Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijdrage commissie JGOSC 15-1-2008 over Hockeystadion


Woordvoerder Lijst Pim Fortuyn fractie: A.W.J.A. van Hattem De plannen voor het hockeystadion zijn wat onze fractie betreft op zich prima, waarbij ook een PPS-constructie wenselijk is.

De PvdA stelt dat de gemeente nooit heeft geïnvesteerd in de stenen voor de infrastructuur van dergelijke sportvoorzieningen, maar laten we niet vergeten dat juist dit ‘Gemeentelijk Sportpark Aalsterweg’ in de jaren dertig als werkverschaffingsproject is aangelegd in het kader van het ‘Plan van de Arbeid’ – wat de PvdA toch als muziek in de oren moet klinken – en vormt al tientallen jaren een geweldige impuls voor het Eindhovense sportleven en haar topsport. Het is daarom bijzonder jammer dat de PvdA de gemeente geen voortrekkersrol wil laten spelen bij de bouw van het hockeystadion.

Over het ruimtelijke aspect van de plannen hebben we nog wel enkele opmerkingen. Zo is er in het plan sprake van nieuwe natuurontwikkeling, de beschikbare ruimte in onze stad is echter beperkt en kostbare en schaarse bouw-, parkeer- of sportterreinen opgeven voor ontwikkeling van “nieuwe natuur” is onwenselijk. De toegevoegde waarde van bijvoorbeeld de grond van de EMHC-kantine – die midden in het sportpark gelegen is - om te vormen tot bosgrond is onduidelijk, buiten het feit om dat enige groene aankleding van park wenselijk is, heeft dit weinig te maken met échte natuur – zoals we die vinden op bijvoorbeeld de Leenderheide. Verder geeft de bereikbaarheid van het sportpark enige zorg. Dit plan richt zich sterk op het hockeystadion, maar ook voor andere gebruikers van het sportpark moet er voldoende ruimte blijven voor bereikbaarheid en parkeren. Een ondergrondse parkeergarage bij het hockeystadion zal dat beeld alleen maar versterken – vooral wanneer verschillende gebruikers, zoals FC Eindhoven, gelijktijdig van deze parkeervoorzieningen gebruik moeten maken. Achtergrondinformatie:

16 jan 2008 (Bron: Eindhovens Dagblad) Raad Eindhoven wil meer informatie over hockeystadion De politieke partijen in Eindhoven staan nog niet te springen om in de Genneper Parken een nieuw hockeystadion te bouwen. Wethouder M. Mittendorf (CDA) kreeg in de commissie Jeugd, Gezin en Sport veel huiswerk mee. Alle partijen wilden meer informatie en riepen haar gisteravond op te onderzoeken of externe partijen het stadion mee willen financieren. De wethouder steunde dat volmondig. De linkse fracties vinden dat de gemeenschap niet hoeft mee te betalen aan tribunes voor topsport. SP, PvdA en GroenLinks kiezen eenduidig voor breedtesport. Ze zijn er niet van overtuigd dat het stadion per se nodig is om het hockey in Eindhoven verder te laten groeien. "De PvdA wil geen geld uit de sportbegroting vrijmaken voor de stenen van een topsportstadion", zei F. Depla. "Wij zijn vóór stimuleren van het hockey, maar is daar zo'n stadion voor nodig? Dertien miljoen euro is erg veel geld", sprak SP-raadslid A. Heesterbeek. Het CDA reageerde 'enthousiast' op de plannen, maar maakte wel een voorbehoud. Het CDA wil wel meebetalen in de investeringen in de aanpassingen aan wegen en parkeerplaatsen maar 'een fundamenteel deel' van de kosten voor het stadion zouden door derden opgehoest moeten worden, verklaarde commissielid A. Vestjens. De VVD is voorstander van het stadion maar eiste wel een realistische raming van de totale kosten. "Het recente Rekenkamer-rapport heeft duidelijk gemaakt dat we vaak te optimistisch begroten bij grote projecten", aldus M. List (VVD). Leefbaar-lid Peters pleitte ervoor dit ambitieuze project niet af te rekenen op de blunders uit het verleden.  Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 15 januari 2008

Laat reactieformulier zien