Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Agendapunt Businessplan De Negende

Bijdrage commissievergadering JGOSC 26-2-2008
Woordvoerder Fractie Lijst Pim Fortuyn: A.W.J.A. van Hattem

Onze fractie heeft met enthousiasme kennis genomen van de presentatie vorige week over De Negende. Allereerst, voor wat de ‘leesbaarheid’ van de Eindhovense cultuurhistorie in de stad betreft, zouden we graag de eerder door ons naar voren gebrachte suggestie voor het plaatsen van informatieve ‘ANWB-bordjes’ bij historisch relevante plaatsen en gebouwen in de stad willen herhalen.

De cultuurhistorie van Eindhoven gaat onze fractie zeer aan het hart en we zijn daarom blij met het businessplan van De Negende. Voor wat het historisch canon betreft het volgende. Alle grote steden kennen wel een uitvoerig beschreven stadsgeschiedenis of stadskroniek, in Eindhoven zijn de bestaande publicaties echter sterk gefragmenteerd: rond 1890 verschenen de boeken ‘Beknopte geschiedenis van Eindhoven’ van F.N. Smits en ‘Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland’ van L.G.A. Houben met daarin de geschiedenis van het onstaan van de stad tot aan de Franse tijd, in 1982 – bij het 750-jarig bestaan van de stad – schreef dr. J. van Oorschot ‘Eindhoven, een samenleving in verandering’ over de periode 1810 – 1960 en in de jaren negentig verschenen de fraaie tijdschriftenreeksen ‘Ach Lieve Tijd’ (thematisch ingedeeld) en ‘Eindhoven van dag tot dag’ over de periode 1944 – 1999. Een nieuwe algemene historische canon kan dit versnipperde overzicht goed structureren tot één overzichtelijke stadsgeschiedenis. Dit brengt ons tot het collegevoorstel, want ook het cultuurhistorische aanbod in de stad is zeer versnipperd en De Negende zou dit juist meer moeten structureren. Het collegevoorstel houdt juist deze versnippering in stand, door niet meteen te kiezen voor een structurele en duurzame opzet, maar de ambitie van het businessplan af te zwakken tot enkele kleinschalige projecten. Daarom heeft Museum Kempenland een terecht punt dat ‘hardware’ (in de vorm van vestigingslocaties) nodig is om het geheel tot ontwikkeling te brengen, waarvoor “stenen stapelen” in de zin van grote nieuwe gebouwen – zoals Dynamo of het Van Abbe – niet direct nodig is, maar ook kan worden gekeken naar bestaande gebouwen, wat te denken van de ruimte op Strijp S? Wat onze fractie betreft is de komst van een stadsmuseum hoogst wenselijk, anders blijft dit initiatief bij korte termijn projecten op tijdelijke basis. Nadere achtergrondinformatie uit het Eindhovens Dagblad: 'De Negende gaat te hard van stapel' [link]
Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 26 februari 2008
 

Laat reactieformulier zien