Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Gemeentelijke postafhandeling toonbeeld ambtelijke traagheid!

Als nieuwe partij in de gemeenteraad van Eindhoven, leggen wij met een grote regelmatig de vinger op de zere plek van het bestuurlijk en ambtelijk handelen in het Eindhovense. Beter kunnen we in hier spreken over het niet handelen. Onze laatste brief van 1 mei over de veel te trage en ontoelaatbare handelswijze van bepaalde ambtenaren, bewijst wederom ons gelijk. Niet voor niets stelt ook burgemeester Sakkers dat de postafhandeling een "puinbak" is. Lees hieronder het artikel van 7 mei in het Eindhovens Dagblad. Afhandeling van post Eindhoven ‘puinbak’

door Yolanda de Koster

EINDHOVEN – De beantwoording van brieven van burgers, ondernemers en instellingen door de gemeente Eindhoven is ‘hartstikke slecht’. Met schaamrood op de kaken stelt burgemeester Sakkers dat de afhandeling van post bij de gemeente een ‘puinbak’ is. Hij stelde dit in een toelichting bij de presentatie van het burgerjaarverslag 2006. Slechts de helft van de post die bij de gemeente bin­nenkomt (vorig jaar ruim 41.000 poststukken), wordt binnen de afgesproken termijn van zes weken beantwoord. In die tussentijd gaat er veelal ook geen briefje uit dat de brief ontvangen en in behandeling is. „We moeten hierin dit jaar een substantiële verbeterslag maken. Dat is een kwestie van fatsoen”, vindt Sakkers. Ook de afhandeling van bezwaar­schriften en klachten duurt vol­gens Sakkers nog altijd veel te lang. Minder dan zestig procent van de bijna 5700 bezwaarschriften zijn vorig jaar binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit percentage moet naar minimaal tach­tig procent worden opgeschroefd, vindt Sakkers. Hij overweegt externe hulp in te roepen om de achter­stand weg te werken. Ook de afhandeling van klachten moet sneller. Zes op de tien klach­ten die vorig jaar binnenkwamen ( 236, 33 minder dan vorig jaar) zijn vorig jaar binnen de termijn afge­handeld. Dat moet acht op de tien klachten worden, vindt Sakkers. Zorgen maakt hij zich over de af­handeling van aanvragen voor in­komensondersteuning. Een fikse toename van het aantal aanvragen (40 procent) vorig jaar, leidde er toe dat de afhandeling van drie op de tien aanvragen langer dan acht weken duurt. Er is extra capaciteit ingehuurd om acht op de tien aanvragen bin­nen twee maanden te kunnen af­handelen. Dit jaar moet echt werk worden gemaakt van burgerpartici­patie, vindt Sakkers. De plannen om burgers meer bij de totstandko­ming van gemeentelijk beleid te betrekken zijn klaar. „Nu is het zaak er echt invulling aan te ge­ven”, aldus Sakkers. „Dit college heeft burgerparticipa­tie hoog in het vaandel staan. Dat moet dit en volgend jaar echt voor de burger zichtbaar worden.” De burgemeester vindt ook dat de po­litici meer in de stad aanwezig moeten zijn. De kwaliteit van de gemeentelij­ke dienstverlening is op een aan­tal punten ver onder de maat, stelt burgemeester Sakkers in zijn burgerjaarverslag. Eindhovens Dagblad, 7 mei 2007 [link]http://www.eindhovensdagblad.nl/eindhovenstad/article1387826.ece 8-5-07 Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven