Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

FITNA


Er is lang naar uitgekeken, maar als een donderklap bij heldere hemel was de film Fitna via internet te bezichtigen. Nee, deze film bevat geen nieuwe feiten, maar blijkbaar was het Geert Wilders daar ook niet om te doen. Deze film laat ware, schokkende en realistische beelden zien, die stuk voor stuk al eerder via de media waren vertoond of gepubliceerd.

Ook beelden van angstige en bloedende kinderen, die een wrede behandeling om een voor ons onduidelijke religieuze reden moesten ondergaan. Maar nu zijn enkele van deze onmenselijk aandoende beelden door Geert Wilders in deze film achter elkaar gezet met gesproken, gezongen en geschreven haatzaaiende verzen uit de Koran er naast geplaatst. Kortom, deze film van 16 minuten laat zien dat er de komende eeuw nog een onoverbrugbare afstand ligt tussen de Islamitische- en de Westerse wereld, waarin wij in Nederland leven. De paniekerigheid waarmee onze Nederlandse Regering, met de arrogante uitstraling van minister-president Jan Peter Balkenende voorop, deze film en Geert Wilders bekritiseerde en – zonder te weten wat de film inhoudelijk zou prijsgeven – op voorhand meende wereldwijd zijn excuses te moeten aanbieden komt lachwekkend en onwerkelijk over. Hij heeft als minister-president niet alleen zichzelf, maar heel de Nederlandse bevolking voor schut gezet. Is het niet zo dat wij in Nederland vrijheid van meningsuiting in onze Grondwet hebben staan, zodat het ook iedereen vrijstaat om – zoals in dit geval – een film te produceren en uit te brengen? Na het zien van de film kun je pas beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd, dan wel of de film onwaarheden bevat, waarmee de Islamitische wereld ten onrechte in een slecht daglicht zou worden geplaatst. In het laatste geval zou je als Openbaar Ministerie moeten ingrijpen. Deze Grondwet, onze Nederlandse Grondwet diende de minister-president te verdedigen. Dit heeft hij verzuimd, als ware hij een onnozele hals. Dat hij handelde zoals hij heeft gehandeld staat gelijk aan capitulatie aan de Islam en een minister-president van een democratisch land als Nederland volstrekt onwaardig. Hij dient uit dit gebeuren zijn consequenties te trekken en zijn ontslag aan de Koningin aan te bieden. Als het even kan vandaag nog. Alle leden van de politieke partijen in de Tweede Kamer – die Geert Wilders uit concurrentieoverwegingen maar een lastig manneke vinden – steunden de minister-president ten volle en kakelden hetzelfde valse lied als Balkenende. Wereldwijd werden de Nederlandse ambassades gewaarschuwd, zodat zij tijdig voorzorgsmaatregelen konden nemen. Ook alle gemeenten in ons land werden gewaarschuwd en werden dringend geadviseerd rekening te houden met ongeregeldheden uit Islamitische hoek, na het uitbrengen van de film genaamd Fitna, zoals toen inmiddels bekend was geworden. Dit was ook niet tegen dovenmansoren van het Eindhovens college van B&W gericht en ook zij maakten publiekelijk bekend op voorhand afstand te nemen van deze film, waarvan niemand – dus ook het college niet – de inhoud kende. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven heeft hierover dan ook op 6 januari
raadsvragen [link] gesteld, die inmiddels – zoals wij dat na 2 jaar gewend zijn – ontkennend dan wel omfloerst zijn beantwoord. Men vindt onze gestelde raadsvragen over dit onderwerp ‘niet relevant’ en waar het antwoord op neer komt is dat de redactie van Omroep Brabant er een eigen interpretatie aan heeft gegeven. De werkelijkheid is anders. Wij als politici mogen onze ogen niet sluiten voor zaken die bij een aantal landgenoten – in dit geval het Islamitische deel hiervan – gevoelig liggen. Daarover moet je met respect en begrip voor- en met elkaar kunnen en durven spreken. Niet wegstoppen of het probleem niet benoemen – zoals al vele jaren gebeurd – en dan denken dat het probleem niet bestaat, danwel vanzelf oplost. De bevolking in ons land, maar ook in geheel Europa en de rest van de wereld – waar de Islam in opkomst is – maken zich hierover ernstig zorgen. Pim Fortuyn gebruikte destijds zijn eigen woorden om dit probleem duidelijk te maken. De Islam – zoals deze door extremistische moslims wordt