Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Toespraak raadsvergadering 24 januari 2008

Aangaande aanbeveling nieuwe burgemeester
Ik wil beginnen voorzitter, met de kandidaten de heren Rob van Gijzel en Leen Verbeek, te bedanken voor hun sportieve en formidabele inzet in de campagne én hen te complimenteren, omdat zij – als een der weinigen – het hebben aangedurfd om aan het burgemeestersreferendum in Eindhoven, mee te doen.

Het laatste geldt In het bijzonder voor de heer Verbeek, die als huidige burgemeester van Purmerend, toch maar de moed heeft gehad, om dat te doen wat hij nu heeft gedaan. Daar is lef voor nodig. Dan het referendum zelf
Voorzitter, de kiesdrempel van 30% om het referendum geldig te laten zijn is bij lange na niet gehaald. Na de slechte opkomst eerder in Utrecht behoorde ook dit tot de mogelijkheden. Er waren namelijk parallellen te trekken tussen het referendum in Utrecht en het referendum hier in Eindhoven. Ik zal er slechts 4 van benoemen. a. Wat we horen, en dat voornamelijk uit politieke hoek, is dat het referendum goede kandidaten zou weerhouden om te solliciteren. b. Ook in Eindhoven zijn er 2 kandidaten geselecteerd door de vertrouwenscommissie uit dezelfde Politieke Partij als eerder in Utrecht. c. Na de slechte opkomst in Utrecht veel negatieve media aandacht voor een referendum in deze vorm. d. Daardoor zowel in Utrecht als Eindhoven ontevreden kiezers, die zoals we ondertussen weten massaal hun onvrede hebben geuit door niet of ongeldig hun stem uit te brengen. Dan nog maar niet te spreken over hen die hun oproepkaart al meteen hebben versnipperd en bewust om eerder genoemde redenen niet zijn gaan stemmen. In de aanloop naar de bekendmaking van de kandidaten die aan het referendum mochten meedoen, werd er in de stad, maar ook in deze raad stilletjes op gehoopt dat de 2 kandidaten nu ook uit 2 verschillende partijen zouden komen. Ondanks, dat dit niet zo mocht zijn, leefde het referendum onder de Eindhovenaren enorm en de belangstelling nam met de dag verder toe. Overal waar ik kwam werd er over het referendum gesproken, echter niet altijd in positieve zin. Op bijeenkomsten en debatten waar de kandidaten aanwezig waren, was het steevast een volle bak. Maar tegelijkertijd werd er veel commentaar geleverd op de inhoudelijke kant van dit raadgevend referendum. Men vond dat er te weinig was te kiezen. De kiezers voelde zich met een referendum in deze vorm geschoffeerd. En voorzitter, dat hebben ze laten blijken door massaal weg te blijven en daar moeten wij als politiek ons aantrekken. De vertrouwenscommissie had maar één taak meegekregen uit deze raad en dat was de beste twee kandidaten selecteren. Ik heb dan ook geen enkele reden om hun oordeel en integriteit in twijfel te trekken. Laat daar geen misverstand over bestaan. Nee voorzitter, de kiezers van vandaag zijn niet meer dezelfde kiezers als vóór 2002. Als vóór het tijdperk Pim Fortuyn. Zij willen nu écht iets te kiezen hebben en niet blij gemaakt worden met een lege dop i.p.v. met een half ei. Pim Fortuyn was een groot voorstander van een gekozen burgemeester. Dit zelfde gevoel leeft ook vandaag nog steeds in de onze fractie van de Lijst Pim Fortuyn. Dat gevoel zal er morgen ook nog zijn. Dat moet ook wel, willen wij door de burgers van onze stad en het land serieus worden genomen. En natuurlijk, dit alles met maar één doel, om als politiek het vertrouwen van de burgers terug te winnen. Dan pas kan de democratie zegevieren. Als je vertrouwen zaait, zul je vertrouwen oogsten. Voorzitter, het signaal van de onvoorstelbare lage opkomsten mogen wij niet negeren. Ik roep dan nu, vanaf deze plaats het gehele Kabinet Balkenende op, en in het bijzonder de Minister van Binnenlandse Zaken – mevrouw Guusje ter Horst – om het fenomeen ‘de gekozen burgemeester’, zo snel mogelijk dusdanig aan te passen, dat de stem van de burgers ook daadwerkelijk iets heeft te betekenen. Er ook iets toe doet. Maar gooi het niet overboord, want daarmee draait men de klok terug naar de vorige eeuw. Vandaag is de gemeenteraad aan zet. Zij mogen, zij moeten nu bepalen, wie van de 2 kandidaten zij voordragen als nieuwe burgemeester van deze stad. Samenvattend kunnen we vaststellen, dat het gehouden referendum ongeldig is en dat van enige gebondenheid in juridische zin, geen sprake kan zijn. Wij als gemeenteraad van Eindhoven kunnen, nee moeten dan ook de uitslag – en dit geheel volgens de wet – naast ons neer leggen. Wij als raadsleden en ieder voor zich persoonlijk, worden nu geacht – en dit zijn wij ook aan onze kiezers verplicht – om in navolging, van de door ons benoemde vertrouwenscommissie, geheel zelfstandig de juiste persoon aan te wijzen, als toekomstige burgemeester van deze bruisende stad. De doorwerking van het ongeldige referendum, maar ook de – naar het zich nu laat aanzien – verdeelde aanbeveling door deze gemeenteraad aan de Minister, kan zij en wellicht moet zij dat ook, in haar besluitvorming laten meewegen. Als laatste doe ik een dringend beroep op mijn collegae raadsleden, om uw geweten te volgen. Dat betekent dat u vandaag moet gaan stemmen op de beste kandidaat, want Eindhoven verdient de beste burgemeester. Duidelijker voorzitter kan ik niet zijn. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 25 januari 2008 

Laat reactieformulier zien