Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissievergaderingen 10 oktober 2006


Gecombineerde Commissievergadering B&E EN JGOSC 10 Oktober 2006 Agendapunt 2.1 Bijdrage Lijst Pim Fortuyn Eindhoven door A. van Hattem

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven wil de invoering van cameratoezicht niet nog langer uitstellen – het heeft ondertussen al lang genoeg geduurd – de discussie zullen wij dan ook zo kort mogelijk houden.

Zoals wij al eerder aangegeven hebben gaat het hier om de veiligheid in de openbare ruimte: wie niets te verbergen heeft hoeft ook niets te vrezen. Welk scenario er ook gekozen wordt, voor ons is het belangrijk dat dit op korte termijn gebeurt – daarnaast kan het wat ons betreft voor zowel handhaving als voor opsporing worden gebruikt: zolang het de veiligheid maar bevordert. Verder zouden wij graag aandacht willen vragen voor het artikel over cameratoezicht in Eindhoven in de Elsevier van afgelopen week. Wat hierin duidelijk naar voren komt is dat Eindhoven met slechts 19 camera’s momenteel schril afsteekt tegenover Heerlen waar de veiligheid effectief wordt bevorderd met maar liefst 130 camera’s. In dit artikel worden tevens enkele zaken helder beschreven die in de notitie nauwelijks naar voren komen, zoals de intelligente werking van de camera’s: verdachte gedragspatronen worden automatisch herkend, zodat effectief kan worden ingegrepen. Ook komt er een goed voorbeeld in naar voren van door de camera’s opgeloste problematiek, in de Kerkstraat werd bijvoorbeeld een keiharde ripdeal vastgelegd, waardoor de daders konden worden gearresteerd. Voeg daarbij de positieve resultaten die in de notitie genoemd worden – zoals in Woensel-West – en de gunstige effectiviteit van cameratoezicht mag duidelijk zijn. Als het correct is wat Elsevier schrijft, dan kan wat ons betreft het cameratoezicht naar Heerlens voorbeeld niet snel genoeg worden ingevoerd, zodat mét cameratoezicht blauw méér op straat kan zijn. Beantwoording Mittendorf:

- Intelligente camera’s zijn de bedoeling als dit mogelijk is.
- Nota over 6 weken, uitvoering voor het eind van het jaar. Vraag aan dhr. Prinsen: Citaat in Elsevier “cameratoezicht is eigenlijk volksverlakkerij”. Volgens Prinsen verkeerd geciteerd, inmiddels excuusbrief ontvangen van Elsevier. Commissie MZFPO Gemeente Eindhoven 10 Oktober 2006 Agendapunt 3.2

Bijdrage Lijst Pim Fortuyn Eindhoven door A. van Hattem Voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is de nota op zichzelf duidelijk, de inzet van de WMO in het kader van m.n. de zorg is voor ons relevant. Bij het bekijken van bijlage 2 vallen ons echter enkele budgetten op in de begroting. Zo vragen we ons af hoe bijvoorbeeld ‘De Jonge Onderzoekers’ en het pand van Dynamo een prestatieveld van de WMO te scharen zijn. Nog opvallender is het budget “Racisme, fascisme en discriminatie”. Het is ons onduidelijk wat we ons hierbij moeten voorstellen, welke organisaties hiermee gefinancierd worden en onder welk prestatieveld dit zou moeten vallen. Met name een term als ‘fascisme’ is een zeer vaag en rekkelijk begrip. Naar onze indruk hoort dit zeker niet thuis in het WMO en kan dit budget beter worden aangewend voor bijvoorbeeld ondersteuning van gehandicaptenzorg. De wethouder zal onze vragen schriftelijk beantwoorden 11-10-06 Redactie Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien