Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Lijst Pim Fortuyn is vóór een referendum


Natuurlijk is onze partij vóór inspraak door de burgers. In
tegenstelling tot wat gisteren in het Eindhovens Dagblad werd geschreven. is de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wél voor een referendum. Jammer dat het weer verkeerd wordt vermeld. Alleen over de manier waarop de partij hier invulling aan wil geven, moet nog in een fractieoverleg worden gesproken. Zo is het en niet anders.

Eindhoven moet opvolger Sakkers kiezen

EINDHOVEN - Eindhovenaren moeten hun nieuwe burgemeester kiezen. Dat vinden de oppositiepartijen GroenLinks, het Ouderenappèl, D66 en de Stadspartij. De PvdA is er nog niet uit, maar als de fractie de landelijke partijlijn volgt, is de kans op een referendum verkeken. CDA, VVD en ChristenUnie (14 zetels) willen geen raadplegend burgemeestersreferendum. Met de veertien zetels van PvdA erbij, is een raadsmeerderheid tegen een volksraadpleging. De SP en de LPF zijn er nog niet uit, al neigt de LPF naar een nee. Leefbaar Eindhoven (3 zetels) overweegt dit keer voor te stemmen. In 2003 waren de nee-stemmen van de Leefbaren doorslaggevend bij het afblazen van een referendum. In 2003 veegden CDA, VVD en Leefbaar Eindhoven het voorstel om een volksraadpleging te houden van de baan. De overige fracties, waaronder de huidige coalitiegenoten PvdA en SP, waren toen voor. „Zaken zijn veranderd”, stelt PvdA-fractievoorzitter G. van den Biggelaar. „We hebben nu een andere fractie waarin acht nieuwe mensen zitten." Eindhovens Dagblad, 10 mei 2007
11-5-07 Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven