuit aan het adres van de EU, te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? 3) Bent u bereid contact op te nemen met de SP om u te laten informeren over deze kwestie? Zo nee, waarom niet? 4) Bent u bereid om op zeer korte termijn samen met de SP en andere partijen actie te voeren tegen een onrechtmatige totstandkoming van de EU? Zo nee, waarom niet? Als het zogenaamde Hervormingsverdrag eenmaal een feit is, kunnen we er niets meer tegen ondernemen. Zal zowel onze juridische- als sociale identiteit ondanks de overweldigende bezwaren van de Nederlandse bevolking tegen de Europese grondwet, gretig worden geconsumeerd door een in het duister gecreëerd monster. Een nep-verdrag dat gezien de vele schandalige manipulaties die aan de fabricatie ervan vooraf gingen, een einde maakt aan - en ik citeer voor de gelegenheid graag de Van Dale - ‘een staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen, een staat waarin het volk regeert‘. Het einde van onze democratie dus. Ik hoop snel van u te vernemen. Hoogachtend,
Notabene: deze open brief wordt u aangeboden via www.pim-fortuyn.nl alwaar maatschappelijk betrokken deelnemers discussieren over onze samenleving. Om enigszins ruchtbaarheid te geven aan deze actie zijn diverse politici alsook enkele media als Cc. lezer betrokken. http://www.pim-fortuyn.nl/admin/mailer/check_send_entry.asp?ID=42  www.pim-fortuyn.nl 
1 mei 2008

Laat reactieformulier zien