Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissiebijdrage over Politieplan en jaarverslag

Bijdrage Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Commissievergadering Bestuurlijke & Economische Zaken 31 maart 2008 Agendapunt Bespreking Jaarverslag 2007, Jaarplan 2008 en Gemeenschappelijk werkplan 2008 gemeente-politie-openbaar ministerie

Woordvoerder AWJA van Hattem Ten aanzien van het werkplan van 2008 is onze fractie positief over:
- De versterking en uitbreiding van cameratoezicht – waar wij herhaaldelijk voor hebben gepleit.
- Het pro-actief, reactief en snel optreden van het BIKE-team
- De stadstunnels en het stationsgebied aanmerken als aandachtsgebied en daar mogelijk cameratoezicht toepassen. Verder behandelt het werkplan de risicojeugd. Voor Marokkaanse risicojeugd biedt het plan enkel een richtinggevend raamplan, een concrete aanpak ontbreekt. Terwijl de problemen op dit vlak groot zijn, niet voor niets heeft onze fractie hierover al geregeld raadsvragen gesteld. In het werkplan missen we de aanpak van Antilliaanse risicojeugd, terwijl deze in het jaarverslag van 2007 wel nadrukkelijk genoemd worden. Terecht stelt het jaarverslag dat de instroom van kansarme Antillianen moet worden beperkt. Verder is het inventariseren en aanpakken van rechts-radicaliserende jongeren een éénzijdige aanpak. Waarom niet net zoveel aandacht voor links-radicalen? Immers, radicalen van iedere soort moeten worden aangepakt. Ten aanzien van het jaarverslag 2007 heeft onze fractie het volgende op te merken. Verontrustend is dat in het Centrum het aantal bedreigingen en mishandelingen gelijk is gebleven, dit cijfer zou omlaag moeten. Ook verontrustend is de toename van verslavingsoverlast, waarbij het wel positief is dat deze afneemt op plaatsen met voortdurend toezicht. Dit toezicht zou daarom verder uitgebreid moeten worden. Met name het NS-station, wat in het jaarverslag een plaats van verloedering wordt genoemd, baart ons zorgen en zou net als de Heuvel Galerie voortdurend toezicht moeten krijgen. Voor wat het asielzoekerscentrum Beatrixoord betreft zijn wij verontrust over de genoemde calamiteiten op locatie, veroorzaakt door asielzoekers die – zoals het jaarverslag letterlijk stelt – onze Nederlandse normen en waarden nog moeten leren. Wij vragen ons af of zij dan überhaupt hier wel thuis horen als vluchteling en hun verblijfsvergunning niet zou moeten worden ingetrokken. Tot slot gaat onze bezorgdheid uit naar het in het stuk genoemde regelmatig kraken van bedrijfspanden, zeker in relatie tot het eerder door ons genoemde verzwegen probleem van het links-radicalisme. Deze kraakacties worden immers vanuit radicaal-linkse kringen actief georganiseerd en gesteund. Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 31 maart 2008 

Laat reactieformulier zien