Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Agendapunt witte en zwarte scholen

Bijdrage commissievergadering JGOSC 26-2-2008  Woordvoerder Lijst Pim Fortuyn fractie: A.W.J.A. van Hattem Dat de problematiek van witte en zwarte scholen de nodige aandacht vereist onderkent onze fractie ten zeerste. Terecht stelt de commissienotitie dat:

“Het bestaan van witte en zwarte scholen als factor belemmerend kan werken voor bepaalde groepen in de stad om optimaal te integreren en te participeren.” Alle nuttige en zinvolle voorstellen uit het rapport om deze segregatie aan te pakken worden echter in één klap onderuit gehaald door het volgende punt. De intentieverklaring stelt namelijk dat bepaalde scholen worden uitgezonderd, waaronder de islamitische basisschool. Juist een islamitische basisschool is een overwegend ‘zwarte school’ en door uitzonderingen te maken voor deze school wordt segregatie bewust in stand gehouden. Hierdoor heeft onze fractie weinig vertrouwen in het aanpakken van segregatie. Als segregatie wordt aangepakt moet het voor alle scholen gelden en moeten scholen ook echt een afspiegeling van de wijk vormen – met deze uitzonderingsbepaling wordt echter het tegenovergestelde tot stand gebracht. Achtergrondinformatie: Document: Commissienotitie segregatie [link] Document: Rapport aanpak segregatie [link] Eindhovens Dagblad: Zwarte school, witte vlucht [link] 
Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 27 februari 2008
 

Laat reactieformulier zien