bedreven – heeft meer weg van een strenge politieke beweging dan van een religieuze levensstijl. Vanuit deze hoek bekeken zou je de Islam in Nederland wellicht ook kunnen verbieden. De zwijgende meerderheid van de moslims hoor je hier niet over en dat is verontrustend. Zij accepteren dit blijkbaar allemaal, terwijl uiteindelijk zij de bijna 1500 jaar oude teksten in de Koran ter discussie kunnen en moeten stellen. Pim Fortuyn wilde dan ook een controlemogelijkheid om de oprukkende immigratie – en dan niet alleen van de Islam – een halt toe te roepen. Dat wilde hij doen door ondermeer het ‘Verdrag van Schengen’ op te zeggen en de grenscontrole weer in te voeren. Nee, bij een ongewijzigd beleid zal men over enkele jaren het oerdegelijke Nederlands spreekwoord ‘als het kalf verdronken is dempt men de put’ veelvuldig horen. Al een aantal jaren zie je dat diverse politieke partijen in ons land hun aandacht en belangrijkste taken naar de allochtonen Nederlanders hebben verlegd, omdat zij daar hun electoraal gewin vandaan moeten halen. Zo staat de A van de PvdA al lang niet meer voor arbeid, is het CDA al jaren zwalkende en de VVD is de weg volledig kwijt. Over andere partijen kunnen we maar beter niet spreken, maar liggen in het verlengde hiervan. Maar het is een vaststaand feit dat meer en meer allochtone Nederlanders in het openbaar bestuur plaatsnemen. Daarna moeten zij hun mond dichthouden, want zij worden alleen maar op de kieslijst gezet als trekkers voor hun achterban. Ook op belangrijke posten worden zij naar voren geschoven en niet alleen vanwege hun kennisniveau. Positieve discriminatie wordt hierdoor meer dan eens duidelijk zichtbaar gemaakt. Op zich is daar niets mis mee – want het openbaar bestuur moet een afspiegeling zijn van de bevolking – maar zowel in gemeenteraden als in het parlement verdedigen zij over het algemeen alleen hun eigen kroonjuwelen en portemonnee. Wat dat is kunt uit verder uit deze bijdrage lezen. Iemand die daar dan iets van zegt wordt op zeker weggezet als een racist en dat niet alleen in het Parlement, maar ook in de gemeenteraden. Het bewijs? Dat wordt telkens weer geleverd door het lage opkomstpercentage, waarbij opvalt dat mensen als Pim Fortuyn, Geert Wilders en Rita Verdonk – die deze problematiek wel aan de orde durven stellen – in de peilingen en waarschijnlijk ook tijdens de verkiezingen telkens hoger scoren. Waarom hebben wij het zover laten komen? Pim Fortuyn had meerdere redenen om onze landsgrenzen te sluiten en als oorzaak benoemde hij het feit dat ons land volgens hem ‘VOL’ was. Onder druk van de media maakte hij er daarna ‘erg druk’ van. Dat hij daarin gelijk heeft gekregen, bewijzen de dagelijkse files, het gebrek aan bouwgrond en aan betaalbare woonruimte. Eén van de andere redenen was dat er een voortdurende aanslag werd gepleegd op ons sociaal stelsel. Dit sociale stelsel is intussen al onbetaalbaar geworden, omdat vele immigranten niet of nauwelijks een financiële bijdrage hieraan hebben geleverd. Dit terwijl de uitkeringen aan hen en de integratiebevordering c.q. de criminaliteitsbestrijding onder deze bevolkingsgroepen miljarden euro’s per jaar kosten. Maar om deze conclusie vandaag te trekken hoef je geen professor te zijn. Al eerder proefde Pim Fortuyn onder de Nederlandse bevolking de heersende onvrede over de massale immigratie en de toenemende weerzin en provocatie van deze immigranten tegen de noodzakelijke integratie. Pim Fortuyn voorzag de huidige problemen die dit fenomeen ondertussen met zich mee heeft gebracht. Pim Fortuyn vreesde ook de oprukkende Islamisering en voorspelde grote problemen met een cultuur die mijlenver van onze cultuur afstaat. De Islam laat zich in deze vorm niet verenigen of vermengen met het Joden- of Christendom, dat mag ondertussen duidelijk zijn. Om onze Nederlandse maatschappij en cultuur te behoeden en te behouden, moet je als bestuur, dus als regering overzicht blijven houden om bij te kunnen sturen, zodat je de grip niet verliest. Welnu, we kunnen nu constateren dat de overheid de grip op de samenleving al een aantal jaren volledig kwijt is, terwijl de problemen – en niet meer alleen in de grote steden – met probleemjongeren van veelal Islamitische