Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijdrage commissie MZFPO 15-1-2008 over Seniorenperspectief

Woordvoerder Lijst Pim Fortuyn fractie: A.W.J.A. van Hattem
Op zich is het goed om met het Seniorenperspectief te komen, maar de kritiek van de Adviescommissie Seniorenbeleid hierop is niet mals – terecht constateren zij enkele grote structurele problemen, zoals geschikte woningen voor senioren, het perspectief biedt hierop onvoldoende antwoord. Enerzijds is het een breed scala, anderzijds blinkt het uit in incidentele oplossingen. Als voorbeeld hiervan kunnen we noemen de projecten in het kader van eenzaamheidspreventie waarvan de Florian Adviesgroep – beter bekend als oud-raadslid Eef van de Berg – de uitvoerende partij is. Een songfestival voor senioren is leuk, maar erg incidenteel en met ¤ 11.600,- tamelijk kostbaar voor een eenmalig evenement en het andere project blinkt uit in vaagheid.

Eindhoven kan beter nadruk leggen op structurele maatregelen welke een stevige basis leggen voor de vergrijzing van de komende jaren. In dit kader is voor eenzaamheidspreventie – toch een belangrijk onderwerp – vooral de relatie met het bouwen van seniorenwoningen belangrijk, bijvoorbeeld door seniorenwoningen te bouwen rond een gezellig hofje. De huidige plannen zijn voor onze fractie weinig overtuigend. Verder het voorstel om tweedehands computers te verstrekken aan ouderen lijkt onze fractie onhandig, wanneer ouderen leren werken met computers kunnen zij dit beter doen op nieuwe moderne computers in plaats van op afgedankte oude en vooral trage computers. Zoals er ook ondersteuningsmaatregelen zijn voor middelbare scholieren om een nieuwe computer aan te schaffen zou een dergelijke voorziening ook voor senioren ingesteld kunnen worden. Voor het overige kan onze fractie zich grotendeels aansluiten bij de door Leefbaar Eindhoven naar voren gebrachte punten en met name ten aanzien van veiligheid sluiten wij ons aan bij het Ouderen Appel. Achtergrondinformatie:

Seniorenbeleid tot 2010 'los zand' 15 jan 2008, 10:14 - EINDHOVEN - "Het is een slecht stuk dat aan alle kanten rammelt." Het oordeel van voorzitter H. Grootveld van de Adviescommissie Seniorenbeleid is kritisch over het beleid dat de gemeente tot 2010 wil voeren om Eindhovense senioren meer bij de samenleving te betrekken. Het adviesorgaan van de raad mist concrete plannen voor de korte termijn. Het ontwerpvoorstel wordt vandaag besproken in de raadscommissie maatschappelijke zorg. Het voorstel van B en W is volgens Grootveld 'veel te vaag'. Er wordt te veel gevraagd naar onnodig nader onderzoek en een goede evaluatie van het seniorenbeleid van de afgelopen jaren ontbreekt, vindt Grootveld. Ook zijn de plannen gebaseerd op deels verouderde statistische gegevens. De recente informatie uit de nieuwe GGD-Seniorenmonitor is niet meegenomen. De adviescommissie geeft de gemeenteraad daarom het advies om er bij wethouder Don (SP) op aan te dringen de GGD-gevens over zaken als veiligheid, financiën en wonen te verwerken in de voorstellen. Ook dringt het adviesorgaan erop aan op korte termijn met concrete plannen te komen om de participatie van ouderen in de samenleving te bevorderen. Die plannen kunnen dan nog in de voorjaarsnota verwerkt worden, aldus Grootveld. "We geven geen negatief advies aan de raad, maar we zijn wel kritisch." Grootveld geeft een voorbeeld: "We kennen allang het probleem dat slechts vijf procent van de senioren een vrijstelling heeft van betaling van de gemeentelijke heffingen als ozb terwijl veel meer mensen daar recht op hebben. Vier jaar geleden is al een koppeling van bestanden voorgesteld, zodat die mensen automatisch worden vrijgesteld. De raad heeft daar niet op gereageerd." De huidige Preventie Informatie Teams (PIT) werken in de visie van Grootveld niet effectief. "Hierin werken veel te veel instanties samen. Het blijft los zand. Als je weet dat mensen moeilijk op te sporen zijn, moet je een project opstarten. Breng die groep in kaart." De adviescommissie is in 2003 in het leven geroepen. Tot nu toe is het orgaan ontevreden over de effectiviteit van haar werk. ,,We krijgen nooit te horen waarom raadsleden niet op onze adviezen ingaan." Om die reden zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd met alle raadsfracties. Wethouder Don wilde gisteren niet ingaan op de kritiek van de commissie. http://www.ed.nl/eindhovenstad/article2468730.ece  Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 15 januari 2008

Laat reactieformulier zien