Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Rechtzaak leden Lijst Pim Fortuyn

De rechtzaak in hoger beroep – na een kort geding wat 10 weken heeft geduurd en niet tot een uitspraak kon komen – aangaande het omstreden besluit van 17 augustus 2007, om de landelijke Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn per 1 januari 2008 definitief op te heffen loopt nog steeds. Het is echter ongehoord dat het landelijke bestuur wederom van de rechtbank uitstel heeft gekregen. Liep het tweede uitstel af op 10 april, deze keer ging de rechtbank mee met het derde gevraagde uitstel tot 8 mei. Daarna kan, met de nadruk op kan, het bevoegde gezag zich inhoudelijk gaan bezighouden met de toegestuurde stukken.

Het is voor ons als eisers, maar ook voor onze advocaat – uitermate ergerlijk dat het gedaagden telkens weer lukt om op de valreep uitstel te krijgen. Dat de Rechtbank hierin meegaat, is overigens ook verbazingwekkend te noemen en zéér ongewoon. Dat ik hier dan zo mijn eigen gedachten over heb, zal u wel duidelijk zijn. Maar vergist u zich niet: uitstel is in dit geval géén afstel! De waarheid waarom éérst Pim Fortuyn moest verdwijnen en daarna zijn politieke partij, zal en moet boven tafel komen! Een politiek deskundige vatte het als volgt samen: ‘Tel nu al dat 'ongewoon' in deze zaak eens bij elkaar op, en je weet zeker dat er hogere machten aan het werk zijn de LPF definitief onder de groene zoden te werken. Toeval bestaat niet. Rudy wordt belazerd door de staat binnen de staat. De samenzweerders van 2002. Wat zullen ze er de pest in hebben’. Als je even stilstaat bij deze laatste opmerkingen, slaat deze persoon de plank niet ver mis. Anders gezegd, kan hij met deze opmerkingen wel eens de bekende spijker recht op zijn kop slaan. De politieke geïnteresseerdheid van het gros van de Nederlandse burgers is destijds tot leven gewekt door Pim Fortuyn. Daar zal geen verschil van mening over bestaan. Dit wakker schudden en politieke bewustwording van de Nederlandse bevolking heeft hém uiteindelijk wél zijn leven gekost. Was dit het werk van een enkele zot, een milieufreak? Kon dit het werk zijn van één individu? Gezien het daaraan voorafgaande is deze stelling zeer twijfelachtig. Als Hans Smolders – de bewuste dag chauffeur van Pim Fortuyn – niet de moed had gehad om de moordenaar achterna te lopen, had niemand ooit geweten wie de schutter zou zijn geweest. Kort en goed zijn er nog teveel onopgehelderde vragen die we niet zomaar links kunnen laten liggen. Enkele jaren later zijn het Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh en Geert Wilders die in ons eigen land voor hun leven moeten vrezen, nadat zij door de ‘gevestigde orde’ en hun volgelingen op een unfaire manier zijn weggezet. Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders hebben continu beveiliging nodig – misschien wel levenslang – die Pim Fortuyn en Theo van Gogh niet hebben gehad. Ondertussen gaat Rita Verdonk, die eerder bij de VVD immigratie en integratie in haar portefeuille had, voor zich zelf beginnen onder de naam ‘TON’ – ‘Trots op Nederland’. Dezelfde partijen van weleer vallen in negatieve zin op, doordat zij alles wat nieuw is, alles wat anders is, alles wat hun macht kan beperken en daarmee hun zeggenschap over de verdeling van goed betaalde baantjes in de weg kan staan, in een kwaad daglicht stellen. Hun reacties op de film FITNA en het debat daarover was daarvan een recent en schaamteloos voorbeeld. Maar ook Rita Verdonk zal door haar collega’s op een niet mis te verstane manier op de korrel worden genomen, omdat ook zij samen met Geert Wilders een ‘bedreiging’ vormt voor de oude conservatieve partijen. Ook de Lijst Pim Fortuyn, hoe afgeslankt dan ook, is nog steeds een sta in de weg voor de oude politiek. Vanuit dit standpunt bekeken, kan deze eerder genoemde politiek deskundige het gelijk wel eens aan zijn zijde hebben. Uit de diverse peilingen kun je opmaken dat er vanuit de Nederlandse burgers gestaag een toenemende aandacht komt voor deze nieuwe bewegingen. De Menselijke Maat is al jaren compleet zoek. Dat de toenemende aandacht ten koste gaat van de oude politiek is duidelijk. Laten we daarom doorzetten en het verval van onze Nederlandse cultuur tot stoppen dwingen. De Normen en Waarden moeten weer terug in onze Nederlandse cultuur. Iemand die u vraagt wat Normen en Waarden zijn, geeft zelf aan hier niet thuis te horen. Daarom kan de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn, als zij de procesgang overleeft, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 nog wonderen verrichten. Eerst een stevige fundering leggen in de gemeenten! Ook in Eindhoven!  Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn 12 april 2008
 

Laat reactieformulier zien