achtergrond steeds meer toenemen. Dit ondanks de nieuw opgezette ‘veiligheidshuizen’, buurtvaders, wijkagenten, stadsdeelwerkers, jongerenwerkers en veel, zeer veel geld. Deze problemen – waarvan er veel meer zijn te benoemen, zoals de achterstand van veel allochtonen in het krakkemikkig onderwijs – stuiten de Nederlandse bevolking tegen de borst. Er komen gestaag meer moskeeën in alle hoeken van ons land en het Islamitische onderwijs benut de mogelijkheid om zich onder de politiek correcte linkse politieke partijen en colleges steeds verder uit te breiden. Dit moeten wij zien te voorkomen, want ook in onze stad Eindhoven is dat een grote zorg voor de Lijst Pim Fortuyn in de gemeenteraad. De noodzaak en de interesse om te integreren in Nederland zal hierdoor steeds verder afnemen. Jammer dat de huidige politiek de hier voorafgaande feiten blijft ontkennen en de politieke stromen – ondersteund door vele Nederlandse burgers – die een tegenstroom op gang willen brengen de mond te snoeren door hen publiekelijk als racist weg te zetten. Dat is nu precies wat Geert Wilders – in navolging van Pim Fortuyn – aan alle inwoners van ons land met zijn film duidelijk wil maken. Een realistische kijk op het leven van vandaag als de Menselijke Maat. Hij wil de onoverbrugbare kloof bloot leggen die er heerst tussen de cultuur en levensstijl die de Islam vereist en de cultuur waarin wij in leven. Dit probleem van de botsende beschavingen is wereldwijd en de uitspraken van haatzaaiende Imams en extremisten die uit naam van Allah de woorden uit de Koran letterlijk nemen, doet de gemoedsrust van normale eerzame burgers niet toenemen. Juist door de massale migratie van moslims naar het Westen krijgen we te maken met de gevolgen van ‘botsende beschavingen’. Dat dergelijke fundamentalistische opvattingen in onze Westerse samenleving onder een aanzienlijk deel van de moslims leven, blijkt uit een recent uitgebreid onderzoek van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken [link]. Hieruit blijkt dat maar liefst één op de vier moslimjongeren in Duitsland bereid is tot geweld tegen andersgelovigen en 40 procent van de moslims er een fundamentalistische geloofsopvatting op nahoudt. Voor andere Westerse landen zoals Nederland is er geen reden om te veronderstellen dat deze verontrustende aantallen veel anders zullen zijn. Nu mogen we niet alle Moslims in dit land scheef aankijken, integendeel. Ook ik zal blijven omgaan en blijven praten met mensen waar ik vandaag, gisteren en vorige week ook mee omging. Maar een vaststaand feit is wel, dat de gruwelijkheden die in Fitna zijn te zien, door moslimextremisten zijn begaan. Gewoon ‘mensen’ waarvan je dit vooraf niet had verwacht. Het probleem is dat je aan de buitenkant van mensen niet kunt zien – en zeker niet onder een boerka – wat voor persoon je voor je hebt. Zij werden en worden geïnspireerd door de Islam, door verzen uit de Koran en opgejut door haatzaaiende toespraken van Imams. Juist dat gevaar wilde Geert Wilders met zijn film blootleggen en zichtbaar maken. Indien de Islam – zoals ook met het oude en nieuwe Testament is gebeurd – in staat zal zijn om de Koran te bewerken of herschrijven met teksten die de Normen en Waarden van de huidige maatschappij kunnen doorstaan kan de kloof gedicht worden. Zeker niet eerder en tot die tijd moet onze regering alert blijven en haar verantwoordelijkheid nemen en niet capituleren zoals onze voltallige regering nu wel heeft gedaan. Gewogen en te licht bevonden
Zowel voor als na het zien van de film Fitna kunnen we overduidelijk concluderen, dat onze Minister President J.P. Balkenende een slechte verliezer is en nog steeds niet snapt waar het om gaat, tenzij hij een dubbele agenda heeft. Andere politici maar ook de overwegend linkse media in dit land willen niet inzien – of toegeven – wat Geert Wilders ons met zijn film wilde laten zien en duidelijk wil maken. Welnu, dan in één zin samengevat: ‘’Dat de oprukkende Islam in de nabije toekomst een groot gevaar betekent voor de Westerse samenleving’’. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 30 maart 2008 YouTube filmpje

 

 
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 30 maart 2008 

Laat reactieformulier zien