Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een mooi kerstgeschenk


Precies 6 maanden, na onze gestelde raadsvragen over dit onderwerp mocht ik op 21 december de felbegeerde en onmisbare invalideparkeerkaart overhandigen aan de heer Piet. Dit samen met Nicole Tendijck, als persoonlijk assistente van wethouder Hans-Martin Don. Natuurlijk met een felicitatie, een mooie bos bloemen en gebak voor bij de koffie.

Wat ging eraan vooraf?

Op zondag 24 juni 2007 belde de heer Piet mij op, omdat ik fractievoorzitter ben van de Lijst Pim Fortuyn. De familienaam van de heer Piet is om redenen van privacy hier weggelaten. Hij was boos, verdrietig, uitermate teleurgesteld en vol onbegrip over het feit dat hij na een medische keuring bij de GGD te horen kreeg dat zijn invalide parkeerkaart – waarvan de geldigheid op 29 juli 2007 zou verstrijken – niet verlengd zou worden. Hij zou niet meer voldoen aan de nieuwe en veel strengere Europese regels, aldus luidde de mededeling. Ambtelijke molens malen langzaam, is een oeroud gezegde en inderdaad lijkt het erop dat deze meer stil staan dan draaien. Maar is dat ook zo? Je kunt je in deze context ook afvragen wie de macht heeft in onze stad. Het college van B&W, de gemeenteraad of de ambtenaren. Oordeelt u zelf maar. De heer Piet, ondertussen 73 jaar geworden, heeft in zijn werkzame leven als zelfstandig ondernemer veel tijd en geld geïnvesteerd in de jeugd van Eindhoven. In het bijzonder had de voetballerij, zowel op het veld als in de zaal zijn speciale aandacht. Ik kende hem daar zelf ook nog van. Hij vertelde mij daarna in een persoonlijk gesprek, dat hij een aantal jaren geleden een herseninfarct had gehad en daar veel ernstige lichamelijke gebreken aan had overgehouden. Die enkele meters die hij zelfstandig kon lopen liep hij met een blindenstok omdat zijn ogen door dit infarct te slecht waren geworden. Ook lichamelijk was hij niet meer in staat om voor zichzelf te vechten om alsnog in het bezit te komen van deze voor hem onmisbare parkeerkaart. Nu ben ik geen dokter, maar een blind paard en een kreupel hert kunnen met gesloten ogen zien dat deze man zich niet meer zelfstandig, met of zonder auto kan verplaatsen. Daar heeft hij hulp voor nodig en zonder de mogelijkheid om zijn auto op een invalide parkeerplaats te (laten) parkeren kan hij beter thuis blijven. Voor deze mensen steekt onze fractie graag haar nek uit. Op 25 juni – een dag later – stelde de Lijst Pim Fortuyn raadsvragen over dit onderwerp, waar het college op 31 juli met een antwoord op komt. Men verwijst in dit antwoord naar 3 bureaucratische regeltjes, waarbij het derde punt betrekking heeft op de nieuwe Europese regelgeving die zegt dat de chauffeur de gehandicapte passagier maar op de stoeprand af moet zetten en daarna de auto ergens anders moet gaan parkeren. Ondertussen moet de heer Piet maar blijven wachten totdat de chauffeur terug is, wat eigenlijk wel eens een half uur of langer kan duren, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden of de passagier/patiënt dat alleen wel aan kan. Natuurlijk heb ik het hierbij niet laten zitten en na vele gesprekken met ambtenaren, de wethouder met zijn assistente en de gemeentesecretaris, had ik toch de indruk dat ik deze parkeerkaart tegen Sinterklaas als surprise mocht overhandigen. Zij wilden wel en op verzoek van de assistente van de wethouder zijn wij samen nog op 31 oktober op huisbezoek geweest bij de heer Piet. Op de terugweg erkende ook zij de noodzaak van een invalide-parkeerkaart. Maar op 23 november kreeg ik een mailtje van haar waarvan met zoveel woorden stond dat het besluit over Nieuwjaar heen getild zou worden. Dat was voor mij de bekende druppel! Mijn antwoord via een mail, waarbij ik hier een klein stukje zal citeren en daarna op 27 november één minuut in de wandelgangen tegen de wethouder te spreken, was weer voldoende om een toezegging te krijgen. Citaat van mijn schrijven: (…) Wel weet ik dat de heer Piet een zeer zwakke gezondheid heeft en ik al vanaf juni met deze zaak bezig ben. Goed geteld is dat 5 maanden, waarvan de heer Piet al 4 lange maanden min of meer aan zijn huis is gekluisterd, in afwachting van een kordate beslissing van onze gemeente. Voor een man die in zijn gezonde, werkzame en sociale leven alle werelddelen kon bereizen begint zijn huis op een gevangenis te lijken. Ik weet dat zowel jij als wethouder Don het beste voor hebben, maar als het zo doorgaat haalt de natuur de noodzaak voor een invalide-parkeerkaart bij deze hulpeloze man in. (…) Het gaat te ver om hier alle gesprekken, telefoontjes en mailtjes te benoemen. Maar op woensdag 19 december - tijdens de kennismaking met de twee burgemeesterskandidaten – sprak ik de wethouder weer hierover aan. Hij vertelde mij dat de zaak al rond was. O ja? Nou nee dus. Twee meter verder stond een ambtenaar die door wethouder Don erbij werd geroepen. Hij zei dat hij – toevallig – om 13.00 uur een afspraak daarover had en beloofde mij om mij daarna meteen terug te bellen. Inderdaad om 13.15 uur belde hij mij om te zeggen dat de zaak definitief rond was en de bevestiging morgen verstuurd zou worden. Om aan alle onzekerheid – met alle vrije dagen rond deze feestdagen – een eind te maken ben ikzelf maar met een pasfoto van de heer Piet naar de afdeling verkeer gegaan en zodoende konden Nicole, als assistente van de wethouder en ikzelf de invalide parkeerkaart op 21 december overhandigen. ‘’Natuurlijk met een felicitatie, een mooie bos bloemen en gebak voor bij de koffie’’. Nu kunt u ongetwijfeld de vragen beantwoorden die in de derde alinea van dit verhaal zijn gesteld.   Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 24 december 2007
 

Laat reactieformulier zien